Benio123o pl Wiki
Advertisement
Phineas P

Phineas P. Quimby

Phineas P. Quimby , urodzony w 1802 i zmarły w 1866 roku , jest ojcem Ruchu Wiary . Zapoczątkował on istnienie " nowej myśli " , to jest , sekty metafizycznej . Zajmował się studium okultyzmu , hiponozy i parapsychologi . Jego spadkobiercą duchowym jest E.D. Keynon .

E.D

E.D. Kenyon

E.D. Kenyon , prekursor nauk Ruchu Wiary . Najczęściej cytowany przez wyznawców ruchu wiary jako autorytet i autor doktryn . Nauczał że Bóg nie stworzył świata z niczego , ale z "subtancji" którą jest wiara . Według Kenyona każdy wierzący jest w stanie za pomocą tej substancji , zrobić to samo co Bóg .

Według tej doktryny , chrześcijanie są w stanie stwarzać rzeczy w fizycznej rzeczywistości , jeżeli są napełnini substancją którą jest wiara .

Kenyon nauczał również że człowiek w ogrodzie Eden utracił swoją boskość i przyjął nature szatana .

Kenyom nauczał że Jezus umarł nie tylko fizycznie , ale również i duchowo . Według tej doktryny , po śmierci Jezusa na krzyżu , stąpił on do piekła gdzie był torturowany . Tam , miał umrzeć duchowo i musiał narodzić się na nowo . Tak rzekomo - w piekle , nie na krzyżu , miało mieć miejsce odkupienie naszych grzechów .

Nauczał że zdrowie i bogactwo , może zostać uwolnione poprzez pozytywne wyznawanie .

Advertisement