Benio123o pl Wiki
Advertisement

Protestant :

Pro - za czymś , Protestari - Za świadectwem , Za Biblią

Również Protestować przeciwko czemuś co jest błędne , Fałszywe .

Zbawienie tylko przez Łaske , Tylko przez Chrystusa , Jedynie Pismo Św. Jest Wiarygodne , tylko Pismo święte , tylko Pismo - Socla Scriptula , to są hasła przewodnie reformacji . Protestantyzm od samego początku wierzył w sen duszy .


Marcin Luter

Marcin Luter

Marcin Luter gorliwie studiował Biblie , nie potrafił zrozumieć w niej wielu rzeczy , sądził że Księga obajwienia jest tak niezrozumiała że nie może należeć do Biblii , aż do czasu gdy Bóg dał mu jej zrozumienie , nagle księga Daniela stała się żywa  . Luter był zachwycony księgą Daniela .

" Dlatego prosimy , aby wszyscy poważnie myślący chrześcijanie czytali księgę Daniela . Bo to ona da im pocieszenie i będzie ona dla nich wielką korzyścią w ciężkich czasach ostatecznych . "

- Marcin Luter

Inną osobą zalecającą czytanie księgi Daniela w czasach ostatecznych był Bóg Jezus Chrystus w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza .

Luter miał nadzieje że sąd przyjdzie szybciej niż za 100 lat , ponieważ wiedział że jeżeli tak się nie stanie , pismo święte ponownie zostanie odebrane ludzią . Wskazał on jasno " tu są boże przykazania " a tu są " Papieskie przykazania " .

Gdy Luter zaczoł przepisywać Biblie na język niemieck , zaczoł właśnie od Księgi Daniela , nie Genesis czyli stworzenia czy innej księgi , gdyż ta była dla niego kluczem , aż 90 % ilustracji które użył w Bibli dotyczyły księgi Daniela .

" Gdybym wiedział że ( Jezus ) przyjdzie jutro , jeszcze dzisiaj zasadziłbym drzewko . "

- Marcin Luter

Jednak Katolicy jednak , do dziś celowo kłamią że Marcin Luter usuwał wersety z Biblii , jest to kłamstwo , sądził on na początku że księga Daniela nie może być natchniona ale gdy odszedł od kościoła i w wyniku jej studium poznał że Kościół Katolicki , Papiestwo , jest kościołem szatana , nie upodobał sobie bardziej żadnej innej księgi niż księgi Daniela .

Fakt ponownie objawiony przez Lutra , antychrystusowego Kościoła Katolickiego , przyczynił się do wybuchu Reformacji .

" Nie my pierwsi twierdzimy że papiestwo jest królestwem antychrysta , już wiele lat przed nami wielu wielkich mężów których liczba jest wielka a ich pamięć wieczna , podjeło się wyrażenia , tego samego poglądu w sposób jasny i prosty . "

- Marcin Luter , " Kobieta Jadąca na Bestii " , Dave Hunt , Strona 257

" Mimo że nasze dzieci żyją w chrześcijańskim świecie , mdleją i giną w boleściach . Ponieważ Brakuje im Ewangelii , która powinna ich szkolić i ćwiczyć przez cały czas . Radzę aby nikt nie umieszczał swojego dziecka tam , gdzie Pismo Święte nie króluje . Szkoły staną się szeroko otwartymi wrotami piekieł , jeśli nie będą skrupulatnie zaszczepiać Pisma Świętego do młodych serc . Każda instytucja w której ludzie nie są coraz bardziej zajęci słowem Bożym , musi ulec deprawacji . "

- Marcin Luter " Apel do Rządzoncych "

TEZY LUTRA

Marcin Luter przybija Tezy do bram kościoła w Witenberdze
" Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus rzecze: "pokutujcie" (Ew. Mateusza 4:17), to chce, aby całe życie wiernych było nieustanną pokutą.

(…) to nie oznacza tylko wewnętrznej pokuty; tak wewnętrzna pokuta jest próżna jeśli nie przynosi różnego rodzaju umartwiania ciała. "

- 1 Teza Marcina Lutra przybita do drzwi w Witenberdze

" Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. "


- 62 Teza Marcina Lutra przybita do drzwi w Witenberdze


" Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. Piotra ? "

- Marcin Luter , Teza 86 , Wyznanie Augsburskie , " 95 Tez ks. Marcina Lutra z 1517 roku "

Marcin Luter powiedział :

" Obawiam się że szkoły okażą się wielkimi bramami do piekła , chyba że będziemy wyjaśniać pisma i wyryjemy je w sercach młodych ludzi , nikomu nie polecam wysyłać dziecka tam gdzie pismo nie jest nadrzędne . Każda instytucja , w której ludzie nie są mocno zajęci słowem bożym , musi ulec zepsuciu . "

Marcin Luter był Cesacjonistą .

To widoczne wylanie Ducha Świętego było niezbędne do założenia wczesnego kościoła, do tego samego celu potrzebne były cuda towarzyszące darom Ducha Świętego. Lecz kiedy kościół został ustanowiony i potwierdzony przez cuda, widoczna obezcność Ducha Świętego została wstrzymana.”

