Benio123o pl Wiki
Advertisement

Dziś będziemy mówić o 4-rych demonicznych pastorach, pierwszym o którym będziemy mówić jest Rick Warren. Zobaczcie na II Piotra rozdział 2-gi proszę a także później na Mateusza rozdział 24-ty.

II Piotra rozdział 2-gi i Mateusza 24: Biblia mówi że w dniach ostatnich będą doktryny diabłów – I Tymoteusza rozdział 4-ty, biblia mówi w II Koryntian rozdziale 2-gim abyśmy nie byli ignorantami wobec zamysłów szatana.

Więc jest ważne w dniach ostatnich abyśmy strzegli się szatana i tego co czyni w naszym świecie abyśmy nie popadli ofiarą jego systemu. Biblia konkretnie mówi że będą fałszywi prorocy w dniach ostatnich, i będzie jeden konkretny fałszywy prorok w czasie ucisku.

Teraz, fałszywy prorok zawsze był postacią która interesowała mnie bardziej od osoby antychrysta; pewnego dnia mam zamiar zrobić nauczanie tak jak inne moje nauczania ale chce dotknąć bardziej tematu antychrysta nieco bardziej.

Być może specjalne godzinne studium biblijne jedynie w temacie fałszywych proroków, ale fałszywy prorok jest bardzo interesującą postacią, ale by znaleźć poszlakę tego kim będzie fałszywy prorok jest przez patrzenie na to co biblia mówi odnośnie fałszywych proroków.

I porównujemy to z dzisiejszymi czasami i patrzymy na to czy ci fałszywi prorocy pasują do siebie. Wówczas możemy rozwinąć idee tego jaki może być fałszywy prorok. Więc zacznijmy od II Piotra 2:1:

Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele,

Więc zauważcie że będą – jest to przyszły okres

którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia,

Czy nie jest interesujące to że to mówi że że będzie to potajemne, prawda? Czy to mówi publicznie czy potajemnie? Potajemnie. Więc jednym ze znaków fałszywego proroka jest to że będzie ukryty, nie będą mówili jasno o tym jakie są ich doktryny.

Dobrze? Zapamiętajcie o tym.

którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia, i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.

Więc następną rzeczą jest to że wyprą się Pana, zaprzeczą Bogu. Zauważcie w wersecie 2-gim: Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona.

Więc będą mieli wielu wyznawców, wielu będzie ich słuchać. „O twój kościół jest mały” - chwalcie Panam, to pokazuje że nie jestem częścią tej grupy tutaj, gdybym miał olbrzymi kościół z wieloma ludźmi wtedy sam byłbym przerażony.

Zobaczymy także ponownie na werset 2-gi, będzie dobrze z tobą bracie, dobrze:

Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona.

Zauważcie więc że prawda będzie bluźniona, będą mówić o tym negatywnie, nie będą lubić prawdy, już teraz jesteście z nim jak

We wszystkich czterech tutaj z Rickiem Warrenem, możecie zobaczyć Rick Warren pasuje we wszystkich czterech bardzo mocno. Przeczytajmy teraz dalej: I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści.

Zobaczcie na to; więc są bardzo gładcy w mowie, są bardzo dobrzy w swoim słowach.

I z chciwości będą wami kupczyć

A więc będą mieli z tego także pieniądze – mogłem zrobić z tego także „666”, w każdym razie:

Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi.

Więc zauważcie że biblia mówi że ci ludzie powstaną i ci fałszywi głosiciele będą osądzeni, zobaczcie werset 18-sty:

Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste,

Widzicie to znowu?

zwabiają żądzami ciała... a więc ci będą sprawiać przyjemność waszemu ciału, widzicie? To pasuje wobec wszystkich czterech pastorów diabła... i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony.

Więc zauważcie że to są znaki fałszywego proroka, czy Rick Warren pasuje do tego? Tak. Definitywnie pasuje z tym, w sposób jaki on mówi, nie dostajesz się do wnętrza białego domu i odmawiasz modlitwę przed wprowadzeniem Obamy – nie otrzymujesz tego rodzaju szansy jeżeli nie jesteś dobry w słowach.

Jeżeli będziesz mówił wszystko; jeżeli nie będziesz potajemny ale ujawniałbyś całą prawdę i nic poza prawdą i nie tylko to ale mówił też o chrześcijanach którzy ujawniają prawdę to nie zyskałbyś takiej szansy aby modlić się w ceremonii prowadzenia Obamy.

