Benio123o pl Wiki
Advertisement

Walka przeciwko Grzechowi[]

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe.

- Mateusz 26:41

Czuwanie, częste modlenie się do Boga

A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa.

- I Koryntian 10:12-14

Ucieczka od grzechu, świadomość możliwości oparcia się każdemu kuszeniu

Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

- List do Filipan 4:8

Myślenie tylko o dobrych rzeczach

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

- Jakuba 4:7

Last Stande tak długo aż kuszenie minie

Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska.

- II Listo Piotra 3:17

Unikanie ludzi o których wiemy że są nieprawi

ZA GRZECHEM:

BRAK, jedynie subiektywne upadłe zadowolenie ludzkiej natury o czasie chwilowym, pobudzenei ciała do żądania więcej

PRZECIWKO:

- W przypadku uzależnień od alkoholowych, narkotycznych, używkowych po seksualne, w wyniku powraca do nich, strach przed zdemaskowaniem owych uczynków przed ludźmi, niekończące poczucie się zagrożenie

- Sumienie chce cię zniszczyć, dopóki nie minię pewna częśc czasu, niszczy tym bardziej, im częściej powtarza się ten sam grzech

- Odraza włąsnej osoby przed Bogiem, sprawiająca że musi minąć trochę czasu, aby człowiek w ogóle poczuł godny się do Boga modlić z powodu swych czynów

- Utrudnianie w spełnieniu modlitw zanoszonych przed Boga, działanie więc na swoją szkode wymierzoną w przyszłość

- Prowadzenie do literalnej śmierci w czasie

- Sprowadzanie na siebie karcenia przez Boga

- Osłabianie stanu fizycznego i psychicznego w każdym możliwym uzależnieniu, brak logicznych korzyści i powodów dla ich pielęgnowania

- Utrata spokoju ducha, smaku zwycięstwa gdy uzależnienie jest odpierane od dłóższego czasu, poczucie klęski i zniszczenia całej poprzedniej pracy w przypadku ponownego upadku w uzależnieniu

- Brak uzależnień jest równy poczuciem bezpieczeństwa przed Bogiem i ludźmi, mniejsza obawa przed śmiercią

- Odpieranie grzechu, wpływa pozytywnie na morale w życiu, grzeszenie na zniszczenie morale

- Zmęczenie Fizyczne

- Marnotrastwo cennego czasu

Advertisement