Benio123o pl Wiki
Advertisement

" Pod koniec XV. w. zaczyna się w S. szerzyć nauka lollardów (ob.). Parlament szkocki ustawą z 1525 zabronił sprowadzania i rozszerzania pism Lutra. Prześladowanie protestantów wywołało 1546 otwarty bunt, który  M a r j a  zdołała stłumić z pomocą franc. Wówczas szlachta, stojąca pod przemożnym wpływem protestantyzmu i niechętna królowej, weszła w porozumienie z królem ang. Henrykiem VIII., który dążył do opanowania S. Zamiary Henryka sparaliżowała Marja dzięki pomocy franc., lecz niezadowolona z panujących szlachta przeszła niemal w całości na protestantyzm, podnosząc otwarty bunt przeciw królowej. Marja przyznać musiała 1560 stanom prawo przeprowadzenia reformacji kościoła, której dokonał Knox (ob.), na podstawie uchwał parlamentu, wprowadzając kościół prezbiterjański. Marja próbowała wprowadzić ponownie katolicyzm, lecz starania jej wywołały 1567 bunt szlachty, który pozbawił ją tronu. "

- Międzywojenna Encyklopedia Gutenberga, "Szkocja"

Szkoci odpowiadają za sukces skrytobójstwa Katolickiego Generała Walensteina.

Advertisement