Benio123o pl Wiki
Advertisement

Apostołowie orzekli w kanonie pisma świętego że skałą na której zbudowany jest kościół, jest Pan Jezus Chrystus. Tak oświadczył "papież" apostoł Piotr w I Piotra 2:6-8:

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.

Tak ustanowił apostoł Paweł w Efezjan 2:20-22:

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, Na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.

Obalenie Prymatu Piotrowego

Gdyż petra nie pochodzi od Piotra, ale Piotr z petra; tak samo jak Chrystus nie jest tak nazwany od Chrześcijan, ale Chrześcijanie od Chrystusa. W tej samej relacji Pan powiedział "Na tej skale zbuduje Mój kościół", ponieważ Piotr powiedział "Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego." Zatem na tej skale, Powiedział, którą wyznałeś, zbuduje kościół mój. Gdyż skałą był Chrystus; i na tym fundamencie zbudowany był sam Piotr. Bo żadnego innego fundamentu nie może położyć żaden człowiek niż tego który jest położny, a którym jest Chrystus Jezus.

- Augustyn z Hippony, Traktat CXXIV, 416 rok

Skałą zaś był Chrystus, którego wyznał Szymon zwany Piotrem, jak to zresztą cały Kościół wyznaje.

– Augustyn z Hippony, Sprostowania 1.20.1, Migne PL32: 617- 618

Na tej skale. Nie powiedział że na Piotrze ponieważ nie jest to na człowieku, ale na jego własnej wierze na której zbudowany jest kościół. I czym jest ta wiara? Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego.

- Jan Chryzostom, In Pentecosten, 400 rok

Z pewnością inni Apostołowie także bym tym czym był Piotr, obdarzeni równą wspólnotą zarówno w czci i w mocy.

- Cyprian z Kartaginy, On the unity of the church, (ca. 251 A.D)

Advertisement