Benio123o pl Wiki
Advertisement

Tytus 3:5 - Werset używany błędnie na poparcie chrztu wodnego jako koniecznego elementu zbawienia chrześcijanina.

"Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;"

- Tytusa 3:5

Werset nie posiada związku z chrztem wodnym, zarówno termin "chrzest" jak i "woda" nie występują w tym wersecie, fraza "obmycie odrodzenia" które przywołuje się jako prawdopodobne inne ujęcie chrztu, w rzeczywistości w słowie Bożym jest zdefiniowana jako niezwiązana z chrztem wodnym. Termin "odrodzenie" oznacza nowo narodzenie które biblia definiuje jako akt przyjęcia zbawienia przez wiarę, słowo "odrodzenie" samo w sobie jest przez Apostoła Piotra uznane za skutek wynikający nie z fizycznego chrztu wodnego a Słowa Bożego w 1 Piotra 1:23.

"Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa."

- 1 Piotra 1:23

Efezjan 5:26 używa terminu "oczyszczenie wodą" ale również wksazuje że na podstawie nie fizycznego aktu lecz duchowego bo przez Słowo Boże.

"Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo;"

- Efezjan 5:26

Advertisement