Benio123o pl Wiki
Advertisement
Wolność Wiodąca Ludzi na Barykady - Eugene Delarciox

Wolność Wiodąca Ludzi na Barykady - Eugene Delarciox

Rewolucja Trwająca w czasie 1789–1799 roku, mająca miejsce we Francji. Prowadzona była ona przez dyktrature klubu Jakobinów, powstałego w 1789. Początkowo Jakobini opowiadali się za Monarchią Konstytucyjną, później jednak, zwrócili się ku republice.Adam Weishaupt

Jezuita Adam Weishaupt

Założycielem Jakobinów był Adam Weishaupt zwany ojcem Jakobinów . Był on Jezuickim profesorem prawa kanonicznego , był również fundatorem zakonu Illuminatów . Jak podaje Encyklopedia Britannica , Tom XII, str. 251 : Weishaupt był profesorem na Uniwersytecie w Inglostadt, który był centrum jezuickiej kontrreformacji .
Saint-Just

Saint-Just

Rewolucja nie pożre swoich dzieci, pożre natomiast swoich wrogów, choćby ukrywali się oni pod najbardziej nieprzeniknioną maską.

- Przywódca Jakobiński Saint-Just

Jakobini zostali wymordowani przez zgilotynowanie, w wyniku Rewolucji.

Advertisement