- Marcin Luter

KŁAMSTWA KATOLICYZMU

" Po reformacji największego heretyka w dziejach chrześcijaństwa, Marcina Lutra {uznał on, że zanim Bóg stał się Bogiem, musiał być szatanem – za prof. dr hab. T. Guzem) "

- Nacjonalista.pl , " Robert Kożuchowski: Chrześcijanin czy katolik? Patriota czy nacjonalista? " , 20 września 2016

Od pewnego czasu katolicy propagują i rozgłaszają kłamstwo o tym że Luter powiedział że " Bóg nie może być Bogiem , najpierw musi stać się diabłem " . Jest to kłamstwo - http://zdrowanauka.info/index.php/2016/11/04/czy-luter-napisal-ze-bog-nie-moze-byc-bogiem-on-musi-stac-sie-najpierw-diablem/ Ksiądz T. Guz dokonał celowego , świadomego oszustwa .

Katolicki_Oszust_-_Tadeusz_Guz

Katolicki Oszust - Tadeusz Guz

"' 'To prawda, że później Luter poróżnił się ze szwajcarskimi reformatorami, Zwinglim i Kalwinem, w kwestii obecności Chrystusa w chlebie i winie podczas Wieczerzy Pańskiej, inne też było ich spojrzenie na rolę Kościoła w życiu publicznymi jego relację do władz cywilnych. Należy jednak przyznać, że jego bezkompromisowa postawa w obronie Ewangelii, powrót do Pisma św. jako najwyższego autorytetu  w sprawach wiary i postępowania oraz nauczanie o łasce Bożej jako jedynej przyczynie usprawiedliwienia i zbawienia grzeszników na powrót wyznaczyła Kościołowi właściwy kierunek działania i rozwoju. "

- Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku

Skoro Wasza wysokość i wy czcigodni panowie pragniecie prostej odpowiedzi, odpowiem jasno i prosto. Dopóki nie zostanę przekonany przez Pismo Święte i proste rozumowanie – nie akceptuję autorytetu papieży i soborów, gdyż przeczyli sobie nawzajem – nie odwołam niczego. Sumienie moje jest związane przez Słowo Boże; działać przeciw niemu ani nie jest bezpiecznie, ani wskazane; dlatego odwołać nie mogę i nie chcę. Oto stoję, inaczej nie mogę; niech mi Bóg dopomoże”.

- Marcin Luter na Sejmie w Wormacji 18 kwietnia 1521 rok

Dzięki przetłumaczonym z Greki wydania Erazma z Noterdamu , nowemu Testamentowi na język Niemiecki przez Lutra , Niemcy mogły poznać czystą Ewangelie zapisaną w słowie Żywego Pana Boga .

ŚWIADECTWO HISTORII

" Po raz pierwszy miał język niemiecki sposobność wdzięki swoje objawić. Prawda Boża, w szatę macierzyńskiego języka ubrana, porywała, wzruszała i zachwycała serce każdego czytelnika. To było dzieło, mające znaczenie dla całego narodu, była to księga ludowa – co więcej, było to Pismo samego Boga. "

- Historyk Reformacji Jean-Henri Merle d'Aubigné

" Tłumaczeniem Biblii przyczynił się Luter daleko więcej do podniesienia pobożności chrześcijańskiej, niż wszystkimi innymi pismami swymi. Tu sprawa reformacji stałą znalazła podstawę. Biblia znajdująca się w ręku ludu oderwała serca od niepłodnych nauk scholastyki i postawiła je u samego źródła zbawienia. Nie dziw tedy, że dzieło Lutra z takim zapałem witano. W krótkim czasie rozprzedano wszystkie egzemplarze, tak, iż już w grudniu nowe wydanie sporządzić musiano. Aż do roku 1533 naliczono 58 wydań Nowego Testamentu według przekładu Lutra. "

- Historyk Reformacji Jean-Henri Merle d'Aubigné

" Poprzez rozpowszechnienie Nowego Testamentu wystąpiła reformacja ze świątyni szkoły i kościoła, i u domowego ogniska rodziny osiadła. To też skutki były ogromne. Pismo Święte wyrwało wiarę pierwotnego kościoła z zapomnienia, w którym przez tyle wieków była pogrążoną, i usprawiedliwiło w oczach narodu opór, który reformatorzy stawili Rzymowi. Kto tylko po niemiecku czytać umiał, kobiety, rzemieślnicy, wszyscy, jak jeden z najzaciętszych wrogów Reformacji, Kolchleusz, poświadcza, z zapałem Pismo Święte pochłaniali. Każdy zgoła miał Nowy Testament w kieszeni i umiał go na pamięć; a każda karta księgi świadczyła, że nauka Lutra Pismu Świętemu odpowiada. ”

