Benio123o pl Wiki
Advertisement

Sposób obchodzenia się z homoseksualizmem w zborze chrześcijańskim[]

Pederaści w sekcie polokotowców Benjamina Zabója są mile widziani.

Sodomici, homoseksualiści ponieważ mogą zostać zbawieni muszą otrzymać szansę ewangelizacji w zborze, lecz homoseksualizm nie może być akceptowany, tak więc jeżeli członek zboru któremu jest świadczone na temat sodomii homoseksualnej nie odstępuje po dłuższym koniecznym czasie od tej praktyki musi zostać usunięty ze zdrowego zboru.

Pozostawienie oficjalnych homoseksualistów w zborze jest równoznaczne z tolerancją homoseksualizmu, tolerancja homoseksualizmu jest odstępstwem poważnym na tyle by uczynić zbór odstępczym od chrześcijaństwa, który należy unikać oraz który należy dla chrześcijan opuścić.

Sodomia nie może być tolerowana w zborze, jeżeli jest, odrzuca zbór z chrześcijaństwa.

Herezja Andersonizmu

Steven Anderson

Steven Anderson

Herezja andersonizmu krzewiona w USA przez kult New IFB (New independent fundamental baptist) Stevena Andersona - odszczepieńców od baptyzmu, naucza wariacji predestynacji kalwińskiej wobec sodomitów, jako że homoseksualiści nie mogą zostać zbawionymi. Andersonizm wyznaje że homoseksualizm jest znakiem odgórnego potępienia człowieka przez Boga dla którego nie ma już nadziei i nawołuje do karania go śmiercią przez władze świeckie. Kult publicznie wyraża radość ze śmierci każdego homoseksualisty w konsekwencji wiary w tę doktrynę. Mimo iż nauka ta jest jawną wariacją kalwińskiej predestynacji, wewnętrznie sprzecznie Andersonizm nominalnie jest przeciwny kalwinizmowi, próbując naśladować nieudolnie nurt baptystyczny z którego dokonał secesji.

Nauka Stevena Andersona jest ślepo przyjmowana w sprzeczności z biblią która stwierdza że nawróceni chrześcijanie nawracali się między innymi z życia homoseksualnego uprzednio prowadzonego przed nawróceniem. Andersonizm odrzuca ten fakt przez świadomą ignorancję.

Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

- I Koryntian 6:9-11

Advertisement