Benio123o pl Wiki
Advertisement

Duński Król Katolik Chrystian II zaatakował Szwecje i ją podbił , ogłaszając się królem . Uwolnił on katolickiego Arcybiskupa Uppsai -  Gustawa Trolla , który oskarżył o Herezje wrogów Chrystiana II . W obliczu oskarżenia , 8 listopada 1520 Kościół Katolicki skazał na śmierć oskarżonych , przekazując władzy Okupanta Christiana II , prawomocność do wykonania wyroku .

Na polecenie Kościoła Katolickiego , zamordowano ponad około 100 ludzi , poprzez spalenie ich na stosie . W śród ofiar znalazł się Ojciec Gustawa Wazy . Morderstwo to znane jest jako " Krwawa łaźnia sztokholmska " .

Jednak przez tą zbrodnie , Chrystian II nie podporządkował sobie Szwedów . W 1521 Gustaw Waza stanął na czele powstania złożonego z chłopów i górników z Dalarny , która obaliła Duńskiego Króla Chrystiana II .

Gustaw Waza stał się legalnym Królem Szwecji . Jako Biblijny Chrześcijanin , ustanowił on jako religiie Państową Luteranizm i wprowadził Szwecje w ere nowożytności , reformując swoje państwo , a przdewszystkim doprowadził od sekularyzacji majątków Kościoła Katolickiego .

Potop[]

Bitwa Pod Warszawą 29 VII 1656 roku

Król Karol Gustaw zapędził się na polu bitwy tak , że został sam wraz kapitanem jazdy Transfeldem otoczony przez siedmiu Tatarów , w tej bitwie dowodził nimi późniejszy król Jan Sobieski. Król wraz z Transfeldem ogniem z pistoletów i rapierami wywalczyli sobie wolny odwrót .


Advertisement