Czy myślicie że poprosili by mnie aby się nad nim pomodlić? Nie, oczywiście że nie, nawet by nie zadzwonili aby zapytać mnie o to, dlaczego? Ponieważ wiedzą czego uczę i głoszę. Ale Rick Warren – oni wiedzą o czym głosi i nauczana, dlatego wciąż pozwalają na to jemu, dlatego w tym uczestniczy.

W porządku, w każdym razie odnośnie Ricka Warrena oto kilka rzeczy które z których prawdopodobnie otrzymaliście błogosławieństwa; wasze ciało czuje się tak dobrze słysząc niektóre z jego cytatów tutaj, więc oto co powiedział Rick Warren w swojej książce, jego najlepiej sprzedająca się książka, co to jest?

Cel napędza życie”, prawda? Dobrze, więc oto niektóre rzeczy z którymi będziecie się świetnie czuli:

Jesteście pakietem niesamowitych zdolności, niesowitego dzieła, częścią odpowiedzialności kościoła jest identyfikacja i uwolnienie twoich zdolności dla służenia Bogu.”

Dobrze, to prawda, ale zauważyliście w jaki sposób to... ale zauważcie tutaj jest ważną rzeczą aby sprawić przyjemność komu? Tobie, tobie.

Dobrze, czytajmy dalej: „Tylko ty przynosisz Bogu przyjemność” Jak przynosisz Bogu przyjemność? „Tylko ty przynosisz mu przyjemność przez bycie sobą, za każdym razem gdy odrzucasz jakąkolwiek część siebie, odrzucasz Bożą mądrość i suwerenność w stworzeniu ciebie.”

Poczekaj chwilę; wrócimy do tego wersetu później – ten który wypiera się samego siebie, co Jezus Chrystus powiedział? Zaprzyj się samego siebie -weź swój krzyż i podążasz za mną. Jeżeli nie zaprzesz się samego siebie, kogo się wyprzesz?

Dobrze, w każdym razie, dobrze, to jest straszne: „Gdy śpisz, Bóg spogląda na ciebie z miłością ponieważ ty jesteś jego ideą, kocha cię tak jakbyś był jedyną osobą na ziemi.”

Nie mogę już więcej spać w nocy, przeraża mnie to. Oto następny cytat: „Jeżeli chcesz wiedzieć jak wiele znaczysz dla Boga, spójrz na Chrystusa z Jego ramionami rozpartymi na krzyżu mówiącego „kocham cię tak bardzo, umarłbym niż raczej żył bez ciebie.”

Teraz zobaczcie...Bóg żyje od całej wieczności więc tak długo żyje od wieczności, tak więc skoro Bóg żył cały czas od wieczności, tak długo w wieczności bez ludzkości mógł to zrobić? On nie musiał nas stwarzać ale zrobił to z miłości i łaski.

Mógł rozpocząć nową grupę ludzkości, czy wiecie o tym? Tak jak zrobił to za potopu Noego, ale zobaczcie na Rzymian rozdział 7-dmy, zauważcie teraz że wiele z tego jest prawdą, miłość jest prawdą ale zobaczcie że tacy są fałszywi prorocy – tym czym są fałszywi prorocy, to dający prawdę ale za sceną jest element kłamstwa,

Ale nie tylko to, jak wiele z tego pasuje z tym? To sprawianie przyjemności czemu? Ciału. Więc nawet jeżeli jest to prawda to niemniej jednak służy to dla członków twojego ciała – to twoje ciało. Dlatego dozwalają na to jemu, ale czy on głosił o piekle, grzechu i o sądzie i kiedy ostatnim razem Rick Warren głosił o tym?

Dobrze, to jest problem. Zobaczcie na Rzymian 7:18 „jesteście pakietem miłości, nie odrzucajcie samych siebie i...” dobrze, werset 18-sty: Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię.

Zobaczcie na to, „nie pogardzajcie sobą, nie odrzucajcie się” werset 24 – powiedzcie to Rickowi Warrenowi: Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?

Jak odpowiedziałby Rick Warren? „O nie, nie, nie; jesteś pakietem miłości, gdy śpisz w nocy Bóg spogląda na ciebie z miłością...”

Dobra, nie – wiecie czego nienawidzę bardziej od diabła? Nienawidzę siebie. To było głoszenie – to to powinno głosić do ciebie, tym którego nienawidzę bardziej od diabła jest ja sam ponieważ ta niegodziwa istota – to ciało, grzechy przeciw Bogu i zawodząc Go.

