Benio123o pl Wiki
Advertisement

Talmud , zwany Najświętrzym Talmudem w swojej wartości dla żydów jest ważniejszy od starego testamętu . Sam Talmud odwodzi od czytania Tory , czyli starego testamętu na rzecz samego siebię .

" Mój syny , bądź bardziej uważny , jeśli chodzi o przestrzeganie słów skrybów , niż Tory "

- Erubin 21 b

Talmud w Judaiźmie cieszy się więkrzym autorytetem od starego testamętu . Encyklopedia Żydowska pisze w swoim atykóle o Judaiźmie mówi że " obecny Judaizm i Judaizm starego testamętu bardzo się różni " .

Faryzeusze twierdzili że liczą się dwa źródła objawienia . Prawo Mojżeszowe które otrzymał na górze Synaj ale także tradycja ustna . Faryzeusze twierdzą że 70 starszych po zejściu z góry otrzymało bardziej wartościowe objawienie niż Mojżesz - wiedze nigdy nie zapisaną ale ważniejszą niż prawo i przekazywaną ustnie .

Kiedy Jezus Chrystus się pojawił , nie miał żadnych względów dla ich tradycji . Powiedział że Faryzeusze unieważniają prawo na mocy swej tradycji .

" Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą "

Istnieją dwie wersje Talmudu - Talmud Jerozolimski i Babiloński . Talmud Babiloński jest uznawany za ważniejszy .

" Autorytet Talmudu Babilońskiego przewyższa autorytet Talmudu Jerozolimskiego , w razie wątpliwości rozstrzyga pierwszy "

- Musaph Adriesse , Od tory do kabały : wprowadzenie do pism judaistycznych strona 40 .

W talmudzie w trakcie " Sanherdyn " znajdujemy fragmęt o  prawie faryzeusza do zabijania kogokolwiek - byle nie bezpośrednio . W sanhedrynie znajdujemy fragmęt który mówi że jeżeli ktoś zwiąrze i zagłodzi drugą osobę to nie podlega egzekucji bo nie zabił go bezpośrednio .

- Sanherdrin 77 a

Na tej samej zasadzie ukrzyżowano Jezusa Chrysutsa winę zrzucając na Rzymian .

Talmud dzięki luką prawnym czyni cudzołustwo możliwym , przykładowo nie nazywa cudzołustwem seksu z małolatami lub żonami pogan . Popiera uwodzenie niezamężnych młodych kobiet nazywanych " przeznaczonymi niewolnicami "

- Sanherdrin 52 b

W ostateczności cudzołustwo jest możłiwe tylko jeżeli zachodzi w obrębie własnej rodziny . Innym przykładem jest gwałt , faryzeusze twierdzili że gwałt nie może podlegać prawu jednak " normalny " gwałt karano .

" Prozelita w wieku 3 lat może poślubić duchownego "

- Rabin Yohai

Z kolei z rabinem Yohai zgodził się inny wielki rabin mówiąc :

" Kiedy dorosły mężczyzna ma stosunek z małą dziewczynką - to nic "  powołując się na nauki talmudu mówiące o powracaniu dziewcictwa , ten sam fradmęt odnosi się również do stosunków seksułalnych z małymi chłopcami .

" Seks z małym chłopcem nie liczy się jako seks "

Satanistyczne wersety Talmdu można podzielić na 2 kategorie :

1. Żydowski Supermantyzm

" Jeśli żyd znajdzie przedmiot zagubiony przez goja , nie musi go zwracać "

- Baba Mezia 24 a

" Jeżeli goj uderzy Żyda , musi zostać zabity "

- 'Sanherdrin 58 b'

" Jeśli żyd zabije goja , nie podlega karze śmierci "

'- 'Sanherdrin 57 a

" Żyd może zatrzymać to co ukradnie gojowi "

'- 'Sanherdrin 57 a

" Wszystkie dzieci gojów to zwierzęta "

- Yebmatch 98 a

2. Nienawiść w kieruku Jezusa Chrystusa

Talmud na temat Jezusa pisze najgorsze obrzydliwości na tyle że nie warto ich cytować , zadziwiająca jest nienawiść do Boga Jezusa Chrystusa w Talmudzie , doskonale widać kto stoi za Talmudem .

Talmud naucza że chrześcijanie pujdą do piekła i będą tam karani .

Advertisement