Benio123o pl Wiki
Advertisement

Naród stanów zjednoczonych ameryki od początku istnienia składał się z osób wierzących w tym mocno ugruntowany na biblijnym protestantyźmie oraz rozwiajając i kształtujac go w wiekach swojego istnienia, rząd stanów zjednoczonych ameryki posiadał duże wpływy filozofi oświeceniowej prowadzącej często do początkowego deizmu oraz jawnego bądź skrywanego ateizmu. Wielu z ojców założycieli było zaangażowanych w struktury masonerii jak George Waszyngton. Mimo tej rozbieżności ojcowie założyciele oraz pierwsi prezydenci nie odważali się próbować niszczyć i naruszać chrześcijaństwa amerykańskiego obawiając się utraty pozycji i stabilnosći stanów, inni jak deista Benjamin Franklin przybliżyli się do Boga w ciągu swojego życia i na łożu śmierci.

Otwarcie do zadeklarowanych chrześcijan z pośród ojców założycieli należał drugi prezydent stanów zjednoczonych John Adams, nie był jednak zaangażowany w działalność religijną. Ojcowie założyciele niezależnie od swoich przekonań starali się pochwalać wiarę w społeczeństwie uznając ją jako stabilizator narodu.

George Washington

George Washington

Otto Von Bismarck II

Otto von Bismarck

John Adams

John Adams

Benjamin Franklin

Benjamin Franklin

Thomas Jefferson

Thomas Jefferson

"Ze wszystkich skłonności i nawyków prowadzących do politycznej pomyślności, religia i moralność są niezbędne."

- George Waszyngton - pierwszy prezydent stanów zjednoczonych, prezydencka mowa pożegnalna, 1796 rok

"Bóg jest szczególnie przezorny wobec głupców, pijaków i Stanów Zjednoczonych Ameryki."

- Otto von Bismarck cytowany przez Walter Russell Mead, Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World, 2002

"Nasza Konstytucja została stworzona jedynie dla moralnych i religijnych ludzi. To jest w pełni nieadekwatne dla każdego innego rządu."

- John Adams, drugi prezydent stanów zjednoczonych, wcześniej wiceprezydent za prezydentury Waszygtona 1798 rok, "dzieła Johna Adamsa", Charles Francis Adams, Vol XI, strona 229, 1854 rok

"Jestem przekonany że moralność i system religijny przekazany nam przez Jezusa jest najlepszym jaki świat widział,lub może widzieć"

- Słowa przed śmiercią Benjamina Franklina, 1970 rok, John Wallis, "The British Millennial Harbringer", 1856 rok, strona 428

"Tylko cnotliwa osoba jest zdolna do wolności, w miarę tego gdy narody stają się spaczone i okrutne, potrzebują więcej panów"

- Benjamin Franklin, ambasador stanów zjednoczonych we Francji, 1787 rok, Pisma Benjamina Franklina, Jared Sparks, vol X, strona 297

"Doktryny Jezusa są proste i prowadzą ludzkość w pełni do szczęścia."

- Thomas Jefferson, trzeci prezydent stanów zjednoczonych, "Pisma Thomasa Jeffersona", Albert Bergh, 1904 rok, Vol XV, strona 383

Stany znjednoczone w ciagu wieków swoje źródło fundamentu chrześcijańskiego niezawdzięczały politycznemu stanowisku lecz jego centrum wpływu było krzewione przez duchownych protestanckich, w ciągu wieków istnienia stanów, naród ten pomimo stania się najludniejszym narodem zaangażowanym w działalność chrześcijańską, mocno oddalił oraz oddala się od Boga na rzecz wszechstronnego ateizmu.

Chrześcijaństwo w stanach zjednoczonych nieprzerwanie słabnie przez postępujacą nieprzerwanie ateizacje, zmagając i poddając się politycznie oraz społecznie spaczeniom porografii, aborcji, rozwiązłości rozwodowej, sodomi, wypaczenią płciowym oraz w raz z tym wzrostem bezprawia, okrutności oraz samobójstw coraz młodszych ludzi.

Oparte jest to o propagowany i coraz silniej przyjmowany ku ateizacji pogląd ewolucjonistyczny wywierającą coraz silniejszy niepożyteczny wpływ na rodziny chrześcijaństwie po uprzednim opanowaniu uniwersytetów amerykańskich i systemu szkolnictwa.

Ten system nieuchronnie postępujący prowadzi do załamania chrześcijaństwa w stanacj zjednoczonych Ameryki w ramach ateizacji dotykających w czasach końca całą populację ziemską. W miarę słabnięcia chrześcijaństwa stany zjednoczone jako mocarstwo światowe o wysokim stopniu oddziałowywania globalnego, niepożytecznie wpływa na inne narody Europejskie i sojusznicze w innych częsciach świata. Wpływ chrześcijański zostaje zastąpiony wpływem ateizmu a wraz z nim za nim idącego skrajnego ideologicznego liberalizmu i sekularyzacji.

44% młodych ludzi wątpi w wiarę chrześcijańską przez nauczanie ideologiczne oparte o ewolucjonizm i ateizacje w szkole wyższej. 40 % w szkolę średniej, 4% zaczyna wątpić w szkole podstawowej. Aż 45% młodych ludzi za główny czynnik odrzucenia chrześcijaństwa podaje nauczanie ewolucyjne.

Z pośród wierzących którzy deklarują członkostwo w kościele wartości młodych pokoleń są unicestwiane. 52% młodych wierzących nie sprzeciwia się aborcji. 44% młodych wierzących nie uznaje homoseksualizmu otwarcie za grzech. 39% uznaje że Biblia zawiera błędy bądź nie jest przekonana by ich niezawierała, powodem dla których Biblia według 39% zawiera błędy w 52% powodów była kwestia niezgodności z ewolucjonizmem.

Ewolucjonizm prowadzący do ateizacji jest główną przyczyną degradacji chrześcijaństwa w stanach zjednoczonych ameryki oraz reszty części świata, poprzez akceptację i próbę kompromisu z tezami ateistycznymi, jedyny środek opozycyjny do wpływu ateistycznego którym jest nauczanie chrześcijaństwie zawarte w kościołach,

Advertisement