Dlatego nienawidzę tego ciała – to powinien być twój najgorszy wróg nawet bardziej niż diabeł – to im zagłosi, stracę po tym subskrybentów, wykopałem waszego ulubionego pastora. Dobrze następną osobą, drugim satanistyczny pastor – Joel Osteen.

Joel Osteen, co się stało z waszym uśmiechem? Wszyscy się teraz marszczycie po tym jak wspomniałem to imię. Co stało się z waszym uśmiechem? Joel Osteen, jaka jest jego ulubiona książka? „Twoje najlepsze życie teraz”, zobacz, musisz zrozumieć że jeżeli on byłby poprawne doktrynalny, to jak mógłby zostać zaangażowany w wywiad z Oprahem?

Dlaczego Oprah miałby rekomendować twoją książkę jeżeli nie jest ona sprawiająca przyjemność komu? (Ciało)

I jeżeli nie byłbyś skryty? W raz z dobrymi słowami. Widzicie? Miłe słowa. I miał wielu wyznawców, widzicie to?

To powinno otworzyć wasze oczy ludzie, to powinno otworzyć wam oczy, więc powinno wam to uświadomić że jest to problem, Joel Osteen jest stanowczo drugim demonicznym pastorem wysłanym z samego piekła.

„O, on jest tak miłym człowiekiem” tak, założę się że Judasz Iskariota uśmiechał się tak samo i zwodził wszystkich uczniów, założę się że zwodził uczniów także w ten sposób. Musicie zrozumieć o Joelu Osteenie że; przeczytam tutaj niektóre z jego cytatów z jego książki więc oto z jego prac tutaj:

„Być może pracujesz obrotnie i planujesz wydać ważną prezentacje, masz nadzieje na to by wygrać ten wielki kontrakt; nie bądź zaskoczony gdy usłyszysz głos w twoim umyśle „nie masz szans, to będzie dla ciebie fałszywy dzień, nic dobrego ci się nigdy nie stanie, gdy nie uzyskasz tego wielkiego kontraktu, nie bądź zbyt rozczarowany”

„Nie słuchaj takich kłamstw. Bóg chce by twoje nadzieje się ziściły, powinniście wstać z rana ufni i spodziewający się Bożej przychylności, zacznij otwierać drzwi sposobności które są dla ciebie otwarte, staraj się przodować w swojej karierze, spodziewając się wzrosnąć ponad wyzwania życia.”

Pomyślcie o tym, to wszystko brzmi jak? Miło i nie brzmi tak jakbyś mógł znaleźć w tym coś złego, wiele z tego jest prawdą. Biblia mówi „Wszystko mogę uczynić przez Chrystusa.” Ale widzicie w jaki sposób on mówi? On mówi „dostaniesz kontrakt, dostaniesz go, nigdy nie myśl o rozczarowaniu, nawet zostaniesz po tym poszerzony.”

Co się stanie gdy będziesz myślał pozytywnie że go otrzymasz ale tak się nie stanie ponieważ Bóg miał dla ciebie inny plan? Nie tylko to, być może ten kontrakt będzie twoim upadkiem, spowoduje że pójdziesz w grzech? Więc jest lepiej abyś nie otrzymał kontraktu na samym początku.

Problemem z ludźmi jest to że czują się jak „mogę to zrobić, mogę to zrobić, zrobię to., Dobrze, zobaczmy na Izajasza 14-ście, „Moc w „Ja mogę”,, - Jedno z pism Joela Osteena, „Moc w „Ja mogę,,” dobrze więc, zobaczmy kto tak powiedział, zobaczcie na Izajasza rozdział 14-sty.

To znak diabła „nie to nie jest znak diabła..” tak to znak diabła ponieważ zobaczcie kto to powiedział, zobaczcie na Izajasza rozdział 14-sty, miał pozytywne myślenie, „moc pozytywnego myślenia”, szatan był istotą wielką w pozytywnym myśleniu. Zobaczcie na werset 12-sty:

O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody! Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba,

Joel Osteen mówi „poszerzysz się w zdobyciu kontraktu”.

ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy; Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu.

Powiem wam kto czytał książkę Joela Osteena, to był lucyfer, on ją przeczytał, on pokochał tę książkę, jest nad nią jego szczególna ręka jego błogosławieństwa. Teraz, czy jestem przeciwko Rickowi Warrenowi odnośnie tego i mówię „powinniśmy być w depresji z naszego powodu, nienawidzić nas i mówić „o jak nienawidzę tego jak jestem stworzony, jestem paskudny, nie lubie siebie...”

