Benio123o pl Wiki
Advertisement

Ruthefordyzm, świadkowie Jehowy, odrzucają ukrzyżowanie Jezusa na krzyżu, zamiast tego nauczają że Jezus został "ukrzyżowany" na palu, podłożę pod tę naukę stanowi to że grecki termin "stauron" może znaczyć nie tylko krzyż ale i pal, wykorzystują to więc ruthefordyści aby odrzucić krzyż, przyjęli i wykreowali naukę przybycia Jezusa do palu zamiast ukrzyżowania. Krzyż natomiast jako symbol przeciwnie jak u chrześcijan, jest w ruthefordyźmie umniejszany a nawet ukazywany jako forma bluźnierstwa.

Jw

Jw.org ukrzyżowanie Chrystusa, symbol krzyża

"Wiele osób uznaje krzyż za uniwersalny symbol chrześcijaństwa. Jednak Świadkowie Jehowy, chociaż są chrześcijanami, nie czczą krzyża. Dlaczego?

Wynika to między innymi z faktu, że według Biblii Jezus umarł nie na krzyżu, lecz raczej na zwykłym palu. Ponadto Biblia stanowczo nawołuje chrześcijan, by ‛uciekali od bałwochwalstwa’, które obejmuje również kult krzyża"

- Jw.Org, "Dlaczego Świadkowie Jehowy nie czczą krzyża?"


Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa według nauki ruthefordystycznej wyglądało następująco; przez przybicie gwoździem rąk na głową Jezusa, w tym celu praktyka wieszania na palu wymagała i pozwalała na użycie tylko jednego gwoździa przebijającego ręce.


Niemożłiwość powieszenia Jezusa na palu

Niemożliwość powieszenia Jezusa na palu

Biblia obala powieszenie Jezusa na palu i wymaga krzyża z powodu liczby mnogiej: gwoździ, dowodząc że użyte zostały gwoździe a nie jeden gwóźdź i obalając przez to powiszenie na palu.

Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: Widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę.

- Ewangelia Jana 20:25

Opis biblijny obala ruthefordystyczny pal i dowodzi krzyża również dlatego że w wersji powieszenia na palu, ręce Jezusa Chrystusa muszą znajdować się na Jego głową, dopiero nad rękami wyżej umieszczony może być znak z podaniem winy Jezusa, przeciwnie jednak do tego założenia, a zgodnie z krzyżem, biblia podaje że znak z winą Jezusa znajdował się nie nad Jego rękami, a głową.

I umieścili nad jego głową napis z podaniem jego winy: Ten jest Jezus, król żydowski.

- Mateusza 27:37

Advertisement