Benio123o pl Wiki
Advertisement
Protestantyzm,_Biblijne_Chrześcijaństwo_HD

Protestantyzm, Biblijne Chrześcijaństwo HD

"Ruch religijny, który wszcząwszy się od XVI. w. w kościele katolickim, doprowadził do rozbicia jego jedności i powstania szeregu kościołów protestanckich, oraz wpłyną wydatnie na życie duchowe ludów europejskich. Przyczyną r. był rozkład kościoła średniowiecznego, polityka finansowa kurji rzymskiej, oraz wpływ Odrodzenia i humanizmu na umysły warstw oświeconych; ważnym czynnikiem ubocznym były antagonizmy społeczne oraz dążność poszczególnych narodów do ukształtowania swych odrębnych indywidualności niezależnie do kosmopolityzmu kościoła katolickiego."

J

J.A Wylie

- Encyllopedia Gutenberga , " Reformacja "

"Mimo wszelkiej opozycji, to wielkie religijne przebudzenie które nie miało jeszcze 50-ciu lat osiągneło siłę i zasięg  zaiste zdumiewający. Z małego Sakstońskiego miasteczka Wittenberga, rozszerzyło się ogarniając potężne królestwa Saksonii, Pomorze, Polskę, Czechy, Węgry, Transylwanie, Reformacja została przyjęta w Norwegi, Szwecji, Danie, Holandie i całe Niderlandy. Jej kariera była jednym niepowstrzymanym ciągłym zwycięstwem.

Południe i zachód Francji były protestanckie, a dominacja Reformacji wydawała się być pewna. W Zachodniej Europie tylko dwa państwa, Włochy i Hiszpania pozostały przy papieżu."

- Historyk J.A Wylie, "Jezuici, ich moralne maksymy i spiski", strona 1-2

"W roku 1500 nie było ani jednego wolnej nacji w Europie - Wszystkie były pod tyranią Rzymu . Teraz jednak wolne jest aż pół Europy i Ameryka od tego nieznośnego ucisku . Znowu odżyła nauka . Odkryto sztukę druku . Dzięki temu rozpowszechnia się przetłumaczone słowo Boże i jego komentarze jak nigdy wcześniej . Powstali potężni wykładowcy , ludzie tacy jak Mede , Izzac Sir Newton i Eliot . Reformacja Protestancka wywołała papieską reakcję . Statek Kościoła Protestanckiego ledwo co wyruszył w resjs i znalazł się na głębszych wodach , kiedy to rozpętała się potężna wichura . Zmartwychwstanie pokonanych świadków Chrystusa w osobie reformatorów zostało skontrąwane z powstaniem z odchłani , wszelkiej złej mocy . Przebudzenie dusz przyniosło wojnę , kościelną i państwową . Wojnę Anathemas i wojnę niszczycielską . Uważajcie dobrzy reformatorzy ! Możecie wygrać , ale jedynie poprzez kłótnie i wstyd i rzekę krwi."

Spis[]

Marcin Luter

Marcin Luter

John Wycliffe

John Wycliffe

William Tyndale

William Tyndele

Jan Bugenhagen

Jan Bugenhagen

Marcin Luter

John Wyclieff

William Tyndale

Jan Bugenhagen

George Wishart

George Wishart

George Wishart

Advertisement