Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ron_Hamilton_Świadectwo,_Hymn_"Raduj_się_w_Jezusie",_Napisy_PL

Ron Hamilton Świadectwo, Hymn "Raduj się w Jezusie", Napisy PL

Raduj się w Panu – Ron Hamilton

Bóg nigdy nie porusza bez przyczyny lub planu, gdy próbuje swojego sługę i kształtuje człowieka.

Podziękuj Panu, mimo że twoja próba wydaje się długa; w ciemności daję On pieśń.

O raduj się w Panu, On nie popełnia żadnych błędów. On zna koniec każdej drogi którą podejmuje.

Kiedy jestem zmęczony i oczyszczony, ruszę naprzód niczym złoto.

Mógłbym nie wiedzieć przez cienie przede mną, więc zamiast tego patrzę na krzyż mojego zbawiciela.

Kłaniam się przed wolą Mistrza tego dnia; wtedy przychodzi pokój i wylewają się łzy.

Teraz mogę wiedzieć, próba przychodzi z góry, Bóg wzmacnia swojego dzieci i oczyszcza w miłości.

Mój Ojciec wie najlepiej, i ja ufam w jego opiekę; przez oczyszczanie więcej owoców przyniosę.

Raduj się w Panu, On nie popełnia żadnych błędów. On zna koniec każdej drogi którą podejmuje.

Ruszę naprzód, ruszę na przód, ruszę na przód...

Niczym złoto...

Advertisement