Benio123o pl Wiki
Advertisement
Szkaplerz karmelitański

Szkaplerz karmelitański

Szkaplerz św

Szkaplerz św. Michała Archanioła

Szkaplerz - część ubioru noszona w Rzymskim Katolicyźmie w ramach praktyki kultu Maryjnego. Noszący szkaplerz w chwili śmierci otrzymują automatyczną gwarancje nie trafieniem do piekła, gwarantując conajmniej czyściec, zaś dla bardziej pobożnych uwolenienie z czyśca w sobotę od śmierci. Noszenie szkaplerza maryjnego nakłada na posiadacza obowiązki Naśladowaania cnoty Najświętszej Dziewicy i szerzyenia jej czci, nosząc szkaplerz zarówno w dzień i w nocy.

Istnieją różne warriacje szkaplerzy jak szkaplerz świętego Michała Archanioła.

Advertisement