Benio123o pl Wiki
Advertisement

Sandemanianie - prezbiteriańska wspólnota odszczepieńcza od kalwińśkiego prezbiterianizmu w szkocji która odeszła od kalwinizmu przyjmując że zbawienie człowiek uzyskuje tylko ze świadomej rozumnej wiary, dosłowną intepretację biblii, wieczerzę Pańską odbywaną raz w tyogdniu. Posiadali urzędy starszych, pastorów biskupów. Wspólnota zanikła w 1890 roku w USA. Liderem założycielskim odzielonym od prezbiterianizmu szkockiego był początkowo Jana Glasa.

Jej członkiem był jeden z wybitnych naukowców 19-wieku Michael Farday.

Advertisement