Benio123o pl Wiki
Advertisement
Richard Wurmbrand z żoną

Richard Wurmbrand z żoną

Richard Wurmbrand

Richard Wurmbrand

Richard Wurmbrand (1909-2001) - Protestancki rumuński pastor służący w swoim kraju, podczas przejęcia rumuini przez komunistów Wurmbrand został aresztowany za działalność chrześcijańską i odmawiając współpracy z komunistami był przez nich torturowany spędzając 14 lat w więzieniu. Przeżył prześladowania i założył organizację Voice of the Martyrs - głos męczenników, międzynarodową organizację mającą na celu wspieranie prześladowanych chrześcijan, w polsce organizacja działa pod nazwą Głos Prześladowanych Chrześcijan.

ZSRR zajął rumunei w 1944 roku, Wurmbrand starał głosić się ewangelię czerwonoarmistą, został aresztowany 29 lutego 1948 roku w dordzę na nabożeństwo. Początkowo był anglikaninem zaangażowanym w misję głoszenia żydom, po II wojnie światowej przeszedł na luteranizm. 

Advertisement