- Historyk Reformacji Jean-Henri Merle d'AubignéJan Kalwin 2

Jan Kalwin

Jan Kalwin - Człowiekiek który mocno cierpiał w swoim życiu , nigdy się z swoich doświadczeń nie otrzosnął . Nie był w stanie wytrzymać surowego Katolickiego dryllu klaszornego , w którym bardzo późno chodził spać i bardzo wcześnie był zmuszany wstawać , oprucz tego cierpiał na Bóle Migrenowe , przez które nie był w stanie zasnąć . W wyniku klasztornego dryllu , zdrowie Kalwina zostało całkowicie zniszczone . Zniszczył sobie wzrok przy czytanie w świetle świecy . Zachorował na przewlekłą Astmę . Kalwin wszedł w związek małżeński tylko raz , jego żona zmarła jednak 9 lat po śłubie , po tym wydarzeniu nigdy się już nie ożenił ponownie . Wcześniej żona Kalwina Poroniła , nie dając mu dzieci . Kalwin był chory na zapalenie opłuconej , kamienie nerkowe oraz żółciowe , hemoroidy . Był Hory na Artretyzm czyli ostre zapalenie stawów . Wielkokrotnie Kalwin przechodził gryby , oraz silne gorączki . Katolicy szydzili że żona Kalwina zmarła z nudów , nazywano również swoje psy jego imieniem .

Przy tym wszystkim jednak , Kalwin przeyległ do Słowa Bożego , wytwając cierpienia poprzez wiare .

' '„Ty mnie posiniaczyłeś, o Panie, ale wystarczy mi, że to Twoja ręka „ "

- Jan Kalwin

W wieku 25 lat , Kalwin napisał jedną z najbardziej prestiżowych dzieł Chrześcijańskich pod tytułem " Instytuty Religii Chrześcijańskiej " .

Reformator i Kaznodzieja Steven Lawson , wyraził opinię o tym dziele , że jest ono najlepszym z czasów Reformacji .

Doktor Bruce Gordon , komętując dzieło Kalwina , napisał :

" Jak ta pięknie wykonana ekspresja i interpretacja Bożej potęgi miłości wyłoniła się spod ręki 25-letniego wygnańca, który nigdy formalnie nie studiował teologii, nie można odpowiednio wytłumaczyć okolicznościami historycznymi."

- Doktor Bruce Gordon

Kalwin stał się drugim po Lutrze największym reformatorem za Reformacji . Wyznawał on dotkryne Predystynacji , którą później podchycieli jego zwollenicy i uczynili z niej fundament , większy niż sam Kalwin mógłby nawet się spodziewać , nauki Kalwinizmu . Wyznawał Cesacjonizm .

Dar uzdrawiania, tak jak reszta cudów które Pan w swojej woli dał nam na pewien czas, zniknął całkowicie aby uczynić głoszenie ewangelii rzeczą cudowną na wieki "

- Jan Kalwin

" Zapewniam was, że z natury jestem nieśmiały i bojaźliwy . "

- Jan Kalwin

Cechą Kalwina było niewątpliwe to że wolał on spokój niż zbyt częste towarzystwo , sprawiało to że początkowo nie dopuszczał nawet możliwości i nie chciał zostawać Pastorem . Jego nastawinie zmieniło się na skutek spotykania  z Francuskim Protestanckim Reformatorem Wilhelmem Farelem

" Niektórzy uznają nas za rozdrażnionych oszczerców gdy nazywamy Rzymskiego Pontifa Antychrystem. Ale ci, którzy tak sądzą nie dostrzegają, że zarzucają brak opanowania Apostołowi Pawłowi, po którym my powtarzamy jego własne słowa. Ale żeby nikt nie twierdził, że słowa Pawła mają inne znaczenie a są użyte przez nas przeciw Pontifowi, w skrócie wykażę, że mogą one dotyczyć wyłącznie papiestwa. Paweł mówi, że Antychryst usiądzie w świątyni Boga

2 Tes. 2:4 Który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, tak że zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga.

W innym fragmencie, Duch przedstawia go w osobie Antiochusa, mówiąc, że jego królestwo będzie nabrzmiałe od próżnych słów

Dan. 7:25 Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego; będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu.

Stąd wnioskujemy, że jego tyrania dotyczy bardziej dusz niż ciał, tyrania ustanowiona w opozycji do duchowego królestwa Chrystusa. Także jego natura jest taka, że nie znosi ani imienia Chrystusa ani Kościoła, lecz raczej używa imienia Chrystusa jako pretekstu i kryje się pod imieniem Kościoła jak pod maską.

Ale pomimo tego, że wszystkie te herezje i schizmy, jakie istniały od samego początku należały do królestwa Antychrysta, to jednak gdy Paweł zapowiada, że nadejdzie odstępstwo, on to przez opis daje do zrozumienia, że tron obrzydliwości będzie wyniesiony w czasie gdy ogólne odstępstwo wejdzie do Kościoła, choć wielu członków Kościoła rozproszonych tu i tam będzie trwało w prawdziwej jedności wiary. Lecz gdy dodaje, że w swoim czasie, tajemnica nieprawości będzie miała po wszystkim być otwarcie manifestowana, podczas gdy rozpoczęła działanie w skrytości, my przez to rozumiemy, że ta katastrofa nie była wprowadzona przez jednego człowieka ani nie położy kres jednemu człowiekowi

2 Tes 2:3 Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia

Dan. 7:9 I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a Odwieczny zasiadł; jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełmogłobyna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień.

