Benio123o pl Wiki
Advertisement
Robert H

Robert H. Schuller

"Myślę że nic co zostało uczynione w imieniu Chrystusa i pod sztandarem chrześcijaństwa nie było bardziej destrukcyjne dla ludzkiej tożsamości a w związku z tym nieproduktywne dla inicjatywy ewangelizmu niż częste surowe, nieokrzesane i niechrześcijańskie strategie usiłowania uczynienia ludzi bycia świadomym ich zgubionego i grzesznego stanu.”

- Robert Schuller

Grzech jest każdym aktem lub myślą która ograbia mnie samego lub inną istotę ludzką z bycia jego lub jej własnej wartości.”

- Robert Schuller

Advertisement