Benio123o pl Wiki
Advertisement

„Jeśli ktoś nie wyznaje, że świat i wszystko, co w nim istnieje, tak duchowe, jak i materialne, zostało przez Boga stworzone z nicości… niech będzie wyklęty”.

- I Sobór Watykański (1869-1870), Denz. 1805:


Nie widać powodów, ażeby wiara, iż człowiek został stworzony przez Boga, wykluczała opowiedzenie się za teorią ewolucyjnego pochodzenia człowieka".

- Papież Pius XII, Listopad, 1941 rok

"(Teoria Ewolucji) jest poważną hipotezą, której Kościół w żaden sposób nie odrzuca"

- Papież Pius XII, Encyklika „Humani generis", 1950 rok


Nowa wiedza prowadzi do rozpoznania że teoria Ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą. To naprawdę nadzwyczajne że ta teoria była stopniowo akceptowana przez naukowców, po serii odkryć w różnych dziedzinach wiedzy. Zbieżność ani nie szukana ani też sfałszowana w wyniku prac przeprowadzonych niezależnie, jest samym w sobie wymownym dowodem na rzecz tej teorii .

- Papież Jan Paweł II, 1996 , Encyklika "Truth Cannot Contradict Truth "


Papież Franciszek o Wielkim Wybuchu

Papież Franciszek o Wielkim Wybuchu

Papież Franciszek powiedział ;

" Wielki wybuch i ewolucja są zgodne z prawdą o Bogu"

„Wielki Wybuch, umieszczany dziś u początku świata, nie zaprzecza Bożej interwencji stwórczej, ale jej wymaga. Ewolucja natury nie jest przeciwna pojęciu stworzenia, bo zakłada stworzenie bytów ulegających ewolucji".

- Papież Franciszek,

Zaangażowanie w Ewolucje[]

Publikacja Darwina „O powstawaniu gatunków" (1849) nigdy nie znalazła się w indeksie ksiąg zakazanych. Wydany w 1864 r. dokument „Syllabus errorum", będący dodatkiem do encykliki papieża Piusa IX „Quanta cura" („O współczesnych błędach") nie potępił Ewolucjonizmu darwinistycznego.

Kościół co prawda nie przychylał się do poglądu, że złożone organizmy zwierzęce wyewoluowały z prymitywnych form życia w procesie stopniowych zmian i selekcji gatunkowej, ale też nie przedstawiał jasnego stanowiska w tej sprawie. O wiele bardziej zdecydowanie darwinizm potępiały Kościoły i odłamy protestanckie, dla których samoistny proces zmian ewolucyjnych był zaprzeczeniem literalnej interpretacji Pisma Świętego. Kościół katolicki odrzucał taką interpretację Biblii. 18 listopada 1893 r. papież Leon XIII ogłosił encyklikę „Providentissimus Deus", w której przestrzegał wiernych, aby nie interpretować słów Pisma Świętego dosłownie i nie szukać w nim informacji przyrodniczych.

- Kościół i Ewolucja, Rzeczpospolita, Źródło: https://www.rp.pl/historia/art10624221-kosciol-i-ewolucja

Rzymsko Katolicki Jezuita Georges-Henri Lemaître jest zwany ojcem wielkiego wybuchu.

To właśnie z krajów Protestanckich wyszli ludzie którzy zaczęli bronić prawdy i obalać Ewolucjonizm , stając na przeciw jej twierdzeniom jako niezgodnymi z Apostolskim biblijnym chrześcijaństwem, nauką i historią.

The EVOLUTION PROTEST MOVEMENT (Ruch Protestacyjny Przeciw Ewolucjonizmowi) został założony w Anglii, w 1932 roku, przez kilku wybitnych uczonych. Ruch ten zapewnia ciągłość korzystania z solidnej literatury świadczącej przeciw teorii ewolucji do dziś .

The CREATION RESEARCH SOCIETY (Towarzystwo Badań nad Stworzeniem) rozpoczęło swoją działalność w USA w 1963 roku, a powstało z inicjatywy zaledwie dziesięciu uczonych. Szybko powiększyło ono swoje szeregi do ponad 650 uczonych, którzy muszą wykazać się co najmniej dyplomem magisterskim w naukach ścisłych.

" Uczeni ci deklarują się jako przeciwnicy ewolucjonizmu, a zwolennicy biblijnego wyjaśniania kreacji, opowieści o Adamie i Ewie oraz o Noem i Potopie. "

- Profesor Doktor Habilitowany Maciej Giertych ,'Kierownik Zakładu Genetyki Instytutu Dendrologii PAN Kórnik , " Na bezdrożach teorii Ewolucji "

Amerykański „The BIBLE-SCIENCE NEWSLETTER” (Informator Nauki Biblijnej). Jest to miesięcznik publikujący naukowe dowody świadczące przeciw teorii ewolucji.

the INSTITUTE FOR CREATION RESEARCH (Instytut do Badań nad Stworzeniem) wydaje literaturę a także dostarcza wysoko kwalifikowanych naukowców jako dyskutantów, ukazujących prawdę, czy to na terenie uniwersyteckich polemik, czy też w publicznych spot-
kaniach w czasie otwartych dyskusji przeciw profesorom, zwolennikom ewolucjonizmu.

