Benio123o pl Wiki
Advertisement

Przymierze ustanowione z Abrahamem przez Boga i dla jego potomstwa narodu żydowskiego jest wieczne, obejmując wieczne bycie Bogiem cielesnego potomstwa Abrahama oraz wieczne prawo posiadania na własność ziemi kananejskiej przez żydów. Herezja teologi zastąpienia wyznaje że chrześcijański kościół zastąpił cielesny naród Izraela, przeciwnie do tej wiary przymierze zawarte z cielesnym Izraelem zostało zawarte wiecznie, nigdy nie zostanie więc zerwane przez zastąpienie. Kościół chrześcijański nie jest również kontynuatorem fizycznego Izraela dziedziczącym dla siebie wszystkie obietnice utracone przez żydów według teologii przymierza.

Kościół Chrześcijański jest duchowym narodem Bożym, rozpowszechnionym od żydów na pogan ze wszystkich narodów, funkcjonującym w okresie chwilowego odsunięcia fizycznego żydowskiego Izraela w planie Bożym z użytku, który zostanie przywrócony przez Boga ponownie w przyszłości, dostępując doczekania wszystkich złożonych dla swojego narodu fizycznych obietnic zawartych w proroctwach Starego Testamentu w Milenium, 1000 letnim królestwie.

I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.

- Rodzaju 17:7-8

Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

- Rodzaju 17:19

I wstąpił anioł Pański z Gilgal do Bochim, i rzekł: Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc: Nie naruszę przymierza mego z wami na wieki.

- Sędziów 2:1

Advertisement