Benio123o pl Wiki
Advertisement
Tajwan, Republika Chińska

Tajwan, Republika Chińska

Tajwan, Republika Chińska - Kraj kulury chińskiej nieuznawanej przez Chińskich Komunistów Chińskiej Republiki Ludowej za legalne państwo a za separatystów do których dąży zniszczenia celem pełnego zjednoczenia Chin któremu Tajwan odmawia. Ponieważ Tajwan znajduje się jako wyspa i zbiór pomniejszyj wysepek poza kontynentem Chińskim, nie jest on możliwy do zdobycia jako państwą drogą londową. Państwo jest w większości wyznań wschodu, jak buddyzm, taoizm, konfucjanizm. Tajwan uznaje Chińśką Republikę Ludową za nielegalnie powstałą w wyniku komunistycznej rebleii przeciw Chiną, uznając jej całe terytorium za należne Tajwanowi.

Wei Fenghe

Wei Fenghe

"Nie pozwolimy separatystom, chcącym niepodległości Tajwanu, na zrealizowanie ich planów, ani nie pozwolimy się na mieszanie w sprawy żadnych zewnętrznych sił. Zamierzenie do zjednoczenia Chin jest słuszną sprawą, podczas gdy działania separatystów są skazane na klęskę"

- Chińśki Minister Obrony Chińskiej Republiki Ludowej Wien Fenghe, październik 2019 roku

Tajwan nie uznaje za prawdziwe państwo Chińskie komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej, przygotowując się do wojny obronnej przeciwko chińskiej inwazji w której przeważające siły posiadają chińscy komuniści.

Advertisement