W Australii, The CREATION SCIENCE EDUCATIONAL MEDIA SERVICES (Służba Nauki o Stworzeniu dla Środków Masowego Przekazu) w Brisbane oraz jej filia, The CREATION SCIENCE FUNDATION (Fundacja Nauki o Stworzeniu), która przyjęła zadania The Evolution Protest Movement (Ruch Protestacyjny Przeciw Ewolucjonizmowi), sprowadzają znaczące książki, publikują specjalistyczną literaturę, przygotowują wykwalifikowanych mówców dla szkół, spotkań dyskusyjnych i seminariów. Organizacja ta grupujewielu wybitnych uczonych. Niektórzy z nich zrezygnowali z korzystnych stanowisk dydaktycznych, aby poświęcić cały swój czas krucjacie przeciwko ewolucjonizmowi.

" Teoria ewolucji nie jest naukowym faktem. Faktami są skamieliny, kości, szkielety. Nie obserwujemy ewolucji ponieważ jest ona sposobem interpretowania faktów przez pryzmat pewnych założeń o podłożu światopoglądowym. Polecam w szczególności książkę R. Dawkinsa „Bóg urojony" oraz film „Geniusz Karola Darwina", które dobitnie pokazują, że teoria ewolucji jest narzędziem ideologicznej walki z chrześcijaństwem. "

- " Naukowe słabości teorii ewolucji " , Pastor Paweł Bartosik , Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku


Keneth Miller - Rzymski katolik, jeden z autorytetów naukowych Ewolucji, wykłada ją, uczy i pisze książki popierające Ewolucje, występujący w debatach anty kreacjonistycznych, powołuje się on na słowa Jana Pawła II.

Pewien profesor zatrudniony na jednym z uniwersytetów sponsorowanych przez Watykan wyraził we wtorek swoje przerażenie z powodu faktu, że niektóre grupy chrześcijan odrzucają teorię ewolucji, krytykując tym samym dosłowną interpretację Biblii. Podkreślając oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego, pewien watykański dostojnik powtórzył stanowisko Kościoła, że ewolucja nie jest sprzeczna z wiarą.

" Profesor przerażony chrześcijanami, którzy odrzucają teorię ewolucji "

- Associated Press, 17 września 2008

Obydwaj wypowiadali się podczas konferencji prasowej poprzedzającej marcową konferencję mającą zainicjować dialog między religią a nauką oraz ocenę teorii ewolucji 150 lat po pierwszej publikacji przełomowej książki Darwina O pochodzeniu gatunków. Forum to jest organizowane przez prestiżowy rzymski Gregoriański Uniwersytet Papieski, cieszący się ogromnymi wpływami w środowiskach watykańskich, oraz przez amerykański Uniwersytet Notre Dame w stanie Indiana.

Papieże już od połowy XX wieku " uznawali wartość naukową teorii ewolucji biologicznej " – powiedział dziennikarzom Gennaro Auletta, wykładowca filozofii nauki na Uniwersytecie Gregoriańskim. - " Chciałbym zauważyć, że niestety nie można powiedzieć tego samego o wiernych spośród wielu wyznań chrześcijańskich, jak to wynika z doniesień prasowych ".

Auletta najprawdopodobniej miał na myśli doniesienia o Kościołach fundamentalistycznych, które opowiadają się za dosłowną interpretacją Biblii, w tym również za tezą, że świat został stworzony w ciągu sześciu dni .

Prałat Gianfranco Ravasi powiedział dzienikarzom: „Jedno jest pewne. Ewolucja nie musi kłócić się z wiarą. Kreacjonizm z czysto teologicznego punktu widzenia ma sens, jednak gdy jest wykorzystywany w dziedzinach naukowych, staje się bezużyteczny”. Cytując zmarłego papieża Jana Pawła II, Ravasi powiedział, że „ewolucja nie może już być uważana jedynie za hipotezę”.

Papież Benedykt XVI przestrzegł  przed fundamentalistycznymi dosłownymi interpretacjami Biblii. Powiedział zebranym w Paryżu intelektualistom i uczonym, że struktura Biblii „ze swej natury wyklucza wszystko, co dziś znane jest jako fundamentalizm. W rezultacie słowo Boże nigdy nie może być w prosty sposób utożsamiane z literą tekstu” – powiedział Benedykt.

Kościół Katolicki stoi za ruchami promocji tak zwanej teistycznej Ewolucji , pogodzenia Ewolucjonizmu z religią , nie odrzucając go i broniąc jako prawdziwy fakt . Ksiądz Doktor Grzegorz Bujak jest propagatorem Fałszywej Teistycznej Ewolucji zwiedzenia .Advertisement