Benio123o pl Wiki
Advertisement
Thomas Bilney

Thomas Bilney

Thomas Bilney (1495-1531 rok) - Chrześcijański angielski męczennik protestancki. Zdobył i zakupił grecki tekst nowego testamentu Erazma z Roterrdamu opublikowanego w 1516 roku. Podczas czytania tekstu greckiego został poruszony i wstrząśnięty treścią tekstu greckiego nowego testamentu, w szczególności 1 Tymoteusza 1:15 w którym Apostoł Paweł mówi o sobie że jest największym ze wszystkich grzeszników odkupionym przez Chrystusa. Bilney uwierzył w zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla przebaczenia swoich grzechów.

"Potem Pismo zaczęło być dla mnie przyjemniejsze niż miód lub plaster miodu; gdzie nauczyłem się, że wszystkie moje wysiłki, mój post i czuwanie, całe odkupienie mszy i przebaczeń, dokonane bez prawdy w Chrystusie, który tylko wybawia swój lud od grzechów; mówię, że nauczyłem się być niczym innym, jak nawet, jak mówi św. Augustyn, pośpiesznym i szybkim wybieganiem z właściwej drogi"

- Thomas Bilney

Następnie udał się do spowiedzi w której spowiednikiem był rzymski katolik Hugh Latimer, powiedział mu że zgrzeszył kupując nowy testament Erazma i przeczytał o tym jak Jezus Chrystus odpuszcza grzechy i zaufał mu jako swojemu zbawicielowi. Latimer stwierdził jako spowiednik co notuje księga męczenników Foxa, że tego dnia z wyznania Thomasa Bilneya dowiedział się więcej o ewangelii niż po 20 latach jego edukacji, co przyczyniło się do nawrócenia na bilijne chrześcijańśtwo samego Latimera. Thomas Bilney zmarł jako męczennik zamordowany przez rzymskich katolików za herezje w 1531 roku.

Advertisement