Benio123o pl Wiki
Advertisement

Sobór Watykański II - Nieomylny Rzymsko Katolicki Sobór Powszechny zamknięty w 1965 roku przez Papieża Pawła VI.

W końcu więc wszystko, co dotyczy świętego Soboru ekumenicznego, dzisiaj, z Bożą pomocą zostało zakończone, wszystkie konstytucje, dekrety, deklaracje i głosowania zatwierdzone podczas obrad soborowych i przez Nas promulgowane. Tenże ekumeniczny Sobór przez Naszego poprzednika, papieża Jana XXIII zapowiedziany 25 grudnia 1961, rozpoczęty zaś 11 października 1962 roku, a po jego śmierci przez Nas kontynuowany, Naszą apostolską władzą postanawiamy zakończyć ze wszystkimi skutkami prawnymi. Postanawiamy zaś, że wszystko, co zostało synodalnie na Soborze ustalone ma być ze czcią przestrzegane przez wszystkich wiernych, na chwałę Bożą, dla blasku Świętej Matki Kościoła i dla pokoju i spokojności wszystkich ludzi. Ogłaszamy, i zatwierdzamy wszystkie te dokumenty soborowe, i postanawiamy, że mają pozostać niezmienione i obowiązujące oraz mają mieć prawomocną skuteczność, mają zostać upowszechnione i w całości i gruntownie wprowadzone w życie oraz zostać w pełni ratyfikowane przez tych, których dotyczą lub mogą dotyczyć teraz i w przyszłości; a jak to zostało rozstrzygnięte i określone, wszystkie wysiłki przeciwne tym zarządzeniom podejmowane przez jakąkolwiek osobę lub organ władzy, świadomie lub nieświadomie, począwszy od teraz mają być uznane za nieważne i próżne”.

- Zamknięcie Soboru Watykańskiego II, Papież Paweł VI

Sobór Watykański II prowadzony był przez Jezuitów . Na czele Soboru Watykańskiego II Stał Jezuita Karl Rahner .

Jezuita Karl Rahner

Jezuita Karl Rahner

Jednym z głównych architektów spotkań II Soboru Watykańskiego był Mason , Katolik Kardynał Suenes , promotor infiltracji Protestantyzmu Ruchem Charyzmatycznym .

Kardynał Suenens

Joseph Suenens

" O dkąd miałem to ( charyzmatyczne ) doświadczenie , moja lojalność do Ojca Świętego jako Namiestnika Chrystusa podwyższona i wzmocniona . Moje uznanie do Marii jako współodkupicielki i pośredniczki mojego zbawienia zostało zapewnione . Moje uznanie mszy jako ofiary Chrystusa zostało teraz wzmocnione . "

- Kardynał  - zwycięsca nagrody Templetona z 1976 roku , Wybrany przez Papieża Jana XXIII jednym z głownych architektów spotkań Soboru II Watykańskiego , gdzie słożył on na jego wszystkich czterych głownych komitetach .  Mason Inicjowany 15 czerwca 1967 roku .

Advertisement