Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ruch Oxworcki ( THE OXFORD MOVEMENT ) został zapoczątkowany w roku 1833 - 1845 . Ruch ten miał za cel zromanizować kościół anglikański , odwiedzenia go od Biblii w wersji Króla Jakuba z powrotem do Kościoła Katolickiego . Zostało to przeprowadzone w bardzo subtelny sposób .

Nie tylko umniejszał kościołowi Anglikańskiemu ale jednocześnie promował coś zwanego głębokim szacunkiem do sakramentów . Próbowano sprzyjać takim poglądom jak Rzymskiej Mszy za pomocą traktatów zwanymi " Na nasze czasy " .

W roku 1898 Walther Walsh wydał książkę pod nazwą " Nieznana historia ruchu Oxwrockiego " w której opisuje działalność Jezuitów w Anglii . Napisał świadectwo byłego księdza katolickiego który mu powiedział :

" W Anglii jest więcej Jezuitów nisz we Włoszech , Jezuici są we wszystkich klasach społecznych , w Parlamencie , w śród Angielskiego duchowieństwa , w śród protestanckiego laikatu , nawet na najwyższych stanowiskach ( ... ) Nie mogłem pojąć jak Jezuita może być protestantem albo jak Protestant może być Jezuitą , lecz mój spowiednik uspokoił dręczące mnie skrupuły mówiąc że święty Paweł stał się dla żydów jak żyd by zbawić żydów , nic zatem dziwnego jeżeli Jezuita udaje protestanta by nawrócić Protestantów . "

- Nieznana Historia ruchu Oxwrockiego , strona 33

" Ruch Okxwordzki miał za zadanie sprowadzić kościół Anglikański , o ile to możliwe , spowrotem pod władzę Rzymu . "

- Doktor H.D Williams

Był on 19-wiecznym wcieleniem Jezuickiej Kontreformacji . W roku 1850 Hitoryk Thomas Carline , określił ten okres jako " Czasy Jezuityzmu " .

" Moim zdaniem można go ( Ignacego Loyole ) określić z historycznego punktu widzenia  jako zatrute źródło z którego wytrysneły rzeki goryczy , zalewające teraz cały świat . "

- 19 Wieczny Historyk Thomas Carlye " The Collected Works of Thomas Caryle " , Strona 249

Advertisement