Benio123o pl Wiki
Advertisement

Bóg nakazuje regulacje pokarmowe spożywania żywności przez ludzkość przez klasyfikacje jej czystości i nieczystości w kilku różnych okresach: na początku stworzenia w przedpotopowym czasie przez klasyfikacje niesprecyzowaną klasyfikacje czystości zwierząt odmienną od klasyfikacji zakonu Mojżeszowego, po potopie w przymierzu z Noem Bóg zezwolił na spożywanie ludzkości każdego zwierzęcia jako pokarm, wyłączając z tego jedynie spożywanie ich krwi.

Następnie regulacja pokarmów została wytyczona w czasie nadania Zakonu Mojżeszowego który dzieli zwierzęta jako czyste i nieczyste nie zezwalając żydom na spożywanie większości rodzajów zwierząt oraz podtrzymując wstrzymywanie się od krwi.

Po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa w czasie łaski, prawo Mojżeszowe zostało wypełnione przez doskonałe życie Pana Jezusa Chrystusa, przez co wypełniony zakon nie obowiązuje chrześcijan, wszelkie regulacje pokarmowe zakonu stały się niewiążące i dozwolone tylko i wyłącznie dla tych którzy chcą praktykować je wyłącznie dla samych siebie, wszelka próba narzucania starego prawa chrześcijanom z pogan w tym przepisów regulacji pokarmowych zakonu została potępiona przez Apostołów, zabroniona, ścigana i uznana za naukę demonów, poza podtrzymanym dla chrześcijan przez apostołów obowiązkiem powstrzymywania się od krwi które obowiązuje nieprzerwanie ludzkość od czasu potopu.

Czas przedpotopowy

  • Niesprecyzowana klasyfikacja zwierząt odmienna od klasyfikacji zakonu z podziałem na czyste i nieczyste

Przymierze z Noem

  • Dozwolenie całej ludzkości na spożycie za pokarm wszystkich istniejących zwierząt
  • Nakaz powstrzymywania się ludzkości od spożywania krwi

Zakon Mojżesza

  • Ścisła klasyfikacja zakonu Mojżeszowego zezwalająca na spożywanie jedynie mniejszej ilości zwierząt czystych w odróżnieniu od nieczystych
  • Potwierdzenie i podtrzymanie zakazu spożywania krwi pod Zakonem

Czas Łaski

  • Dozwolenie chrześcijanom na spożywanie każdego rodzaju stworzenia za pokarm
  • Przeklęcie każdego kto nakazuje przestrzegania chrześcijanom z pogan nieobowiązującego zakonu Mojżeszowego w tym regulacji pokarmowych i uznanie takich nauk za nauki szatana
  • Potwierdzenie powstrzymywania się od spożywania krwi chrześcijanom z pogan
Advertisement