Ponadto, gdy znamię przez jakie wyróżnia Antychrysta, to jest gdy ograbi Boga z Jego majestatu i przywłaszczy go sobie, wskazuje on na wiodącą cechę, której powinniśmy się przypatrywać w poszukiwaniu Antychrysta; w szczególności gdy pycha tego opisu przechodzi w zniszczenie Kościoła. Widząc z pewnością, że Rzymski Pontiff  hardo przypisał do siebie większość wyjątkowych cech Boga i Chrystusa, nie może być wątpliwości że to on jest tym przywódcą i wodzirejem bezbożnego i ohydnego królestwa. "

- Jan Kalwin , Instytuty księga 4 rozdział 7 punkt 25Wilhelm Farel - Francuski Protestancki Reformator Religijny w czasie reformacji . Pochodził z rodziny szlacheckiej wspominającej zło jakie Katolicy wyrządzili niewinnym bezbronnym chrześcijanom - Waldensą . Mimo planów Ojca Wilhelma który chciał aby jego syn został żołnierzem , Wilhelem w 1509 przeniusł się do Paryża , gdzie rozpoczoł studia na Sorbonie . W 1517 r. otrzymał tytuł mistrza sztuk i został wykładowcem filozofi i gramatyki w Collège Cardinal Lemoine . Jednak gdy odkryto , że jest on Biblijnym Chrześcijaninem wyznającym nauki Protestanckie , na skutek podejrzenia o herezję został zmuszony do opuszczenia Francji . Z Francji przeniusł się do Bazyleii , tam jednak popadł w Konfilkt z Erazmem z Roterdammu i opuściół miasto .

W końcu schornienie znalazł w Protestanckim Montbéliard przy granicy Francuskiej , gdzie został Pastorem , gdzie w 1525 roku wydał dzieło o Czyścu , Eucharystii i modlitwie . Wkrótce został z tamtond przegnany i osiadł w Strasburgu a potem do Berny we szwajcarii , gdzie przez głoszenie Ewangelii katolickim Francusko języcznym władzą , nawrócił połowe Kantonu Bern na Protestantyzm .

Podczas swojego pobytu w Szwajcarii , uczestniczył w głoszeniu Ewangelii i nawrócił na Protestantyzm następnie kanton Neuchâtel do 1530 roku .

W 1532 Farel był uczestnikiem na Synodzie w Chanforan , gdzie Waldensi przyjeli nauki Kalwinizmu . Płomienna działaność Farela i jego odwaga przy głoszeniu była tak duża , że nazywano go Eliaszem Reformacji Francuskiej . Organizował on budowe Kościołów w Genewie , tam spotkał Jana Kalwina . To właśnie on nakłonił go do pozostania w mieście .
Jhon Knox

John Knox

John Knox - Szkocki Reformator

" Żyj w Chrystusie , Umrzyj w Chrystusie , a ciało nie będzie musiało bać się śmierci . "

- John Knox ( 1513 - 1572 )

" Czy John Knox był podobny do innych? Czy był on towarzyskim, miłym jegomościem, z którym mogłeś sobie podyskutować? Dziękować Bogu, że nie był tego typu osobą! Szkocja nie byłaby tym, czym była przez ostatnie cztery wieki, gdyby John Knox był taką osobą. Jesteście sobie w stanie wyobrazić Johna Knox’a otrzymującego porady, przechodzącego szkolenia, jak powinien zachowywać się przed telewizyjną kamerą, po to tylko by wyjść na miłego i uprzejmego dżentelmena?
.


Dzięki Bogu, że Jego ludzie są zrobieni z twardszej gliny. Amos, Jeremiasz czy Jan Chrzciciel, który nosił odzienie z wielbłądziej sierści i żywił się miodem i szarańczą – dziwni ludzie, wręcz obłąkani mówili a jednak słuchali ich, ponieważ było w nich coś interesującego, a słuchając ich uświadamiali sobie własne grzechy i nawracali się. Takim właśnie człowiekiem był John Knox – napełnionym Bożym ogniem, buchającym prosto z jego wnętrza. Głosił kazania pełne ognia i mocy, przestrzegając, uświadamiając, nawracając oraz nawołując do pokory, tak że twarz Szkocji stopniowo ulegała zmianie i tak oto najwspanialsza epoka w historii Szkocji miała się rozpocząć. "

- John Knox and the Reformation , 2011 , D. Martyn Lloyd-Jones , strona 30

John Knox został uwięziony przez Frncuskie Katolickie Oddziały na jednym z Statków , podczas którego zmuszano więźniów do chodzenia na Katolicką bluźnierczą Msze , Knox sprzeciwł się .

