Benio123o pl Wiki
Advertisement
Wiadomość Helwysa do króla Jakuba I Stuarta

Wiadomość Helwysa do króla Jakuba I Stuarta

Thomas Helwys

Thomas Helwys

Thomas Helwys (1570-1616 rok) - Jeden z pierwszych ojców Baptyzmu, założyciel pierwszego baptystycznego zboru w Anglii w Spitalfields w 1612 roku, leżącym obecnie na terenie współczesnego Londynu. Helwys i zbór Spitalfields odrzucili kalwińską predestynację. Wcześniej W 1609 roku grupa ta przyjęła praktykę udzielania chrztu wyłącznie osobom świadomym.

Helwys jest uznawany za pierwszego anglojęzycznego autora który deklarował i propagował wolność religijną dla wszystkich oraz rozdział kościoła od państwa, napisał dzieło Tajemnica nieprawości broniącej tego przekonania w dedykacji dla katolickiego Króla Jakuba I Stuarta. W tym czasie baptyzm był nielegalny, Król Jakub po otrzymaniu wiadomości od Helwysa, nakazał jego aresztowanie. Helwys został uwięziony i zmarł w nim za swoją wiarę w 1616 roku.

Advertisement