Benio123o pl Wiki
Advertisement
Patent Protestancki, 1861 Rok

Patent Protestancki,1861 Rok

Hermann Fritsche

Hermann Fritsche

Patent tolerancyjny, niem. Toleranzpatent wydany przez cesarza austriackiego Józefa II 13 października 1781 roku dokument nadał Protestantom oraz Prawosławnym pierwsze równe prawa obywatelskie i wyznania kultu z ograniczeniami na rzecz uprzywilejowanego Kościoła Rzymsko Katolickiego zastrzeżonego jako oficjalna wiara Austrii.Patent doprowadził do wzrostu i rozwoju protestantyzmu na śląsku cieszyńskim i innych terenach Austrii w tym Wiedniu, z tego powodu wydano następne dekrety mające ograniczyć ten wzrost aż do wydanego w 1861 roku Patentu Protestanckiego.

Cesarski Patent Protestancki, 1861 Rok W 1781 roku w Austrii powstał Kościół ewangelicki w Austrii istniejący do upadku Austro-Węgier w 1918 roku.

Hermann Georg Fritsche był protestanckim teologiem austrackim przewodniczącym Kościołowi ewangelickiemu od 1907 roku.  Z jego inicjatywy w 1897 roku powstała szkoła ewangelicka w Salmopolu, popierł również ideę budowy Szkoły Jubileuszowej imienia Cesarza Franciszka Józefa w Lipniku, do której doszło w 1908 roku.

Wraz z żoną założył Ewangelicki Dom Sierot w Białej. W latach 1887–1892 był przewodniczącym Lipnickiego Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego.

W 1911 roku w czasie obchodów 50 rocznicy wydania przez Franciszka Józefa patentu gwarantującego równouprawnienie protestantów, nadano mu tytuł doktora honoris causa na wydziale teologii protestanckiej Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Jego bliskim współpracownikiem i następcą był Theodor Zöckler, działający na terenie Polski w II RP superitendent Kościoła Ewangelicko Augsburskiego i Helweckiego w Małopolsce, gdzie zastąpił zmarłego Hermana Georga Fritsche.

Zöckler od 1891 roku był zaangażowany w działalność misyjną wśród żydów w Stanisławowie gdzie założył sierociniec. Po zakończeniu I wojny światowej założył w stanisłaowie frabrykę maszyn rolniczych. Miał wpływ na nawrócenie z grekokatolicyzmu na protestantyzm ukraińskiego duchownego Theodora Jarczuka

Theodor Zöckler

Theodor Zöckler

.

Advertisement