W określonych porach Msza odprawiana była na pokładzie statku lub poza nim a galerników straszono torturami, jeśliby nie oddawali jej szacunku. Lecz nie byli oni w stanie, nawet najsłabszego z grupy zmusić do oddawani czci bałwanom. Zaiste, podczas sobotniej nocy, kiedy śpiewali oni Salve Regina [3], wszyscy szkoccy mężczyźni założyli swoje czapki, kaptury albo inne rzeczy, którymi mogli zakryć swoje głowy;  inni z kolei mieli zostać zmuszeni do pocałowania pomalowanej deski, którą nazywali Notre Dame [4], lecz przestali naciskać po jednej próbie i tak pojawiła się okazja – Wkrótce po przybyciu do Nantes [6], odśpiewali swoją pieśń i przynieśli namalowaną i pełną chwały Panią by pocałować ją; i jednemu spośród zgromadzonych Szkotów, skutych w łańcuchy, została ona przedstawiona. Na co on łagodnie odpowiedział:

„Nie zawracajcie mi głowy. Ów bożek jest przeklęty; dlatego też nie tknę go.” .


Kapitan, porucznik wraz z dwom oficerami, będący odpowiedzialni z te sprawy polecili, że: „Trzeba temu jakoś zaradzić!” – i natychmiast przytknięto obraz do jego twarzy i włożono mu go między dłonie.  On widząc tę skrajność, wziął bałwana i rozważnie spoglądając na niego, rzucił go do rzeki i spokojnie powiedział:

„Pozwólmy naszej Pani uratować samą siebie. Jest wystarczająco lekka; pozwólmy jej nauczyć się pływać.” .


I od tego czasu żaden Szkot nie był już więcej zmuszany do bałwochwalstwa.”'

- The History of the Reformation in Scotlan , wydanie z 2010 , John Knox , strona 94 - 95William Ty

William Tyndele

William Tyndale

ndale - ur. ok. 1494 koło Dursley w hrabstwie Gloucester, zm. 6 Października 1536 w Brukseli – uczony, tłumacz , autor i reformator protestancki, pierwszy nowożytny tłumacz Bibli na język angielski z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego

W 1535 roku Tyndale został aresztowany i przez ponad rok więziony w zamku w Vilvoorde niedaleko Brukseli . Tam też odbył się jego proces, w efekcie którego został skazany za herezję, uduszony poprzez zadzierzgnięcie, a następnie spalony na stosie.  Ostatnie słowa Tyndale'a przed egzekucją brzmiały: "Panie! Otwórz oczy królowi Anglii" . Stracił życie tylko po to by dać ludzią Biblie w ich ojczystym języku . Modlitwa Tyndala została wysłuchana przez Pana Boga .

To właśnie Tyndal zrewolucjonizował rozmiar Biblii , aby nadawał się do posiadania i czytania dla Każdego . Wcześniej Biblie osiągały potężne rozmiary , i były przykówane łańcuchami do stołów , Tyndal jednak jako pierwszy , zminimalizował jego rozmairy do krztałtów i wielkości jakie stosowane są po dziś dzień , zapewniając możliwość posiadania Biblii przez każdego .
'

John Wycliffe

John Wycliffe

'John Wycliffe ur. ok. 1329 w Hipswell w hrabstwie Yorkshire , zm. 31 grudnia 1384 roku w Lutterworth niedaleko Leicester ) – angielski teolog i reformator Kościoła , profesor teologi uniwerystetu w Oxwordzie i duchowny katolicki związany z ruchem lollardów .

John Wycliff był zwolennikiem reform Kościoła w oparciu o nauki Pisma Świętego . Sprzeciwiał się bogactwu Kościoła, supremacji władzy papieskiej , nauce o substancjalnej obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej , niemoralności i żądzy władzy wśród duchownych , a także innym naukom i praktykom, które w późniejszym czasie odrzuciły wyznania prtestanckie i dlatego jest uznawany za prekursora reformacji .

Był inicjatorem pierwszego przekładu Biblii na język angielski . Tłumaczenie złaciny ukończono pod jego kierownictwem w roku 1382, po 20 latach pracy. Biblia ta była ręcznie kopiowana i rozpowszechniana przez lollardów.

John Wycliffe był ostro zwalczany przez Kościół Katolicki , który nie zgadzał się na tłumaczenie Pisma Świętego na język prostego ludu, ani na postulowane reformy. Papież Grzegorz XI wydał pięć bulli potępiających Wycliffe'a. Nigdy nie został jednak ekskomunikowany , pochowano go jednak w niepoświęconej ziemi ,  a więc udało mu się umrzeć przed zamordowaniem go . Jednak w roku 1428 biskup angielski na polecenie papieża Marcina V wyjął kości Wycliffe'a z grobu cmentarza w Lutterworth . Zostały one zmiażdżone , spalone na popiół i wrzucone do rzeki Swift .

Jego znanym uczniem był Jan Hus , Lider Husytów od których wzięła się jego nazwa - Husyci .David Livingstone

David Livingstone

David Livingstone - Protestancki Szkocki 19 wieczny Misjonarz , jego Ojciec oraz Matka byli protestantami . Pochodził z ubogiej szkockiej rodziny , dzięki wielu wyrzeczeniom ukończył studia medyczne oraz teologiczne na Uniwersytecie w Glasgow , gdzie zaznajomił się z językiem Greckim .

