Benio123o pl Wiki
Advertisement
Zbawienie w Teologi Przymierza

Zbawienie w Teologi Przymierza

Teologia Przymierza, Covenant Theology - Sposób interpretacji pisma ukształtowany i praktykowany przez teologie reformowaną kalwinizmu przeciwny do dyspensacjonalizmu zakładający że ludzkość zostawała zbawiona w jeden ten sam sposób od początku do samego końca. Według teologi przymierza sformułowanej przez Jana Kalwina, Bóg uczynił dwa przymierza: jedno z Adamem, następne z Abrahamem, wyróżnione są więc przymierze Adamowe i Abrahamowe.

Advertisement