Benio123o pl Wiki
Advertisement

Teologia Zastąpienia – Doktor Arnold Fruchtenbaum

Pomówmy o teologi zastąpienia, wiemy z pism wczesnego kościoła do IV wieku że kościół jednolicie pre-milenialny; brał biblię w sposób dosłowny i akceptował fakt tego że nastąpi drugie przyjście podczas którego zostanie ustanowione 1000 letnie królestwo.

I oczywiście cześć proroctw o królestwie będzie kwestią Izraela który zostanie przywrócony do ziemi obiecanej i żyjącego w pokoju.

To zaczęło zmieniać się poprzez dwie kluczowe osoby, ponieważ kościół zaczął wyłamywać się ze swoich żydowskich korzeni, kościół zaczął odchodzić dalej i dalej z żydowskiej ramy odniesienia i większy wpływ na niego zaczęła mieć grecka filozofia niż typowe żydowskie zrozumienie ksiąg napisanych przez samych żydów.

I dwóch kluczowych ludzi było za to odpowiedzialnych, pierwszym był Orygenes. Orygenes był pod mocnym wpływem greckiej filozofii i on wprowadził alegoryczną metodę interpretacji biblii. Stosował tę metodę do całości biblii w tym w częściach historycznych.

I to co było istotne dla Orygenesa to nie oczywiste znaczenie tekstu ale ukryty, głębsze, duchowe, alegoryczne znaczenie i oczywiście determinowanie tego co oznacza było bardzo mocno subiektywne, nie mogliście już dłużej ufać samemu tekstowi w tym co podaje a brać go w taki sposób w jaki wy czujecie że powinien być odebrany.

A nie odebrany w taki sposób w jaki został napisany. Następnie Augustyn użył tych zasad interpretacji Orygenesa i zastosował je konkretnie do proroctw biblijnych, i to co zrobił było zasadniczym odrzuceniem pre-milenialnej koncepcji Mesjasza przychodzącego przed królestwem Milenialnym aby je ustanowić, ale zamiast tego uznał że nie będzie żadnego dosłownego Milenium na ziemi.

Powiedział że 1000 lat nie powinno być brane w sposób dosłowny ale alegoryczny i ma miejsce w czasie pomiędzy pierwszym i drugim przyjściem Mesjasza. Więc zasadniczo według tego jesteśmy teraz w Milenium.

I powiedział że nie powinniśmy próbować interpretować hebrajską biblie starego testamentu w jej własnym kontekście a raczej powinniśmy interpretować stary testament przez Nowy a przez to Nowy Testament stał się sposobem interpretowania starego.

Oznacza to że to co zostało napisane 700 lat przed Chrystusem nie mogło być zrozumiane przez 7-8 wieków aż do pojawienia się Nowego Testamentu, trudno to pojąć ale to zaczęto nauczać.

W dodatku Jerozolima utraciła swój status miasta Bożego i gdy Augustyn napisał swoją książkę za miasto Boże uznawał Rzym i uczył że zbawienie przychodzi tylko poprzez Kościół Katolicki – Rzym jest teraz miastem świętym.

Pytaniem jest to dlaczego Orygenes i Augustyn dokonali takich radykalnych zmian które wpływały na kościół przez wieki i jak wspomniałem jedną kwestią jest to że zostali nasyceni koncepcjami greckiej filozofii że to nie powinno być brane dosłownie ale alegorycznie.

Ale jest tu coś co wielu ludzi przeocza, jeżeli czytacie o tym co ci ludzie pisali o żydach jest dość anty-semickie i doszli do punktu w którym nie mogli po prostu zaakceptować faktu tego że gdy Mesjasz powróci to zabierze On żydów z powrotem do swojej ziemi, da im całą ziemie obiecaną i wypełni wszystkie te obietnice.

Ten aty-semityzm wpłynął na całą zmianę w ich postrzeganiu Pisma i w ich poglądzie na przyszłość i tym co ci ludzie mówili a co jest wciąż kontynuowane, jest to że prawdziwy Izrael jest kościołem.

Kościół jest kościołem ale byli wybiórczy w uznawaniu tego kiedy Izrael oznacza kościół: gdy Bóg mówił miłe rzeczy o Izraelu, to wtedy był to kościół. Gdy Bóg mówił złe rzeczy o Izraelu to wtedy byli to już tylko żydzi.

Więc jest to bardzo wygodny sposób interpretowania Pisma ale bardzo nieścisły ponieważ gdy Bóg zwraca się do tych samych ludzi mówi „teraz ukarzę was w przyszłości, pobłogosławię was” to jest rzeczą niewyobrażalną że zmienia On adresatów.

To jest to w co ci ludzie wierzą i wielu podąża ich tradycją do tego dnia, wciąż wierząc niestety w teologie zastąpienia, dominującej teologi kościoła, ale teologia zastąpienia może opierać się tylko o założenie że interpretując pewne rzeczy dosłownie jak historie to całe proroctwa muszą być interpretowane alegorycznie.

Są dwie oddzielne hermeneutyki ale jeżeli podążacie jedną hermeneutyką to zawsze bierzecie biblie dosłownie nieważne co mówi chyba że tekst mówi nam inaczej – jeżeli podążacie tą hermeneutyką to wtedy widzicie że Bóg ma przyszłość jeszcze przed nami i że będzie królestwo, będzie przywrócenie Izraela i że nie ma żadnej teologii zastąpienia.

Po drugie teologia zastąpienia jest oparta na alegorycznym poglądzie pisma, natomiast Pre-milenialism i teologia dyspensacjonalistyczna jest oparta na ścisłej hermeneutyce która jest sposobem w jaki powinniśmy czytać biblię, w taki sam sposób w jaki czytamy wszystkie pisma w tym proroctwa.

Advertisement