Benio123o pl Wiki
Advertisement
Tertulian

Tertulian

Tertulian - Żarliwy teolog wczesnochrześcijański nawrócony w 190 roku po Chrystusie na Chrześcijaństwo w Afryce Północnej, stał się najgorliwszym apologetą chrześcijańskim do końca swojego życia w 240 roku, jednak około 207 roku zainspirowany montanizmem założył sektę tertulianistów. Żył w od II do III wieku.

Obrońca Boskości Chrystusa i Trój-jedynyości Boga przeciw Sabelianistom (Modalizm jednej osoby Boga).

Napisał o męczeństwie chrześcijan że "krew męczenników jest nasieniem kościoła". Tertulian dzielił okresy planu Bożego dla ludzkości na: Od Adama-Noego, Abrahama-Mojżesza, Mojżesza do Chrystusa, Milenium.


Wyznawał wiarę w rzeczywiste miejsce Łona Abrahama o którym pisał w swoich pismach.


Uznawał Mateusza 19:9 jako prawdziwie mówiące o wyjątku oddalenia żony z powodu grzechu seksualnego w małżeństwie. Zdrada małżeńska jest legalną możliwością rozwodu.


A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.


- Ewangelia Mateusza 19:9


Więc zatem, co mąż ma zrobić w twojej sekcie (Marcjonitach) jeżeli żona popełni cudzołóstwo? Zatrzyma ją? Ale twój własny apostoł (Paweł) nie pozwala członkom Chrystusa aby byli złączeni z nierządnicą. Rozwód, zatem, gdy sprawiedliwie zasłużony, ma swojego obrońce w Chrystusie.


- Tertulian, 207 rok, Tom 3, Strona 405


On zakazuje rozwodu gdy małżeństwo jest nienaruszone. Zezwala na rozwód gdy małżeństwo jest splamione niewiernością.


- Tertulian, 207 rok, Tom 3, Strona 405

Advertisement