Benio123o pl Wiki
Advertisement
Sunan an-Nasai rozdział 66 numer 4625

Sunan an-Nasai rozdział 66 numer 4625

Sunan an-Nasai rozdział 66 numer 4625 - Islamski Hadith wysokiej rangi wiarygodności ze zbioru hadithów szanowanego islamskiego uczonego an-Nasaia. Hadith numer 4625 został zaatytuowany przez Nasaia jako "sprzedawanie zwierząt za zwierzęta" i opisuje sprzedaż przez proroka Mahometa swoich dwóch czarnych niewolników jednemu z panów niewolników w zamian za jego jednego niewolnika.

Fragment potwierdza posiadanie przez Mahometa czarnych niewolników którymi handlował, co przeczy błędnemu poglądowi wewnątrz Islamu według którego Mahomet był przeciwnikiem niewolnictwa.

"Zostało zanotowane że Jabir powiedział "Niewolnik przybył i dał swój zastaw Posłańcowi Allaha celem emigracji, i Prorok niezdawał sobie sprawy z tego że był to niewolnik. Wtedy przybył jego pan szukając go. Prorok powiedział "sprzedaj mi go". Więc kupił go za dwóch czarnych niewolników, po czym nie akceptował zastawu nikogo dopóki nie zapytał "czy on jest niewolnikiem?"

- Sunan an-Nasai, 66:4625

Advertisement