Benio123o pl Wiki
Advertisement

Anabatyści byli sponanicznym ruchem chłopskim który podczas reformacji zaczoł się rozprzestrzeniać w zawrotnym tępie . Nie był to jednak ruch jednolity , wielu z nich chrzciło się jak przykazano w Biblii wbrew tradycji Rzymsko Katolickiej , jednak masa chłopów , którymi w rzeczywistości byli anababtyści przewodniczyli różni ludzie którzy wykorzystywali wielkie przebudzenie wiary za reformacji do własnych celów i zamysłów .

Jednym z przywudców Anababtystów był Thomas Muntzer . Człowiek ten chciał wykorzystać reformacje szerząc wartości sprzeczne z protestatyzmem i Biblią , a według Karola Marska , czysto komunistyczne .

Dokonywał on mordów i rzeźi , wykorzystując fakt zła systemu Feudalnego wprowadził on system wspólnoty majątkowej , stanoł na czele powstania chłopskiego , ostatecznie został pojmany i zabity .

Katolicy na podstawie tego człowieka oskarżają reoformacje , jest to jednak absolutnie niemożliwe i absurdalne , ponieważ Munzter nie miał z Reforamtorami nic współnego oprucz tego że chciał wykorzystać burzliwą sytułację przebudzenia religijnego do własnych zamysłów , co działo się wcześniej np. w Czechach za wojen Husyckich gdzie odrodzili się Gnostycy Adamici których Jan Zizka Osobiście zniszczył , nie można jednak utożsamiać Adamitów z Husytami .

Tak samo utożsamianie Munztera z Reformatorami jest oczywistym zafałszowaniem historii , przez Munterowską Hipokryzje Katolicką narodził się mit nienawiści protestanco - Anababtystycznej .

Powszechnie uważa się że Anababtyści byli znienawidzeni przez reformatorów którzy chcieli zgładzić ich za wszelką cene , to nie prawda . Prawdą jest że reformatorzy widzieli zagrożenie w Anababtystach jako szeroki rozbity ruch i sprzeciwali się takiemu przebiegowi spraw za refromacji , właśnie w obawie przed ludźmi pokoroju Muntzera , którzy łatwo mogą Anababtystów wykorzystać .

Reformatorzy chcieli za wszelką cene zgładzić konkretynych anabatystów w których widzieli jasne zagrożenie z pełną słusznością - i byli to anababtyści Thomasa Muntzera . Podobnie reofrmatorzy działali z pełną zaciekłością przeciwko samemu Muntzerowi .

Sam Marcin Luter był zaprzysięgłym przeciwnikiem Tohmasa Munztera . Marcin Luter powiedział :

" Zabijajcie chłopów gdzie kol wiek ich znajdziecie , jeśli podążają za Thomasem Munzterem . "

Luter zwracał się tylko przeciwko konkretemu odłamowi Anababtystów i byli to Anabatyści Muntzera , jednak obecnie ukazuje się niesprawidliwie Marcina Lutra jako wroga wszelkiego Anabatyzmu .

Andreas Karlstadt , anabatysta będący w sporze z Lutrem , był Ukrywany przez Lutra w swoim domu podczas wojny Chłopskiej przez osiem tygodni .

Theodor Beza , następca i nabliższy przyjaciel Jana Kalwina , uznany za spadkobierce Kalwina i repretentanta kalwinizmu , bronił żarliwie prześladowanych Anabatystów , tak jak Waldensów oraz Hugenotów we Francji . Wspierał Anababtystów interweniując w ich sprawie u książąt niemieckich , apelując dla nich o pomoc .

To nie nikt inny a Reformatorzy zgładzili Thomasa Munztera , w decydującej Bitwie pod Frankenhausen , wojska jedenego z głównych politycznych liderów reformacji w Rzeszy , Filipa Wielkodusznego który rok później oficjalnie przyjoł Luteranizm , rozgromiły siły chłopskie Munztera udzielając wsparcia wojskowego Jerzemu Brodatemu , po czym ścięto samego Thomasa Munztera . " ( ... )  żądał radykalnych reform kościelnych i politycznych, propagował wspólność dóbr, wzywał chłopów i górników do powstania. Pobity przez sąsiednich książąt, został ujęty, po torturach ścięty. "

- Encyklopedia Gutenberga " Munster "

Nie jest możliwę utożsamianie każdego Anabatysty z Muntzerem . Wielu Anabatystów odeszło od Muntzera i jego nauk a Munzter ich wypędził ze Szwajcarii , gdzie rozszerzali się na całym terytorium Rzeszy niezależnie od niego .

Było wielu przywudców Anababtystycznych którzy naprawdę byli oddani Bogu i pismu . Jednym z nich był Michael Sattler , główny autor sformułowania doktryny Anabatystycznej w Artykułach schleitheimskich .

Głosił on w opozycji do Munztera że chrześcijanie muszą zaniechać przemocy , a ostatecznie w 1527 , dwa lata po ścięciu Muntzera , poniusł męczeńską śmierć na stosie .

Wielu Liderów Anabatystycznych odrzuciło Muntzera , Konrad Grebel , Feliks Manz czy też Jerzy Blaurock , odrzucając całkowicie rewolucjonizm Mutzerowski . 

Natomiast cechą wiernych Muntzerowi Anabatystów była tyrania , Rewolucja oraz absurd . Gdy uwięziony został jeden z przywydców Anabatystycznych Melchior Hofmann , kaznodzieja głószący w 1533 przyjście tysiącletniego królestwa Bożego , jego dwaj naśladowcy , Piekarz Jan Matthijs oraz krawiec Jan z Lejdy , uznali że to oni muszą ustanowić to królestwo osobiście .

Wzniecili rebelie w Munster gdzie ochrzcili około 1400 ludzi , a sami zostali uznani za proroków . Bronili miasta przed próbującymi odbić je wojskami Rzeszy . Odparli atak , jednak niedłgo później zmarł jeden z " proroków " piekarz Jan Matthijs . Widząc to drugi Prorok Krawiec Jan z Lejdy , obwołał się królem Nowego Królestwa Syjonu , wprowadzając dyktature teoktratyczną w Munster , nakazując wyznawcą wilożeństwo oraz otwarte drzwi do domów których zamknięcie karane miało być śmiercią .

W 1535 wojska Niemieckie zdobyły Munster a Prorok Krawiec Władca Królestwa Syjonu Jan z Lejdy został stracony .

" Jan z Lejdy - krawiec, członek retoryków, jako prorok wędrowny i nowochrzczeniec przybył z Janem Mathysem w styczniu 1534 do Monasteru, założył jako przygotowanie do apokaliptycznego władztwa Chrystusa królestwo Sjonu, wprowadził wielożeństwo, komunizm i hulatyki w swej gminie, kazał wielu mieszczan powiesić. Po zdobyciu miasta przez biskupa wzięty do niewoli i okrutnie stracony. "

- Encyklopedia Gutemberga " Jan z Lejdy "

Nic dziwnego więc że Reformatorzy tępili Munsterowski Anabatyzm Rewolucyjny , atakowanie za to reformatorów jest porównywalne do atakowania Władz Niemieckich za to że sprzeciwiali się i zwalczali komunistycznych rewolucjonistów listopadowych z Bawarskiej Republiki Rad . Protestanci odrzucili Anabatystów jako ruch i sprzeciwiali się mu ze względu na to że jak Kościół Katolicki , nie chciał być oparty o Protestanckie Sola Scriptula - Oparcie tylko na Biblii , a tak jak Kościół Katolicki , anabatyzm wprowadzał swoje sny , wizje i proroctwa .

Advertisement