Nie, jestem bojaźliwie i cudownie stworzony – amen, biblia mówi także że powinniśmy pozytywnie myśleć że możemy zrobić wszystko przez Chrystusa który mnie umacnia, ale widzicie co oni robią, oni tylko skupiają się na tym i gdy tylko skupiają się na tym to mówią swoim ludziom „dostaniesz to.”

Będę rzeczy w życiu których nie dostaniesz, które nie są wolą Bożą i jeżeli nie służysz Bogu zgodnie z Jego wolą, nie spodziewaj się że to dostaniesz; nie mówią o grzechu i sądzie, tak, powinniśmy doceniać jak Bóg nas stworzył ale to nie znaczy że możemy umieścić w tym naszą „homoseksualną stronę”, naszą grzeszną stronę.

Czy nie pomyślicie że niektórzy homoseksualiści nie wezmą tej książki i nie powiedzą „tak, kocham Boga, jestem bojaźliwie i cudownie uczyniony”

„Nie, nie sądzę tak.” O tak? Założę się że homoseksualiści mają jego książki na swojej półce. Nie bierzcie szans na to. Następną rzeczą będzie trzeci diabeł, zanim będziemy mówić o trzecim diable, pomówmy o Joelu Osteenie, jest on bardzo skryty, skryty, jeżeli spojrzycie na jego wywiad z Larry Kingiem, jak wielu z was widziało to wcześniej?

Co on zrobił/ Ten człowiek, ten człowiek jest czymś innym, więc o to z jeden przykładów, więc Larry King zapytał „mamy posługi które mówią że twój notowania nie ma znaczenia, albo wierzysz w Chrystusa albo nie.” Tak, amen.

„Jeżeli wierzysz w Chrystusa idziesz do nieba, a jeżeli nie to nieważne co zrobisz w swoim życiu; nie wjedziesz.” Tak, to jest prawda, amen, to jest to w co wierzymy, ale zobaczcie na tę skrytość:

„Cóż, nie wiem” To odpowiedź Osteena. Czekaj, co? „Cóż, nie wiem, prawdopodobnie jest balans pomiędzy tymi dwoma.” Nie, nie ma – wierzysz w Chrystusa albo nie.

„Wierzę że musisz znać Chrystusa ale myślę że jeżeli znasz Chrystusa, jeżeli jesteś wierzącym w Boga to będziesz miał jakieś dobre uczynki i...” Teraz mówi tutaj że to jest coś na co musisz zrobić coś co się liczy.

„Myślę że jest błędne powiedzieć „jestem chrześcijaninem ale nic nie muszę zrobić...” tutaj King przerywa ponieważ chwyta tego człowieka, widzicie? Jest skryty, widzicie? Zaczyna mówić z jednej strony na drugą, chce zyskać wielu zwolenników. Mówi rzeczy aby przypodobały się ciału, używa miłych słów.

King powiedział „Nie, daj mi jasne stwierdzenie.” King przerywa: „co z żydami i muzułmanami którzy wcale nie akceptują Chrystusa?” Osteen odpowiada: „wiesz, jestem bardzo ostrożny o mówieniu kto pójdzie a kto nie pójdzie do nieba...nie wiem.”

Więc King pyta ponownie: „jeżeli wierzysz że musisz wierzysz w Chrystusa, to się mylą, prawda?” Tak. Osteen odpowiada: „Cóż, nie wiem czy to w co wierzą jest złe, wierzę że to jest to co biblia naucza i z perspektywy wiary chrześcijańskiej to jest w to co ja wierzę ale wierze że tylko Bóg może osądzać serca ludzi.”

„Spędziłem wiele czasu w Indiach z moim ojcem, nie wiem wszystkiego o ich religii, ale wiem że kochają Boga, i nie wiem... widzę ich szczerość więc nie wiem, więc co uczy biblia, chce mieć relację z Jezusem.”

Popatrzcie na tego człowieka, popatrzcie na niego, widzicie? Słowa, słowa, on próbuje przeskoczyć na około problemu; skryty.

Dobrze, więc sednem jest to że dzwoniący zapytał Larrego: „Witaj Larry, jesteś najlepszy i dziękuje ci Joel za twoje pozytywne przesłanie w twojej książce, zastawiam się dlaczego uciekłeś od poprzedniego pytania Larrego o tym jak możemy dostać się do nieba.”

