Benio123o pl Wiki
Advertisement

Pseudo–Izydora - Zbiór przepisów prawno-kościelnych z 9-tego wieku przez autora pod pseudonimem Isidorus Mercator. Zbiór zawiera fałszerstwa dokumentów, wymieszane wśród niektórych prawdziwych dokumentów aby ukryć znaki ich sfałszowania, falsyfikaty służyły dla umocnienia władzy kościoła rzymsko katolickiego wobec władzy świeckiej. Dekrety były podstawą średniowiecznego nauczania prawa kanonicznego Kościoła Rzymskiego.

Fałszywość dokumentów zawartych w dekretach pseudo-izydoriańskich dowiódł w kalwiński uczony protestancki David Blandel w 1628 roku.

"Zbiór przepisów prawno–kościelnych z IX. w., zebranych przez autora, używającego pseudonimu Isidorusa Mercatora. W zbiorze tym zamieszczone są także falsyfikaty dokumentów, służące do wzmocnienia władzy kościelnej wobec świeckiej."

- Encyklopedia Gutenberga, między wojenna Encyklopedia, hasło "Pseudo–Izydora Dekretały"

Advertisement