Benio123o pl Wiki
Advertisement

Nie jest możłiwe utrzymywanie tradycji nienatchnionej jako natchnionej, nie będącą spisaną tradycją apostolską, i w jakimkolwiek stopniu zrównaniem jej z nią.

Natchnienie i kontrola pism przez Boga jest niekwestionowalna, próba jej zakwestionowania jest obaleniem całego chrześcijańskiego fundamentu oraz istnienia samego Boga. Nieomylne Pisma spisanej tradycji Apostolskiej którą jest Biblia jest najwyższym autorytetem wiary w stosunku do którego każde inne dzieło musi ukazywać bezwzględną uległość i zgodność, jeżeli jednak te nie jest zgodne z nieomylnym spisanym słowem Boga pochodzenia najwyższego - Apostolskiego ustanowionego przez Chrystusa i chronionego przez Boga do dziś, jest bezużyteczną ludzką opinią.

Bezużyteczne ludzkie opinie - wszystko co nie jest zgodne z najwyższą spisaną tradycją Aposotlską, nie posiada żadnej wartości, wszelka próba zrównania nieomylnego przekazu kanonicznego z nienatchnionymi i posiadjącymi niższą rangę względem najwyższego autorytetu Apostolskiego dziełami ludzkimi nie posiada żadnego sensu logicznego poza wypaczeniem ludzi próbujących tego dokonać.

Jedynie niezgodność z spisaną nieomylną tradcyja Aposotlską determinuje próby jej umniejszenia względem ludzkich autorów którzy celowo próbują wypaczyć umyślnie kanon w którym nie znajdują poza odrzuceneim, wsparcia swoich doktryn.

Owa antychrześcijańska praktyka jest stosowana przez wypaczenia Romanistyczne i Prawosławne, które zdając sobie sprawę z niemożłiwości egzystowania jako chrześcijańśkie przy oparciu się o Kanon, zostały zmuszone albo do samo rozwiązania i podporządkowania się Bogu, albo do świadomego wypaczenia autorytetu pism natchnionych przez bluźniercze zrównanie swych tez z słowem Bożym, a także przez sekty prorockie które nie mogąc istnieć przy założeniu nadrzędności kanonu, marginalizują go, zrównując do pism ich autorstwa, które przypisywane są następnie przez nie same jako natchnione.

Nie istnieje żadna logiczna próba dotknięcia autorytetu tradycji apostolskiej jako nadrzędnej nad wszystkim, poza wypaczeniem środowisk które próbują to czynić, z powodu tego owego spaczenia czynią to, lecz nie musiały by tego czynić przy zgodności z Kanonem. Wybierają więc oni świadomie nieposłuszeństwo by swoje nowe nauki odstępcze, zrównać ze słowem Boga, dyskwalifikując się jako Chrześcijaństwo samą koncepcją dopszczenia takiej możłiwości.

Odrzucenie logicznej aboslutnej nadrzędności pism apostolskich, ich niezmienności, natchnienia i pełnności zapewnionej przez Boga w samej sobie, jest fundamentem istnienia chrześcijaństwa, bez którego te istnieć nie może. Negacja autorytetu praktykowana przez Prawosławie, Romanizm, Islam, Charyzmatyzm, Ruch Zielonoświątkowy oraz inne sekty jest absolutną przyczyną wypaczenia duchowego owych grup i poddanie się pod obłęd prowadzący ich do zguby i w ciele i w duszy.


Nie istnieje więc możliwość utrzymywania logicznego, iż jakiekolwiek dzieło ludzkie nienatchnione i nie posiadające rangi Apostolskiej, może być traktowane jako natchnione i posiadające range aposotolską pozwojącą traktować ją na równi.

Wszyscy którzy zapreczyli temu, niszczą chrześcijaństwo, czy to przez starsze czy nowo powstające sekty, które nigdy nie mogły by istnieć, gdyby fundamentu chrześcijaństwa umyślnie nie podeptały.

Advertisement