Benio123o pl Wiki
Advertisement

Synagoga_szatana_-_Doktor_Gene_Kim,_Napisy_PL

Synagoga szatana - Doktor Gene Kim, Napisy PL

Wierzymy w dyspensajconalizm, innymi słowy że wersety powinny być oddzielane do właściwych grup ludzi we właściwym czasie. Ponieważ jeżeli tego nie robisz to połączysz wszystkie wersety razem i otrzymasz wiele błędnych doktryn.

A gdy otrzymasz błędne doktryny to twoje wersety będą ze sobą sprzeczne i nie będą miały sensu. Dlatego jest tak ważne by oddzielać wersety; jeżeli tego nie zrobicie to będziecie mieli bałagan.

Jedną z ważniejszych doktryn dyspensacjonalizmu jest to że wierzymy że naród Izraelski, co jest jedną z kluczowych doktryn w dyspensacjonaliźmie; że naród Izraelski nie jest tym samym co Kościół.

Widzicie, to co starają się zrobić antydyspensacjonaliści to wziąć wersety które odnoszą się do żydów i zastosować je do chrześcijan, ponieważ oni myślą że chrześcijański kościół jest tym który zastąpił, przejął lub wchłonął żydów, więc ich nie ma.

Ale problemem z tym nauczaniem jest to że gdy nauczają takiej doktryny że chrześcijański kościół jest tym który zastąpił żydów, więc co oni zrobią z tymi wszystkimi wersetami w nowym testamencie które mówią „żydzi, żydzi, Bóg użyje narodu Izraelskiego, odnowi naród Izraelski” co oni zrobią z tym wszystkim?

Proste; po prostu mówią że chrześcijanie są tymi żydami.

Co? To nie ma sensu.

Ale dla pewnych dziwnych ludzi ma to dla nich sens ponieważ chcą iść przeciwko narodowi Izraelskiemu i myśleć że to oni są tymi którzy żydów zastąpili.

Bóg nie skończył z żydami, musicie to zrozumieć. On skończył z nimi tymczasowo w tych dniach i czasie.

Ale przywróci ich później podczas wielkiego ucisku. Więc Bóg nie skończył z fizycznym narodem Izraela, my nie zastąpiliśmy tych żydów.

I ci ludzie którzy oferują teologie zastąpienia twierdzą że ci żydzi nie są naprawdę żydami.

O czym oni mówią? Dokładnie tego nauczają; uczą że ci żydzi nie są prawdziwymi żydami, że są fałszywi.

Spójrzcie na księgę Objawienia 2:9 – to jest ich dowód tekstowy i usłyszcie tą frazę bardzo często „synagoga szatana”,„synagoga szatana”,„synagoga szatana”.

Objawienie 2:9: Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Kim są ludzie którzy chodzą do synagogi? To dzisiejsi żydzi. Więc ponieważ ci żydzi chodzą do synagogi, to kim biblia mówi że są? Fałszywi.

Więc widzicie, taka jest logika wyznawców teologii zastąpienia, ale zobaczmy także objawienie rozdział 3-ci. Więc to jest ich logika, myślą że ci żydzi nie są naprawdę żydami ponieważ uczęszczają do synagogi.

Objawienie 3:9: Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią

Więc zauważcie że to jest logika ich myślenia, ale mają kilka problemów z tym, ma to bardzo wiele błędów. Czy ten werset mówi że żydzi którzy chodzą do synagogi są fałszywymi żydami? Nie.

Lub czy to mówi że ludzie którzy podają się za żydów ale nimi nie są a są synagogą szatana? Więc macie tutaj pokazane że to nie żydzi idą do synagogi i nie są oni prawdziwymi żydami, to nie jest to co jest powiedziane.

Ten werset mówi że synagogą szatana są którzy? Ci którzy twierdzą że są żydami podczas gdy nimi nie są. Więc zgadnij co; to jest tak zabawne, to jest ich miecz który staje się sieczny w obie strony.

Ten ulubiony przez nich dowód tekstowy teologii zastąpienia mówi tak naprawdę o nich samych. Ale ci tak zwani „chrześcijanie” nie są tak naprawdę chrześcijanami, kościół Rzymsko Katolicki naucza że są żydami, zastąpili naród Izraela.

Zobaczycie że świadkowie Jehowy utrzymują że oni sami są prawdziwymi żydami. Zobaczycie muzułmanów którzy twierdzą że przejęli torę, żydowskie przymierza.

I zobaczycie także tych kretynów (Steven Anderson) także którzy powinni być rzekomo niezależnymi fundamentalistycznymi KJV only baptystami jak wszyscy inni.

Zobaczycie tego człowieka tutaj (Texe Mars) który nie ma także umysłu w swojej głowie i zobaczycie wielu innych ludzi.

Więc zobaczcie tutaj że to mówi o TAKICH rodzajach ludzi jak tutaj, to mówi o takich rodzajach ludzi.