„Biblia jasno mówi nam że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i jedyna droga do Ojca jest przez Niego. To nie jest przesłanie potępienia ale prawdy.” Widzicie? Nie chcą cytujących biblii, mówią o nich źle, to po prostu prawda a nie potępienie.

Wiecie co po tym powiedział? „Tak, zgodziłbym się z nią” więc to kobieta która zadzwoniła, kobieta która zadzwoniła i powiedziała „to jest prawda a to jest złe” i Joel Osteen który nie ma w sobie wystarczająco testosteronu i który ma tak wiele estrogenu, więcej nawet niż ta kobieta która zadzwoniła.

„Nie, nie wiem” - Jak tak.

„Tak, zgodziłbym się z nią, wierzę w tak...” wtedy King przerywa „więc czy żyd nie idzie do nieba?”

Osteen mówi: „Nie, tutaj jest moje sendo Larry, to że nie mogę osądzać czyjegoś serca, wiesz, tylko Bóg może spojrzeć na czyjeś serce więc nie wiem, dla mnie to nie jest moja sprawa by mówić że ten jest a ten nie jest... ja tylko mówię „to jest to co biblia uczy” i pokładam w tym moją wiarę w Chrystusa.”

„I myślę po prostu że to złe gdy przechodzicie w około tego i mówicie „ty nie idziesz, ty nie idziesz, ty nie idziesz” ponieważ nie jest to dokładnie mój sposób, ja po prostu...”

I King pyta go „ale wierzysz w swój sposób?” I Osteen mówi: „Wierzę w mój sposób, wierzę w mój sposób z całym swoim sercem.” King pyta; ale ktoś kto nie podziela tego, to jest w błędzie, prawda?

Osten odpowiada: „Cóż, tak, cóż, nie wiem, gdybym popatrzył na to w ten sposób... mógłbym zaprezentować mój sposób ale po prostu pozwolę Bogu być w tym sędzią; nie wiem, nie wiem.”

Widzicie to powtarzanie? On ciągle powtarza „nie wiem, nie wiem, myślę że, myślę że...” co za.. King pyta: „Co z ateistami?” Wiecie co Osteen powiedział? „Wiesz co? Pozwolę komuś innemu, pozwolę Bogu być sędzią w tym kto idzie do piekła i do nieba, ja tylko znowu; prezentuję prawdę i mówię to każdego tygodnia., wiesz, że to relacja z Jezusem i...”

Widzicie to? Dlatego dostał po tym gorącą kąpiel gdy był w programie Piercea Morgana – stał się w tym po tym bardziej jasny. Wiecie dlaczego? Został oblany po tym wrzątkiem; tak był wychowany, tak przy okazji, tych dwoje głosicieli widzieli się z papieżem.

Dobrze? Ci dwaj spotkali się z papieżem, dobrze, oczywiście nie ma nic złego z tymi dwoma ludźmi. Dobrze, trzeci diabeł, nie wiem co jest z tym dżentelmenem tutaj ale był bardzo sławny a jego kościół zwie się „kryształową katedrą”, jego imię to Robert Schuller.

Robert Schuller, to jest trzeci diabeł, ten człowiek, mam na myśli... on jest bardzo nieprzetknięty „pozytywnym, pozytywnym myśleniem? Dam wam jego kilka cytatów i zobaczycie że jest to bardzo bluźniercze z ust Roberta Schullera.

Więc miał bardzo wielki kościół – kryształową katedrę, zgadnijcie komu została teraz sprzedana, czy zgadniecie? Katolikom. Widzicie? To zawsze katolicy, zawsze są za nimi jacyś katolicy.

To jest to co powiedział Robert Schuller o byciu narodzonym na nowo, wiecie jak zostać narodzonym na nowo? „By być narodzonym na nowo, oznacza to że musimy zmienić się z negatywnych do pozywanych samo-obrazów, z niższości w samo-szacunek, ze strachu w miłość, z wątpliwości do zaufania.”

Osoba jest w piekle gdy traci godność samego siebie. Czy możecie wyobrazić sobie jakikolwiek warunek bardziej tragiczny niż żyć życiem w wieczności we wstydzie?”

Proszę pana, musisz uświadomić sobie że jesteś grzesznikiem, musisz upamiętać się jako grzesznik i położyć zaufanie w Jezusa Chrystusa a nie w samego siebie. Co na świecie człowieku? Ten człowiek potrzebuje badania mózgu, ci ludzie są czymś innym.