Członek londyńskiego towarzystwa misyjnego . W roku 1841 jako misjonarz został wysłany do Beczuany w Afryce znanej obecnie jako Republika Bostawana . Odkrywca rzeki południowo Afrykańskiej " Zambezi " który nazwał imieniem królowej Wiktorii . Stwierdził że stacje misyjne próbowały stowrzyć wygodne życie na wzór Wilkiej Brytani niż dotrzeć do ludzi Afryki z Ewangelią . Zaczoł więc nauczać Ewangelii Tubylców którzy zostali misjonarzami pośród swojego ludu .

W czasie pobytu w Afryce nauczył się kilku języków Afrykańskich .

W czasie swoich trwających 15 lat podróży głosił biblijne chrześcijaństwo , zajmował się kartografią zwiedzanych przez siebie miejsc . Znany z doskonałem relacji z tubylcami którzy wielokrotnie towarzyszyli mu na wyprawach a jego odkrycia oraz historie stały się legędarne . Livingstone był radykalnym przeciwnikiem niewolnictwa .

Po śmierci szczątki Livingstona przewieziono do Wielkiej Brytanii gdzie z wielkimi honorami pochowano je w opactwie Westminster .John Bunyan

John Bunyan

John Bunyan - Angielski Pisarz , kaznodzieja Babtystyczny . To właśnie on jest autorem najsłysznniejszej powieści chrześcijańskiej " Wędrówka Pielgrzyma " . Wszystkie książki napisał w 12 letnim pobycie w więzieniu , do którego został wtrącony w 1660 za niepodporządkowanie się zakazowi prowadzenia zgromadzeń religijnych niezatwierdzonych przez władze , był więc dysydentem . 

Dysydentami byli ci protestanci , którzy nie byli członkami kościołów narodowych w Anglii lub Szkocji . W 1672 został zwolniony i od razu powierzono mu urząd Pastora gdy zyskał pozwolenie od władz . Głosił Ewangelię nawet w dniach roboczych w wielkich zgromadzeniach. Działalność jego była tak rozległa, że często nazywano go biskupem Bunyanem. Mimo wielkiego uznania, które go teraz spotykało , pozostał zawsze skromny i pokorny , i rzadko mówił o samym sobie .
Jhon Owen

John Owen

John Owen - Purytanin , Kaznodzieja zwany " Księciem Purytan " . Kapelan Olivera Cromwella , zwolennik tolerancji religijnej wobec protestanckich dysydentów czyli Chrześcijan , na przykład Babtystów , którzy nie chcieli być częścią kościoła państwowego . Pracował tak ciężko że spał jedynie 4 godziny dziennie , nadwyrężając własne siły i zdrowie .

" Jeśli Słowo Boże nie będzie miało w nas mieszkania, przejawiając w nas swoją moc , to o nie będzie z mocą wychodziło od nas . "

- The Works of John Owen , tom 16 ,  strona 76

„ Żywię głęboką nadzieję, że mogę w szczerości powiedzieć, że moim pragnieniem przed Bogiem, jak i modelem mojego życia jest świętość i uśmiercanie grzechu, że te dwie cechy będę obecne nie tylko w moim życiu, ale w sercach i w czynach innych – na chwałę Bożą – żeby przez to dobra nowina o naszym Panu i Zbawcy, Jezusie Chrystusie, przyozdabiała każdą rzecz. "  - John Owen cytowany przez Petera Toona „Boży przedstawiciel: życie i praca Johna Owena” , Strona 56

Zajmował się on spawą Kwakrów , Purytańskiej Sekty zwodzących chrześcijan , odrzucających Bibliie , Sola Scirptulla i bazując na nowych objawieniach . Jego praca " Obrona Pisma Świętego przed fanatykami " była odpowiedzią na zarzuty przeciwko Niemu z strony kwakrów .

" Bóg objawił w Biblii wszystko, co potrzebne jest do naszego zbawienia i co uzdalnia nas do oddawania Jemu chwały. "

- John Owen , " Obrona Pisma Świętego Przed Fanatykami " ,

" Precz z waszymi snami i wizjami , precz z waszymi nowymi objawieniami , my mamy wpełni wystarczające Słowo Boga. "

- John Owen


Robert Murray M’Cheyne

Robert Murray M’Cheyne

Robert Murray M’Cheyne - 19 Wieczny Szkocki Kaznodzieja .

" Ponad wszystkie rzeczy pielęgnuj swojego własnego ducha, twoja własna dusza jest twoją główną i największą troską, dąż do rozwoju osobistej świętości. To nie wielkie talenty Bóg błogosławi tak bardzo, ale podobieństwo do Jezusa. Święty usługujący jest straszliwą bronią w ręku Boga. Jedno słowo wypowiedziane przez ciebie, kiedy twoje sumienie jest czyste, a twoje serce jest pełne Ducha Bożego, jest warte 10.000 słów wypowiedzianym w niewierze i grzechu. "

