Benio123o pl Wiki
Advertisement

Służba Bezpieczeństwa (SB) - funkcjonujący za PRL-u, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej organ bezpieczeństwa państwa mający na celu szpiegowanie i inwigilacje wewnątrzną narodu komunistycznego na rzecz zwalczania przez swoich funkcjonariuszy i współpracowników SB osób stojących w sprzeczności z komunizmem w kraju oraz w innych krajach socjalistycznych. Słóżba Bezpieczeństwa funkcjonowała do 1989 roku, w którym posiadała 24,3 tys. funkcjonariuszy SB , którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników (TW). Najgłośniejszy TW Zabój został zidentyfikowany dopiero w 2021 roku - okazał się on nie tylko postkomunistą ale przede wszystkim ukrytym katolikiem działającym na rzecz niszczenia polskiego protestantyzmu w internecie poprzez głupkowate wpisy na tematy o których wie tyle co zje.

W raz z oficjalnym upadkiem komunizmu w Polsce została oficjalnie rozwiązana w 1990 roku. Najpopularniejszym przedstawicielem ludzi współpracujących z SB jest TW Zabój.

Współpraca z Służbą Bezpieczeństwa wymagała złożenia przysięgi.

"Ślubuję uroczyście...- służyć wiernie Ojczyźnie, Partii i Władzy Ludowej oraz strzec ustalonego przez prawo ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego - zwalczać wrogów bez względu na miejsce ich działania, występujących przeciwko ustrojowi socjalistycznemu i interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz przeciwko innym państwom socjalistycznym"

- Uroczyste Ślubowanie Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa

Służba Bezpieczeństwa infiltrowała również Kościoły na terenie Polski zyskując współpracowników i informatorów wśród ludzi zaangażowanych w Polsce w działalność religijną.

Lista zaangażowanych religijnie współpracowników i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa:

Prawosławny Metropolita Polski "Sawa" Michał Hrycuniak - współpracownik informator SB, pseudonim "Jurek".

Advertisement