FANDOM


" Ruch religijny, który wszcząwszy się od XVI. w. w kościele katolickim, doprowadził do rozbicia jego jedności i powstania szeregu kościołów protestanckich, oraz wpłyną wydatnie na życie duchowe ludów europejskich. Przyczyną r. był rozkład kościoła średniowiecznego, polityka finansowa kurji rzymskiej, oraz wpływ Odrodzenia i humanizmu na umysły warstw oświeconych; ważnym czynnikiem ubocznym były antagonizmy społeczne oraz dążność poszczególnych narodów do ukształtowania swych odrębnych indywidualności niezależnie do kosmopolityzmu kościoła katolickiego. "

- Encyllopedia Gutenberga , " Reformacja "


" W roku 1500 nie było ani jednego wolnej nacji w Europie - Wszystkie były pod tyranią Rzymu . Teraz jednak wolne jest aż pół Europy i Ameryka od tego nieznośnego ucisku . Znowu odrzyła nauka . Odkryto sztuke druku . Dzięki temu rozpowszechnia się przetłumaczone słowo Boże i jego komentarze jak nigdy wcześniej . Powstali potężni wykładowcy , ludzie tacy jak Mede , Izzac Sir Newton i Eliot . Reformacja Protestancka wywołała papieską reakcję . Statek Kościoła Protestanckiego ledwo co wyruszył w resjs i znalazł się na głębrzych wodach , kiedy to rozpętała się potężna wichura . Zmartwychwstanie pokonanych świadków Chrystusa w osobie reformatorów zostało skontrąwane z powstaniem z odchłani , wszelkiej złej mocy . Przebudzenie dusz przyniosło wojnę , kościelną i państwową . Wojnę Anathemas i wojnę niszczycielską . Uważajcie dobrzy reformatorzy ! Możecie wygrać , ale jedynie poprzez kłótnie i wstyd i rzeke krwii . "

Głownymi czynnikami dla któych reformacja nie zdołała rozpocząć się wcześniej jest to iż dopiero za czasów Lutra powstała technologia druku , dzięki niej zaczeło powstawać więcej Bibli nisz kościół katolicki zdołał je palić . Dzięki pracy wcześniejszych chrześcijan takich jak William Tynale i jego przekład starego testamętu na język angielski czy Wilcclife ...

WORK in progress