Benio123o pl Wiki
Advertisement

Krew i jej spożywanie zostało zakazane całej ludzkości przez Boga w przymierzu z Noem po Potopie wiążące dla całej ludzkości w Rodzaju 9:4, potwierdzone ponownie w prawie Mojżeszowym w Kapłańskiej 17:12 gdzie żydzi oraz poganie żyjący w ich obrębie zostali zobowiązani do nie spożywania krwi zwierząt, w przypadku spożycia jednak takiego pokarmu człowiek według prawa Mojżeszowego stawał się nieczysty aż do wieczora, i musiał obmyć siebie i swoje ubranie, jeżeli tego nie zrobił Bóg policzył mu winę. W czasie Łaski wierzący z pogan zostali również zobowiązani do nie spożywania krwi, podtrzymując ten zakaz dla nich w mocy w Dziejach Apostolskich 21:25.

Zakaz od samego początku wprowadzenia przez wszystkie okresy miał charakter wyłącznie zabronienia spożywania, to jest picia lub jedzenia krwi z pokarmem, odbywający się nigdy nie inaczej jak przez włożenie do ust i połknięcie krwi do układu trawiennego, jednak rutherfordyści czyli świadkowie Jehowy wypaczyli zakaz podtrzymywania się od krwi przez zakaz transfuzji którą bezpodstawnie wliczyli w jej spożycie.

Transfuzja krwi polega na bezpośrednim przeniesieniu krwi do układu krwionośnego, które nie posiada żadnego związku z żadną czynnością opisywaną przez biblie, krew nie zostaje ani spożyta ani strawiona w żołądku, natomiast według prawa Mojżeszowego osoba która nawet spożyła krew, była nieczysta z jej powodu jedynie przez krótki okres wyznaczonego czasu.

Przeciwnie do nauki pisma, świadkowie Jehowy według swojej nauki utożsamiają transfuzje z grzechem pozbawiającym nadziei dla zbawienia członka w kulcie niezależnie od jego wieku czy stanu świadomości, a członkowie kultu ruthefeordystycznego z tego powodu odmawiają jej przyjęcia nawet w obliczu śmierci swojej lub swoich rodzin. Pomimo tego w skrajnej niekonsekwencji i sprzeczności wewnętrznej kult świadków Jehowy praktykuje i zezwala na przeszczep narządów w których znajduje się owa ta sama krew której zabrania się przez transfuzje.

Założenie nauki świadków Jehowy jest niemożliwe do utrzymania; jeżeli akt przekazania krwi sam w sobie jest jakąkolwiek formą podlegającą pod zakaz biblijny, wówczas nie istnieje człowiek który byłby niewinny pogwałcenia tego zakazu swoim istnieniem, każdy człowiek otrzymał w procesie rozwoju w łonie matki krew swojej matki przekazaną w jej ciele swojemu potomstwu.

Advertisement