Jeżeli jesteś zbawiony w Panu Jezusie Chrystusie to masz szczęście; jesteś w ciele Chrystusa, zostałeś ocalony od piekła, ale człowieku, jest cała masa ludzi którzy twierdzą że są żydami a nimi nie są i Bóg nazywa ich synagogą szatana.

Teraz zobaczmy na inną rzecz, spójrzmy na Objawienie rozdział 2-gi: to jest ich argument, ich argument jest taki; „nie, gdy jest mowa o tym że są to ludzie którzy podają się za żydów a nimi nie są, to Bóg rozumie przez to że prawdziwi żydzi są duchowi.”

W taki sposób będą argumentować, że to mówi o fizycznych i duchowych żydach, więc nie jest tu mowa o etniczności a o duchowej transakcji.

Więc ich interpretacja jest taka że ci żydzi fizyczni żydzi, fizycznie etniczni żydzi, że to o nich Bóg mówi że nie są prawdziwie duchowo żydami, więc dlatego są „synagogą szatana”.

Taka jest ich logika i argument, ale nie, tak nie jest. Zobaczcie na Objawienie rozdział 2-gi, myślicie że kontekst tego jest duchowy czy fizyczny? Zobaczcie na Objawienie 2:2:

Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za...Kogo?

Jest tu inna grupa ludzi „o, jestem żydem” i inna grupa ludzi która mówi „jestem apostołem”, więc mają zalew rzeczami tego typu. Ale Bóg mówi: którzy podają się za apostołów,

Zobaczcie że ta fraza jest identyczna z tą frazą.

którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Czy myślisz że Bóg odnosił się tylko do „O, to tylko mowa o duchowej kwestii” - nie, to mówi o dosłownie, ci dosłownie są apostołami zupełnie tak samo jak ci ludzie są dosłownie żydami, nie jakimś rodzajem „duchowej transakcji w której jesteś apostołem”

Zabieraj to. Taki rodzaj nauczania jest w tych kultach które chcą uduchawiać wersety i nie przyjmują wersetów dosłownie tak jak mówią, tak jest to proste. Więc jest tutaj dość oczywiste że mowa tu o dosłownych, fizycznych gdy jest mowa „mówią że są żydami a nimi nie są”

Dosłownie: Apostołami którymi nie są nimi.

Ale jeżeli oni wciąż się upierają to zobaczcie na Dzieje Apostolskie 22, zamkniemy to tutaj, dzieje apostolskie 22 „którzy mówią że są żydami a nimi nie są” - „to musi być tylko duchowe, nie fizyczne”

Nie, zobaczcie na Dzieje 22 – ten konkretna osoba mówi że jest żydem jak oni ale fizycznie, a nie duchowo. Czy myślicie że Objawienie 2 stosowało się do niego? Powiedział że jest fizycznym żydem „ale nie jest”, więc jest synagogą szatana?

Czy naprawdę myślicie tak o Apostole Pawle? Który napisał większość waszego nowego testamentu? Myślicie że on jest synagogą szatana?

Zobaczcie na Dzieje rozdział 22 werset 2-gi: A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, ...Czy myślicie że to duchowy kontekst? Nie, to dosłownie miało miejsce.

...jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił: Jestem...Kim? Żydem

urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp ...Kogo? Gamaliela, Rabina ...starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga...W synagogach, pod rabinami

Ale, o nie „ci którzy są mówią że są żydami ale nimi nie są, ci którzy chodzą do synagogi, nie są prawdziwymi żydami”

Paweł powiedział że on był, i powiedział że oni nie. Czy więc oskarżacie Apostoła Pawła za bycie częścią synagogi szatana? Steven Anderson odrzuca Rzymian 10:9, Rzymian 10:13, odrzuca Rzymian 11:6 i pisma Apostoła Pawła które wy używacie by przywieść dusze do zbawienia.

On je odrzuca. Widzicie? Dlatego jest to jedna z najbardziej niedorzecznych, powiem to, nie obchodzi mnie to czy to za twardo; jest to opóźniony argument, to opóźniony argument.

Ponieważ, jeżeli myślicie że jestem zbyt wredny to jest to bardzo proste; spójrz na każde słowo w biblii które mówi „żyd” i wiesz czego się dowiesz? W większości przypadków to fizyczna grupa ludzi.

Mogę po prostu powiedzieć to w jednym zdaniu i skończyć film, ale musiałem przejść przez to wszystko abyście mogli zrozumieć. Więc o czym jest mowa gdy jest powiedziane że są żydami ale nimi nie są?

Jest tu mowa o tych konkretnych ludziach, tych heretykach tutaj. I jeżeli są zgubieni to są synagogą szatana. Uważajcie na te grupy, więc teologia zastąpienia jest od diabła, jest nauczana przez te wszystkie inne religie.

Advertisement