Benio123o pl Wiki
Advertisement
Rupertus Meldenius

Rupertus Meldenius

Rupertus Meldenius (1582-1651 rok) - Luterański teolog niemiecki, autor hasła "W tym co najważniejsze jedność, w pozostałych sprawach wolność, we wszystkim życzliwość", zawartym po raz pierwszy w dziele "Traktat o jedności chrześcijańskiej", napisanym około 1627 roku podczas wojny trzydziestoletniej. Hasło to przyjeło się później u autorów takich jak Richard Baxter.

"Slogan Rupertusa Meldeniusa jest uderzająco wyważony. Wzywa do jedności w tym co najważniejsze, w rdzeniu prawdy, która jednoczy nas z Chrystusem. W pozostałych rzeczach (niepozbawionych bez znaczenia, ale nie niezbędnych do jedności z Chrystusem), wzywa do wolności, tak aby wszyscy mogli podążać za swoim sumieniem pod włądzą Słowa i Ducha. Jednak we wszystkim musi być zachowana miłość, "która jest spójnią doskonałości (Kolosan 3:14)"

- Profesor teologi systematycznej w Erskine Theological Semonary i pastorem Associate Reformed Presbyterian Church, ksiądz doktor Mark Ross

Advertisement