- Robert Murray M’Cheyne


Chuck Norris

Chuck Norris

Chuck Norris - Były Wielki Aktor i Mistrz sztuk walki , grający niegdyś w filmach pełnych przemocy , gdzie przeszedł do kultury jako człowiek nie pokonany i Mocarz , symbol prawdziwego mężczyzny . Jednak został on poruszony przez Boga , nawrócił się i stał się Pastorem Baptystycznym w raz z swoją żoną . Chuck Norris sprzeciwia się otwarcie małżeństwom homoseksualnym , legalności eksterminacji niewinnych dzieci poprzez Aborcje . Chuck Norris deklaruje się jako żarliwy Kreacjonista . Jest członkiem Narodowej Rady dospraw Biblijnego Programu Nauczania w Szkołach Publicznych , organizacji zajmującej się nauczaniem Biblii w szkołach . Stoi on na straży Amerykańskiej Moralności Protestanckiej .
Charles Spurgeon

Charles Spurgeon

Charles Spurgeon - Brytyjski Kaznodzieja , Pastor Babtystyczny , obrońca kalwinistów .  Autor kazań czynatych przez różnych członków wyznań Protestanckich , historyk który udukumętował w swojej książce " Miecz i Kielnia " , morderstwa jakich Kościół Katolicki dokonał za pośrednictwem aparatu Inkiwzycji w 19 wieku , za pomocą Piecy w lochach Watykanu które ujawnił Generał Garibaldii zdobywając Rzym . Wystąpił  z Unii Baptystycznej gdy nastąpił spór odnośnie Teorii Źródeł i Ewolucji którą Spurgeon odrzucał jako fałszywą nie i niebilijną . Wierzył że Kościół Katolicki jest odstepczą instytucją i antychrystem .

" Chrystus nie odkupił swojego Kościoła swoją krwią żeby Papież mógł ukraść jego chwałę . Papież nie przyszedł z nieba na ziemie . On nie przelał swojego serca by odkupić ludzi . Czy grzesznik , zwykły człowiek ma być wynoszony by był podziwiany przez wszystkie narody i nazywać się reprezentantem Boga na ziemi ? To Chrystus zawsze był głową swojego Kościoła . "

- Charles Spurgeon

" Kiedy jakiś człowiek wychodzi w jakiejś osobliwej szacie i mówi że jest kaplanem , najbiedniejsze dziecko Boże może powiedzieć : " Idź precz i nie zajmuj mojego miejsca , to ja jestem kapłanem ! Nie wiem kim ty możesz być , zapewne musisz być , zapewne musisz być jednym z kapłanów demona Beliara , bo jedyna wzmianka w Piśmie o Ornatowych szatach związana jest z kultem Beliara . " Kapłaństwo należy do wszystkich wierzących . "

- Charles Spurgeon

" Nadejdzie dzień kiedy zamiast pasterzy karmiących owce , będą klauni zabawiający kozły "

- Charles Spurgeon

Charles Spurgeon  był Cesacjonistą .

Te wcześniejsze cudowne dary od nas odeszły "

- Charles Spurgeon


William Booth

William Booth

William Booth - ( 1829 - 1912 ) 19-wieczny Pastor Metodystyczny nauczający w zdeprawowanym Lodynie Wschodnim , gdzie w wyniku kaznodziejskiego nauczania ulicznego nawracał całe dzielnice do Chrystusa i zapewniał byt miejscowej biedocie , stawiając ją na nogi , w raz ze swoją Żona Carline . Twórca " Armii Zbawienia " , Wyznania Protestanckiego którego celem jest działalność Charytatywna w każdej formie tego słowa znaczeniu , szczególnie w środowiskach klęsk żywiołowych , odłamy tej denominacji są obecne na całym świecie .

Obecnie Armia Zbawienia jest skażona Ekumenizmem na rzecz Kościoła Rzymsko Katolickiego przez dialog z Papieżem Franciszkiem .Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf ( 1700 - 1760 ) - Szlachcic , Niemiecki Teolog Ewangelicki , przywódca Protestanckiego Ruchu Pietyzmu w Saksoni .


" Jeśliby twoje słowo nie miało już znaczenia , na czym polegać ma moja wiara ? Mnie nie chodzi o tysiąc Światów , lecz by postępować według twojego słowa . "


- Nicolaus von ZizendorfR

R.C Sproul

R.C Sproul .

" Większość heretyków próbuje ukrywać swoje herezje przekazując je przy wykorzystaniu ortodoksyjnego języka "

- R.C. Sproul
Jim Elliot

Jim Eliot

Jim Eliot - Protestancki Misjonarz w Ekwadorze w Ameryce Południowej . Został zamordowany przez Plemie Auca . Po jego zamordowaniu Plemie Nawróciło się i stało chrześcijanami zaprzestając agresji . Jim Eliot pozostawił po śmierci Żone i Dziecko , rodziny zamordowanych Protestantów przebaczyły mordercą a sami zabójcy nawrócili się .

" W 1956 roku trzech młodych ludzi udało się z rodzinami do Ekwadoru, aby służyć jako misjonarze wśród Indian Auca. To znane z nienawiści wobec cowodi ("obcych"), plemię nigdy nie zostało podbite przez konkwistadorów, ani nawrócone przez misjonarzy. W 1667 roku na ich terenie zamordowany został jezuita Pedro Suarez, który usiłował nawiązać z nimi kontakt. Odtąd przez trzy wieki nikt nawet nie próbował do nich dotrzeć ze Słowem Bożym. W 1955 roku Auca zabili pracowników firmy naftowej ulokowanej w pobliżu ich granicy. Dla ochrony firmy wysłano oddział żołnierzy. Krwawa konfrontacja wydawała się tylko kwestią czasu.

