Benio123o pl Wiki
Advertisement

Sakrament to coś co czynie fizycznie by uzyskać zbawienie . A więc sakrament posiada cząstkę zbawczą . Marcin Luter zakwestionował sakramenty , twierdził że sakramenty przy braku wiary są bezużyteczne , za co został potępiony przez katolika Kardynała Kajetana który powiedział Marcinowi Lutrowi :

" Marcinie Lutrze , zaprzeczyłeś że sakrament posiada działanie nawet bez wiary człowieka . Zaprzeczyłeś także , że zasługi Chrystusa , część tego skarbu stworzyły , z którego papież udziela odpustów . "

- The Story of Protestantism

Gdzie w Biblii jest mowa , że masz do wykonania szczególny rytułał aby zostać uświęconym , jak sarakemnt ? Nigdzie . Istnieją tylko dwie rzeczy które są Sakramentami , i są to nakazy Pana Jezusa , Chrzest poprzez zanurzenie i uwierzenie z własnej woli i decyzji , oraz spożywanie Symbolu Ciała i Krwii Pana Jezusa , chleba i wina  . To wszystko .

" Wierzymy, że sakramenty są ustanowionymi przez Boga świętymi znakami i pieczęciami przymierza łaski, reprezentującymi Chrystusa i Jego dzieło. Potwierdzają nasze zainteresowanie Chrystusem zarówno odróżniając należących do Kościoła od reszty ludzi, jak i angażując ich w służbę Bogu według Jego Słowa. Istnieją tylko dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa, naszego Pana w Ewangelii: Chrzest i Wieczerza Pańska. "

- Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku

Wyznaję również, że prawdziwie siedem jest istotnych Sakramentów Nowego Zakonu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego ustanowionych, że są one potrzebne do zbawienia ludzkiego, choć nie każdy z nich człowiekowi każdemu. Tymi zaś Sakramentami są: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, Ostatnie Namaszczenie, Kapłaństwo i Małżeństwo.

- Wyznanie Wiary Kościoła Katolickiego według Prawa Kanonicznego 1917 rok.

Katolicka Eucharystiia , demoniczne zwiedzenie zaprzeczające ofierze Pana Jeuzsa na krzyżu nie jest wieczerzą pańską .

Advertisement