Benio123o pl Wiki
Advertisement

Jugosławia była krajem łączącym sztucznie lokalne mniejszości w jeden naród, pod kontrolą Związku Sowieckiego. Ludność była indoktrynowana przez ZSRR, którego Jugosławia była częścią, ku ideologii komunistycznej.

Josip Broz Tito

Josip Broz Tito

Na czele Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii stał socjalistyczny przywódca Josip Broz Tito, od roku 1945, gdy Bałkany pod koniec II wojny światowej, znalazły się pod kontrolą ZSRR.

Podczas I wojny światowej Tito służąc w armii Austro-Węgierskiej, został pojmany przez Rosjan i jako jeniec, przewieziony na teren Carskiej Rosji do obozu pracy na Uralu. Gdy w Rosji w 1917 roku wybuchła bolszewicka rewolucja Październikowa, Tito musiał przyjąć ideologie komunistyczną, gdyż dołączył do bolszewickiej bojówki gwardii czerwonej, która później przez Włodzimierza Lenina została przekształcona w Armie Czerwoną.

Następnie powrócił na Bałkany przyłączając się do komunistycznej partii Jugosławii. Podczas II wojny światowej, pragnąc zaprowadzenia komunizmu na Bałkanach, Tito stał się przywódcą komunistycznej partyzantki jugosłowiańskiej "NOVJ", działającej od 1941 rok aż do końca wojny w 1945.

Josip Broz Tito utrzymywał jedność niestabilnego państwa Jugosławii, sprzeciwiał się on zbyt dużym wpływom ZSRR na jego kraj, chcąc aby krajowy socjalizm Jugosławii był od niego niezależny, lecz w skutek jego śmierci w roku 1980, rozpoczął się proces jej rozpadu.

Ostatecznie, Jugosławia zaczęła rozpadać się od roku 1991, wówczas rozpoczęła się wojna na Bałkanach pomiędzy krajami które były wcześniej częścią Jugosławii.

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii - 1945 Rok

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii - 1945 Rok

Przed Rozpadem Jugosławia jako związek, składał się z następujących państw:

- Bośni i Hercegowiny

- Chrowacji

- Macedonii

- Czarnogóry

- Słoweni

- Serbii oraz leżącej na jej terenie autonomicznego Kosowa oraz Wojwodyni

Rzpad Jugosławii[]

Od 1981 roku, Albańska ludność Kosowa, dyskryminowała serbską mniejszość etniczną, bijąc i atakując ją. Albańczycy, jako ludność glównie muzłumańska, dopuszczała się aktów terrorystycznych. Doprowadziło to do otwartej wrogości i nienawiści pomiędzy Serbami a Albańczykami.

Uważano że Albańczycy chcą oderwać Serbskie Kosowo od Serbii i przyłączyć je do Albanii, Serbowie nie chcieli na to pozwolić, Kosow było uważane za kolebke Serbskości od czasów średniowiecznych, majac dla Serbii duże znaczenie.

Szczególnie  w zamieszekach z 24 i 25 kwietnia 1987 roku Albańczycy napadali i bili uciskanych Serbów w Kosowie, którzy nie byli w stanie stawić im oporu.

Slobodan Milošević

Slobodan Milošević

W tym czasie Serbią jako państwem zwiąskowym Jugosławii przewodził Slobodan Milošević, po atakach Albańskich na Serbów w Kosowie, Milošević wykrzyczał  "Nikt nie ma prawa was bić!", manifestując w ten sposób swój sprzeciw wobec Albańskich poczynań w Kosowie. 

Milošević przeprowadził na terenie Serbii potężną manifestacje liczącą milion osób przeciwko dyksryminacji ludności Serbskiej zamieszkującej Kosowo.

Jednak w roku 1989 doszło w Kosowie do zamieszek, w wyniku których śmierć poniosło 23 osoby. Wprowadzno wówczas stan wyjątkowy podczas którego aresztowano Albańskiego przywódce komunistycznego

Do kolejnych zamieszek doszło w 1989 roku, kiedy wprowadzono na terenie Kosowa stan wyjątkowy oraz aresztowano szefa albańskich komunistów Azema Vlassiego. W tym samym roku inne państwa związku Jugosławii - Słowenia oraz Chorwacja zezwoliły na działalność niekomunistycznych partii politycznych.

Slobodan Milošević, wciąż organizował bezskuteczne manifestacje przeciwko prześladowaniu Serbów w Kosowie, lecz w latach 1989-1990, w wyniku starć Albańczyków z mniejszością Serbką, w Kosowie zgineło 477 ludzi.

Serbowie mieli dość patrzenia jak ich bracia i siostry z Kosowa cierpią prześladowania z rąk muzłumańskich Alabańczyków, podczas manifestacji domagali się bronii, jednym z haseł w tym okresie było:

"Dajcie nam broń, pójdziemy na Kosowo! ".

- "Rozpad federacji jugosłowiańskiej. W: Oxford Wielka Historia Świata." T. 30: XX wiek Świat i Polska od lat osiemdziesiątych do początku XXI w. – Filozofia, religia i sztuka II połowy XX w.. Poznań: Oxford Educational, strona. 80-86

W roku 1990, podczas gdy cała Jugosławia przeżywała kryzys gospodarczy, upadła Komunistyczna Partiia Jugosławii. Wszytkie republiki Jugosławii przeprowadziły więc wybory, w których miały zdecydować jakie partiie dojdą w nich do władzy.

Serbski rząd Slobodana Miloševića, utrzymał się w Serbii, zmieniajac nazwe z komunistycznej partii na socjalistyczną. W tym samym roku, parlament Kosowa ogłosił niepodległość od Serbii. W odwecie Serbia nie uznając tej decyzji, rozwiązała parlament Kosowa.

Advertisement