Benio123o pl Wiki
Advertisement

Spis wszystkich istniejących form i propozycji tlumaczeń dla imienia Boga zapisanego jako JHWH:

 • Jahwe
 • Jehowa

Formy wymowy imienia Pana Jezusa:

 • Yeshua - Hebrajskie skrócone Jozue (Jezus) używane w starym testamencie
 • Yehoshua - Pełna forma Hebrajskiego Jozue (Jezus) używna w starym testamencie
 • Iésous - Grecka wersja hebrajskiego Yeshua używana w nowym testamencie, zawierają ją ponad 5 tysięcy greckich manuskryptów nowego testamentu
 • Jezus - Polska wersja greckiego Iésous
 • Jisu - Grecka wymowa greckiego Iésous
 • Jesus - Angielska wersja greckiego Iésous
 • Yahshua - Dodana bezpodstawnie "Yah" do oryginalnego hebrajskiego Yeshua
 • Jeszu - Bezpodstawna forma wymowy, stosowana przez kulty
 • Hail Zeus - Absurdalny skrajny nonsens opierający się jedynie na podobieńswie drugiej sylaby greckiego Iésous czyli "ous" jako podobnej do greckiego "Zeus". Rzymianie mieli "wymyśleć" imię Jezus by łatwiej przekonywać pogan do nawracania się na nową wiarę mimo że zabieg ten z ich punktu widzenia był bezsenwony gdyż Rzymska wersja pogan sama używała terminu "Jupiter" na określenie swojego bóstwa które było odpowiednikiem Zeusa. Nauka wyznana przez ekstermalne kulty "hebrajskie" nauczające że ci którzy używają imienia Jezus nie mogą być zbawieni, aby być zbawionym trzeba używać tylko hebrajskiego imienia Jezusa.
Advertisement