Benio123o pl Wiki
Advertisement

Tytus 2:13-14 - Bezpośrednia deklaracja Boskości Pana Jezusa Chrystusa.

Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

- Tytus 2:13-14

Unitarianizm próbuje zaprzeczyć deklarowaniu przez werset Boskości Chrystusa, twierdząc że tylko druga część wersetu po "i" mówi o Jezusie, a tylko pierwsza przed "i" mówi o Bogu, ma tu występować rzekome oddzielenie. To twierdzenie unitarianizmu jest bezskuteczne ponieważ nawet przyjęcie tego założenia że tylko druga część po spójniku mówi o Chrystusie, to wciąż druga część deklaruje ona sama w sobie Boskość Chrystusa przez nazwanie Jezusa "zbawicielem", tytułem Boga.

Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej,

- 1 Tymoteusza 1:1

Termin zbawiciel, jest zamiennie odnoszony do Syna jak i Ojca.

Z jego to potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa,

- Dzieje Apostolskie 13:23

Advertisement