Benio123o pl Wiki
Advertisement
Theophilus of Antioch

Trójca, Trynity - teologiczny termon historyczny opisujący istotę Boga jako trój-jedyną, po raz pierwszy użyty przez Theophilusa z Antiochii zmarłego około 183/185 roku w II wieku.

Advertisement