Benio123o pl Wiki
Advertisement
Steven Anderson

Steven Anderson

Steven Anderson podczas głoszenia nauk IFB

Steven Anderson podczas głoszenia nauk New IFB

Steven Anderson - Pastor, dysydent i odszczepieniec baptystów amerykańskich, przywódca kultu składającego się z małej wiernej mu społeczności baptystycznej, ruch cechuje się odwrotnymi i wypaczonymi doktrynami od prawowitego baptyzmu dlatego społeczność utworzyła własny odłam "New IFB" - New Independend Fundamental Baptists, potocznie "andersonizm". Nurt Stevena Andersona stał się popularny dzięki celowym kontrowersją oraz działalności internetowej i okazjonalnie misyjnej na przykład wśród krajów Afryki które Anderson misjonarsko odwiedzał osobiście. Wypaczenia New IFB w doktrynie baptystycznej to potępienie nurtu baptystycznego dyspensacjonalizmu jako błędu wyznawanego przez niezbawionych, wprowadzanie elementów predestynacji w doktrynie "potępionych" w kwestii osób homoseksualnych oraz nauczanie że sodomici nie mogą być zbawieni będąc wiecznie przeznaczeni na potępienie przez Boga. New IFB przyjmuje herezje teologi zastąpienia w usprawiedliwieniu własnej interpretacji według której żydzi zostali na rzecz chrześcijan odrzuceni całkowicie przez Boga a ich obietnice nie będą zrealizowane z powodu ich nieposłuszeństwa i zabicia Mesjasza. Steven Anderson nawołuje w nauczaniu do nieposłuszeństwa władzy świeckiej w temacie pokazywania dokumentów w punktach kontrolnych podczas

Steven Anderson w wieku 17 lat

Steven Anderson w wieku 17 lat

jazdy samochodem oraz stosuje otwartą nienawiść względem sodomitów wyrażając radość ze śmierci każdego z nich. Negacjonista Holocaustu.

Sposób obchodzenia się z homoseksualizmem w zborze chrześcijańskim,

Prawdziwość Holokaustu

Odłam New IFB naucza że cudzołożnicy powinni być zabijani za akt cudzołóstwa przez władze świeckie w raz z sodomitami, że nauka o pochwyceniu przed uciskiem pre-trip rapture jest kłamstwem wyznając naukę o pochwyceniu po wielkim ucisku post-trip rapture. Wyznają że Izrael powstały w 1948 roku jest celowym zwiedzeniem i zostanie zniszczony oraz że Babilonem opisanym w księdze Objawienia są Stany Zjednoczone Ameryki. Odłam cechuje się inną wypaczoną interpretacją ruchu KJV Only.

Steven Anderson jest zawziętym przeciwnikiem Jamesa Whita oraz zwalczającego jego odłam Gene Kima.

W 2019 roku jeden z sojuszniczych pastorów Stevena Andersona w trakcie serii ataków na pastora Gene Kima w internecie, został nakryty w burdelu podczas zdradzania swojej żony za co złożył publiczne przeprosiny w internecie tłumacząc się że nie rozumiał swoich motywów do tego czynu. Steven Anderson znany z skrajnie krytycznego piętnowania innych ludzi próbował usprawiedliwiać swojego stronnika nie stosując wobec niego tych samych standardów ani nie domagając się dla niego kary śmierci.

Całość zbiegła się z konfliktem i walką wewnętrzną z ich innym byłym członkiem Adamem Faninem który odłączył się w tym czasie od New IFB. 5 stycznia 2019 roku pastor Gene Kim opublikował materiał podczas trwania kontrowersji w New IFB, film "Czerwony Alarm! Gene Kim atakowany przez niebezpieczny kult" w którym ilustrował i prezentował hipokryzję ruchu Stevena Andersona ukazując je jako skutki atakowania przez niego misji Biblijnego Chrześcijaństwa chronionego przez Boga.

Do Andersonistów należą

 • Jesse Michael
 • Roger Jimenez
 • Adam Fanin (schizmatyk od andersonizmu od 2019 roku) 
 • Faithfull Baptist Church in Arizona (Zbór Stevena Andersona)

Spis nauk nurtu Andersonizmu

Steven_Anderson_oskarżył_mnie_o_kłamanie_o_sodomii_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Steven Anderson oskarżył mnie o kłamanie o sodomii - Doktor Gene Kim, Napisy PL

 • Dyspensacjonalizm jest herezją
 • USA jest opisanym w Biblii Babilonem, opór wobec pokazywania dokumentów funkcjonariuszą władzy USA
 • Pochwycenie Kościoła po wielkim ucisku (pre-trib)
 • Negacjonizm Holokaustu żydowskiego
 • Sodomici nie mogą się nawrócić i być zbawieni, powinni być zabijani
 • Cudzołożnicy powinni być zabijani
 • Państwo Izrael jest od diabła i zostanie zniszczone przez Boga, wariacja teologii zastąpienia
 • Wariacja KJV only
Advertisement