Benio123o pl Wiki
Advertisement
Augusto Pinochet

Augusto Pinochet

Mój_Generał,_Mi_General_Napisy_PL

Mój Generał, Mi General Napisy PL

Augusto_Pinochet_THEME_-_Napisy_PL

Augusto Pinochet THEME - Napisy PL

W 1973 roku w Chile Generał Agusto Pinochet (1915-2006 rok) wojskowo obalił rząd socjlisty Salvadora Allende, który podczas niego popełnił samobójstwo. Salvador Allende doszedł do władzy w wyborach w 1970 roku niewielką przewagą około 1% głosów, był jednym z trzech kandydatków w opozycji do Partii Liberalno Konserwatywnej oraz Chrześcijańskiej Demokracji.

Allende był kandydatem koalicji lewicowej "Jedność Ludu" w skład której wchodzili socjaliści, lewicowi chrześcijańscy demokraci oraz komuniści.

Po przejęciu władzy przez Pinocheta, rozpoczoł on represjonowanie, zabijanie i torturowanie lewicy w państwie, w tym osoby nieletnie. Całkowita skala ofiar śmiertelnych rządów Pinocheta w raz z ofiarami puczu wojskowego wyniosła około 3 tysięcy ofiar wedle najwyższych podań.

Rząd Pinocheta postanowił wprowadzać do gospodarki elementy liberalizmu gospodarczego skłaniając go ku gospodarce wolno rynkowej, minimalizując interwencjonizm państwowy lecz z niego nie rezygunując w pełni. Polityka gospodarcza doprowadziła do poprawy sytuacji finansowej narodu Chilijskiego względem rządów Allende na poziomie wszystkich warstw społecznych, w tym szczególnie wyraźnie u zamożniejszej części społeczeństwa.

Hammer_of_the_Right_-_NAPISY_PL

Hammer of the Right - NAPISY PL

Poprawa gospodarki za rządów Augusto Pinocheta zyskała miano przez jej zwolenników "Gospodrcznym Cudem Chille".11_Września_1973_Roku_-_NAPISY_PL

11 Września 1973 Roku - NAPISY PL

Advertisement