Nate Saint, Jim Elliot i Ed McCully mieli wielkie pragnienie, aby podzielić się Ewangelią z tym wojowniczym plemieniem. Modlili się za nim od dawna. Czuli, że jeśli teraz nie nawiążą pokojowego kontaktu, mogą stracić taką możliwość na zawsze. Pierwszym wyzwaniem było dla nich przekonanie Indian, że nie mają wrogich zamiarów. Niełatwe zadanie, zważywszy, że nie mówili ich językiem, ani nie mogli podejść dość blisko, by nawiązać kontakt na migi. Nie wiedzieli nawet, gdzie znajduje się ich wioska. Zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa na jakie się narażają, próbując pozyskać to plemię dla Chrystusa, ale uznali, że warto.

- Nawrócenie plemienia Auca , Doktor Alfred J. Palla

" Dziś wielu także z tego plemienia jest chrześcijanami. "

- Nawrócenie plemienia Auca ,  Doktor Alfred J. Palla


James White

James White

James White - Babtysta , Autor Książek jak Zapomiana Trójca w której broni Biblijną Doktrynę Boskości Pana Jezusa , Kaznodzieja . Przeciwnik Aborcji i Ekumenizmu . Gorliwy , mylnie , propagator i przeciwnik Textus Receptus zwalczający Biblie Króla Jakuba , został napomniany nad tym błędem w rozmowie z Stevenem Andersonem oraz Redakcja Addulams Films , która obaliła jego tezy , lecz on sam nadal bezpodstawnie pozostaje przy swoim złudzeniu .

" Rzym jest częścią tego dialogu w USA może nie oficjalnie , ale przez swoich reprezentantów . ( ... ) z Perspektywy Rzymu chodzi tylko o przyciągnięcie nas do jedynego prawdziwego Kościoła . Z Persepktywy Rzymu jest tylko jeden prawdziwy Kościół . Nigdy nie uznają naszych społeczności jako prawdziwych Kościołów , posiadających równorzędne znaczenie przez Bogiem . To jest po prostu część dogmatycznego nauczania Kościoła Rzymsko Katolickiego .  To co próbują zrobić , to pozyskać nas dla Kościoła . Słucham dużo Radia Rzymsko Katolickiego w USA . Historie nawrócenia , to historie nawrócenia nie do Chrystusa , ale do Kościoła . "

- James White , " Sola Scriptula and Catholic Church "


Sinclair B

Sinclair B. Ferguson

Sinclair B. Ferguson - Szkocki Teolog , Protestant

" Tam, gdzie krzyż (śmierć Chrystusa jako sposób przebaczenia grzechów) jest ignorowany lub gdzie się mu zaprzecza, tam spodziewać się możemy wrogów krzyża Chrystusowego, bez względu na to jak wiarygodni mogliby się wydawać na początku. "

- Sinclair B. Ferguson
Frank Jenner

Frank Jenner

Frank Jenner - Australisjki Ewangelista ewangelizujący w Sydney , na ulicy George Street , były marynarz Marynarki Brytyjskiej " Royal Navy " na okręcie HMAS Canberra D33, później jednak zdezerterował w Nowym Yourku w Ameryce , dołączając jako marynarz do Amerykańskiej Marynarki Wojennej " United States Navy " . Przed rozpoczęciem II wojny światowej codziennie jako były marynarz , zadawał w Sydney na Ulicy Goerge Street pytania marynarzom na przepustce " Czy jeżeli umrzesz w ciągu 24 godzin , spędzisz wieczność w Niebie czy w Piekle ? " , po czym odchodził od Marynarzy . Swoją działalność codziennie dzień w dzień prowadził w Sydney przez 10 lat , spotykając się z szyderstwami i uznanym lokalnie za szaleńca . Jednak nawrucony w ten sposób jeden z marynarzy , już jako Pastor , odnalazł go spotykając innych nawruconych przez niego marynarzy kóry opowiedzieli jak Frank Jenner zadał im to pytanie w Sydney . Pastor odnalazł Franka Jennera i opowiedział mu o tym że dzięki niemu zostało nawruconych tysiące Marynarzy , portujących w Sydney w Australii przy Ulicy George Street .


Protestanci na Świecie[]

HOLANDIA :

SGP - Holenderska Partiia Ortodoksyjnych Kalwinistów , obrońców Biblii na której opierają cały swój rządowy program . Głosuje na nią Pas Biblijny Holandii , czyli Holendrzy z Holandi Centralnej . Podczas Hitlerowskiej okupacji Holandii , Partia twierdzila że okupacja jest Boską karą na Holandie za to że przestrzegali dnia pańskiego . Jest to najbardziej konserwatywna Partia w Holandii .

Wiktor Orban - Protestancki Premier Węgier .

Wyznanie Augsburskie, 1530 rok[]


Historia_Franka_Jennera_-_Tajemny_Plan

Historia Franka Jennera - Tajemny Plan

Advertisement