Benio123o pl Wiki
Advertisement
James Strang

Strangici - Sabatarianistyczny odłam sekty Mormońskiej praktykujący szabat. Odrzucają "Perłę Wielkiej Wartości" uznawaną przez głównonurtowych Mormonów. Uznają że ich założyciel James Strang (1813-1856 rok) był prorokiem uzupełniającym Josepha Smitha. Strang jest autorem uznawanej przez Strangistów Księgi Prawa Pańskiego (The Book of the Law of the Lord).

Sekta wyświęca kobiety na urzędy kapłańskie i praktykuje mormoński chrzest za zmarłych. Wcześniej Stragnaci w tym sam James Strang praktykowali poligamie. Strang został zastrzelony przez byłych członków sekty w porcie w 1856 roku.

Sam Strang posiadał wiele żon. Odłam powstał w 1844 roku po śmierci Josepha Smitha. Siedziba kultu znajduje się w USA w stanie Wisconsin, posiada około kilkuset członków na świecie.

Od Stragnitów odłączył się w 1846 roku Aaron Smith zakładając odłam swojego "Kościoła Chrystusa" który upadł i został rozwiązany.

Strang używał tytułu "króla" stojącego na czele swojego kościoła, inni kapłani otrzymali przydomek szlachty, najważniejsi książąt królewskich. Sekta praktykowała rytuały składnia ofiar ze zwierząt.

Advertisement