Oto następny „grzech jest każdym aktem lub myślą która ograbia mnie samego lub inną istotę ludzką z bycia jego lub jej własnej wartości.”

Więc to co ja teraz robię to grzeszenie, widzicie? Według nich. „Jezus nigdy nie nazwał człowieka grzesznikiem.”

Zaraz, co? Nie. Nie – zamknij się, tutaj po prostu się zamknij, proszę, dobrze; co na świecie?

Czy Jezus Chrystus nie powiedział „nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych ale...” kogo? „grzeszników do upamiętania.” Co na świecie człowieku?

Raczej zasługują na sprawiedliwą naganę ci którzy używają swojego religijnego autorytetu by stwarzać winę i powodować to by ludzie tracili swoją zdolność do smakowania i cieszenia się ich prawem do godności.”

Myślę że nic co zostało uczynione w imieniu Chrystusa i pod sztandarem chrześcijaństwa nie było bardziej destrukcyjne dla ludzkiej tożsamości a w związku z tym nieproduktywne dla inicjatywy ewangelizmu niż częste surowe, nieokrzesane i niechrześcijańskie strategie usiłowania uczynienia ludzi bycia świadomym ich zgubionego i grzesznego stanu.”

Obracając prawdę w zło. Zobaczcie na tego człowieka, to jest... jeżeli chcecie zobaczyć diabła ale nie widzieliście żadnego to zobaczcie na Roberta Schullera, i tak on również się uśmiecha. Każdy diabeł się uśmiecha. Ci ludzie są czymś innym...

Dobrze, czwarty diabeł...

Zostań na kanale by dowiedzieć się kim jest czwarty demoniczny pastor, film nadzieje niedługo.”

Czwartym diabłem jak wszyscy możemy zgadnąć, ale już odszedł i jest nawet szansa że był zbawiony – Billy Graham. Jest dobra szansa na to że był zbawiony ale daje korzyść podważenia tego ludziom którzy sądzą inaczej; macie prawo by tak myśleć bo to możliwe; może nie być nawet zbawiony.

Być może był fałszywy od samego początku, ale tutaj jest coś bardzo interesujące o Billym Grahamie, więc zrobiłem już dwa filmy o Billym Grahamie, tak więc nie muszę dawać w tym filmie wszystkich szczegółów ale chciałbym dać wam perfekcyjny opis Billego Grahama od jego początków które pasują do II Piotra.

Biblly Graham jest jasny że spełnia wszystkie z tych punktów i nie potrzebuje dokumentacji by to udowodnić; widzimy że był związany z masonami, był wyniesiony w jednej ze szkół katolickich, ściskał ręce z muzułmanami i katolikami, przemawiał na ich konferencjach, dogadywał się z każdym.

Ale zobaczcie na II Piotra rozdział 2-gi w tym co mówi o tych fałszywych prowokach, jest werset który jeszcze nie przeczytałem, Billy Graham wypełnił wszystkie punkty mówiące o fałszywych prorokach, ale zobaczcie na to; werset 20-sty, jaki był ich początek?

Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata,

Widzicie? Wyzwolili się od świata i zostali zbawieni przez poznanie Jezusa Chrystusa, ale zobaczcie:

lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.

Tak, Billy Graham, on znał Boga i to wszystko co jest dość interesujące co wam pokaże, ale teraz jego koniec stał się gorszy niż początek, ten człowiek jest gorszy niż wszyscy trzej wzięci razem. Ten człowiek jest gorszy niż ci trzej wzięci razem, zobaczcie na werset 21:

Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.

To perfekcyjny opis Billego Grahama w II Piotra rozdziale 2-gim; jeżeli to ma jakiekolwiek odniesienie do zbawienia to chwalcie Pana Jezusa Chrystusa – to nie ma zastosowania dziś do nas ponieważ II Piotra ma zastosowanie do czasu wielkiego ucisku a także Mateusza rozdział 24-ty, to nie stosuje się do nas dziś, stosuje się do ucisku.

Ale widzicie, ponieważ to stosuje się do ucisku, możemy znaleźć poszlaki wobec tego co jest dziś w pewnych ludziach którzy prowadzą przodując do tego. Billy Graham, są wobec niego interesujące rzeczy, zanim stał się tym fałszywym prorokiem i byłby wielkim kandydatem na fałszywego proroka w ucisku.

