Benio123o pl Wiki
Advertisement

W średniowieczu oraz w epoce nowożytności w Polsce, mieszczanie oraz wieśniacy byli pod rygorystycznym obowiązkiem uczestniczenia w nabożeństwach w kościołach katolickich. Kapituła Krawoska ustanowiła w latach 1600-1604, że każdy mieszczanin i obywatel był zobowiązany uczestniczyć w niedziele i święta we mszy świętej.

Nie uczestniczenie przez ludność w nabożeństwie było karane przez kary finansowe. Dzisiętnicy wychodzili w miejsca publiczne i spisywali każdego kto w wyznaczonym czasie nie udał się do kościoła. Imiona osób zapisanych przez dzisiętników przekazywane były miejscowym władzom i nakładano na nich karę w wysokości 1 grosza. Odmowa zapłacenia kary kościelnej była karana chłostą.

Źródła:

  • Wysokość kary finansowej - Izabella Skierska, "Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce"
  • Kara chłosty za odmowę płacenia kary finansowej i obecności w kościele - Historyk Tomasz Wiślicz
Advertisement