Benio123o pl Wiki
Advertisement
Theodor Jarczuk

Theodor Jarczuk

Theodor Jarczuk (1896-1941 rok) - Ukraiński pastor ewangelicki Ukraińskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego działającego w latach 1925-1939 roku na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej.

Pochodził z greckokatolickiej rodziny ukraińskiej. Podjął studia teologiczne w Collegium Ruthenicum w Rzymie lecz z powodu przemyśleń nawrócił się na Luteranizm pod wpływem Theodora Zöcklera, liderem Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego i Helweckiego Wyznania w Małopolsce. Ożenił się z ewangeliczką.

W latach 1929-1933 przetłumaczył na język ukraiński Mały Katechizm luterański oraz wydał kilka broszur.

W 1933 roku ukończył prace nad przystosowaniem liturgii bizantyjskiej Jana Chryzostoma do nauk teologii ewangelickiej i opublikował mszał Ukraińskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania.

Pracę Jarczuka zostały nagle przerwane przez wybuch II wojny światowej, w 1939 roku został aresztowany przez NKWD po zajęciu przez Armie Czerwoną wschodniej części Polski i został rozstrzelany w 1941 roku.

Advertisement