Więc Billy Graham, wiecie jak został zbawiony? Pod głoszeniem Mordehaia Hama. Mordehai Ham, czy znacie jego historie? Ten człowiek jest gorszy niż doktor Peter S. Ruckman w stylu głoszenia. Poszedł do ateisty i powiedział „będę modlił się do Boga by cię zabił lub by cię zbawił.”

Polecam zobaczyć film o Billym Grahamie w jego młodszych latach, bardzo podobał mi się ten film, to pokazuje aktora grającego Mordehaia Hama wskazującego na kogoś i wskazując swoim palcem na Billego Grahama mówiąc „ty synu wyglądasz jakbyś potrzebował Jezusa Chrystusa.”

I wtedy Billy Graham był pod przekonaniem i został zbawiony, następną rzeczą jest to że Billy Graham zaczął uczęszczać na uczelnie Boba Jonesa pod Bobem Jonesem Seniorem w 1936 roku. Zapoczątkował mały kościół w przedmieściu Chicago, to było miejsce w którym Billy Sunday i Moody mieli swoje szczyty przebudzeń.

Nie tylko to; prowadził także głoszenie uliczne w swoim młodych latach i film pokazuje również to jak głosi na ulicach Billy Graham, wziął czarną osobę która siedziała w rogu „czy potrzebuje Jezusa, czy może mi pomóc?” i Billy Graham powiedział mu tam o Jezusie.

Co z tym? To był wtedy on, także Bilyl Braham był przyjacielem Williama B. Rileya, jeden ze sławniejszych ludzi podczas wielkiego późniejszego przebudzenia, fundatora chrześcijańskich szkół w Northwestern w tym czasie.

Nie tylko to ale był członkiem biura pracy „Miecza Pana”. Miecz Pana jest szczytowym fundamentalistycznym niezależnym baptystycznym magazynem naszych czasów, on był tego współpracownikiem. Nie tylko to, był zaszczycony stopniem z Bob Jones Uniwersity, uzyskał tam stopień.

Następny jest Oswald J. Smith który napisał „moje otwarcie na Najwyższego”, to jest co Oswald G. Smith powiedział o Billym Grahamie, cytuję: „Znowu i znowu on nalegał na konwertytów by połączyli się z jakimś biblijnie wierzącym kościołem gdzie głoszony jest Chrystus.”

Dobrze znany pastor metodystyczny, jego imię to Bob Schuller, to nie ten sam co ten idiota, dobra? Więc Bob Shuller był znany jako „waleczny Shuller” w czasie końca wielkiego przebudzenia. Powiedział to: „żaden z wielkich ewangelistów nigdy wcześniej nie zaakceptował sponsoringu modernistów...”

Ponieważ za dni Billego Grahama postępował wzrastając modernizm, prawda? „Sam Billy nie tylko odrzucił ich całą sponsorowaną kampanie ale otwarcie zadeklarował że nigdy tego nie zrobi. W jego kampani w Los Angeles sam widziałem i słyszałem go jak odwrócił się i uprzejmie deklarował odrzucenie Federacji kościelnej która reprezentowała federalny sobór, teraz sobór narodowy.”

Trudno uwierzyć, prawda? Co mu się stało? Co mu się stało? Oto historia której nie mogę potwierdzić ale doktor Ruckman pewnego razu gdy uniwersytet był przepełniony i gdy do szkoły uczęszczał doktor Alton, mówił tam Billy Graham.

Ale wszystko było przepełnione więc wielu z nich nie mogło wejść do środka, więc doktor Ruckman wejść przez otwór wentylacyjny i tam słuchał tego co mówił Billy Graham i tam został przekonany by zostać ewangelistą, więc zanim stał się biblijnym nauczycielem został ewangelistą.

Nie tylko to, nie mogę tego potwierdzić ale krucjaty Billego Grahama kontaktowały się z doktorem Ruckmanem gdy był ewangelistą i chcieli by przeprowadził rozmowę i dołączył do nich gdy Billy Graham głosił w czasie swojej krucjaty. Zobaczcie na Billego Grahama jaki był kiedyś.

Teraz; wielu ludzi którzy nigdy nie słyszało o doktorze Peterze S. Ruckmanie, wiecie dlaczego? Nie poszedł w nurt popularności i adoracji i wielu ludzi go nie zna, wspominacie Billego Grahama – dość odwrotnie, każdy wie kim był.

30 Maja 1997 rok, Billy Graham powiedział w wywiadzie z Davidem Frostem: „czuje się jakbym należał do wszystkich kościołów, jestem równy w domu z anglikanami lub baptystami, wolnymi chrześcijanami lub Kościołem Rzymsko Katolickim i biskupi i arcybiskupi wraz z papieżem są naszymi przyjaciółmi.”

Wiecie co John Richard Rice powiedział? John Richard Rice był królem, jednym z królów fundamentalizmu w tym czasie – John Richard Rice, jest założycielem miecza Pana. Wiecie co John Richard Rice powiedział o tym interesującym incydencie odnośnie Billego Grahama gdy przeszedł z fundamentalizmu do nowego porządku?

Cytuję to co John Richard Rice powiedział: Rozmawiałem z doktorem Grahamem, znowu i znowu o niebezpieczeństwie ujarzmiania się z modernizmem, ponownie i ponownie zapewniał mnie że przysięgał Bogu że nigdy nie będzie miał człowieka na swoim komitecie który nie będzie poprawny w w inspiracji Biblii, Boskości Chrystusa i takich sprawach.

Odwiedziłem doktora Grahama w jego własnym domu w Montrealu lub Karolinie na jego własne zaproszenie i rozmawialiśmy usilnie o takich tematach, znowu i znowu rozmawialiśmy przez telefony, czasami nawet przez 30 minut na jego własną prośbę.

Wysłaliśmy mu pocztą lotniczą "miecz Pana" (pismo fundamentalne) po tygodniu i jego podróży po całym świecie. Napisałem mu w każdym szczególe w kwestii w której myślałem że jest w błędzie, i przez cały czas broniłem go otwarcie i publicznie, tłumacząc wszystkie jego błędy, dopóki otwarcie nie zadeklarował, zadecydował by mieć spółkę z modernistami i włożyć ich do swojego komitetu i przejść pod ich sponsorstwo. Wtedy zostałem zmuszony w porządku do bycia prawdziwym w Chrystusie, by wyjść otwarcie przeciwko temu kompromisowi.

Problemem nie jest sam Billy Graham, kochałem go przez lata, modliłem się za niego codziennie przez wiele lat. Ciepłego serca przyjacielski Cliff Barrows, ukochany Beverly Shea, drogi przyjaciel Jerry Beavin i asystent Grady Wilson - Bóg wie jak modliłem się o nich wszystkich, zrobiłem wszystko co dobry człowiek mógł prywatnie by pomóc zachować Billego Grahama na historycznej chrześcijańskiej pozycji, i dla pracy z biblijnie wierzącymi chrześcijanami, zamiast niewierzących."

Chce zamknąć z Billym Grahamem jako perfekcyjnym fałszywym prorokiem jako wnioskiem na końcu, dlatego silnie wierzę że jednym z najlepszych kandydatów na fałszywego proroka dla Nowego Porządku Świata będzie człowiek jak Billy Graham.

Ci trzej stanowczo pasują w te kategorie ale stanowczo będzie to Billy Graham, uzyskał adorację świata, masońskich elit, żydowskich elit, katolickich elit z którymi był razem, by mieć kogoś takiego jak Billy Graham. Nie tylko to, był kimś to zna fundamentalistyczny biblijnie-wierzący ruch i wie jak działa ich umysł.

Mateusza 24, czy zamkniemy? To są czterej demoniczni pastorzy wysłani z piekła i oto jak upadli wielcy i jak diabeł ich używał. Dlatego przez łaskę Bożą nie dbam o to czy stracę więcej subskrybentów – ten nie pójdzie na kompromis nieważne co; szatan chce biblijnie wierzących kaznodziei i użyje ich nieważne co by ukończyć swój cel.

Mateusza 24:24: Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

Co za smutny dzień, werset Mateusza 24:11: I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

Oto czterech pastorów wysłanych z piekła; unikajcie ich wszelkim kosztem, dwóch z nich wciąż działa w mocy ale macie również innych pastorów: Bill Hybles, Andy Stanely i tym podobne, ci ludzie wzrastają w liczbie członków swoich kościołów i stają się coraz bardziej światowi.

Fałszywi prorocy w dniach ostatnich – w taki sposób zwodzą ludzi, w taki sposób budują ruch, w taki sposób każdy z nich przygotowuje na nowy porządek świata, wiecie dlaczego? Gdy ludzie słuchają głoszenia, nie spodziewają się naszego głoszenia.

Gdy słyszą głoszenie, wiecie czego normalnie się spodziewają? Tego rodzaju; piorą umysły naszego świata, myślą że kaznodzieje i głoszenie wygląda w ten sposób.

Advertisement