Benio123o pl Wiki
Advertisement

Gene Kim

Gene Kim

Kanon Biblii – Doktor Gene Kim

Dobrze, więc zaczniemy od kanonu biblii. Zrobię dziś coś nieco innego, w klasie uczniostwa numer 14-ście przeprowadzę lekcję o jednym temacie, ponieważ zauważyłem że gdy poruszam trzy tematy to jest to za szybko i niektórzy ludzie są za daleko z pracą domową i nie załapują to.

Więc to co zrobię to przeprowadzę w jednym czasie jedną lekcję i następnie pomyśle nad tym jak przyśpieszyć także proces, abyście mogli zrozumieć inne przedmioty, w każdym razie jest ważne byście zrozumieli te podstawowe doktryny.

Więc te rzeczy będą dla was bardzo dobre do nauki, dla wzrostu, więc kanon biblii; co mamy na myśli przez kanon biblijny? To jakie księgi biblii są właściwe, więc taka jest idea, gdy mówimy więc o kanonie biblijnym to chodzi o to które księgi biblijne są właściwe.

Dobrze, dałem wam notatki, niestety nie ludziom przez internet, przepraszam za to, tylko tym tutaj, możecie robić notatki, możecie zrobić z tym papierem wszystko co zechcecie. Dobrze, więc idea jest taka; skąd wiemy jakie księgi biblii są właściwe a jakie nie?

Pierwszą zasadą jest to czy Bóg zatwierdził daną księgę – to pierwsza zasada, które księgi zostały zatwierdzone przez Boga. Jeżeli znajdziemy księgi które Bóg zatwierdza, wtedy wiemy jakie księgi są właściwe.

Są tego trzy podpunkty; pierwszy jest tym w co wierzył Jezus, w co Jezus wierzył że jest prawdziwą księgą biblijną. Zatwierdził on Izajasza jako „pisma” w Łukasza 4:17-21, wymienia także Jonasza i Daniela jako proroków w Mateusza 12:39 i 24:15.

Cytował także księgę kapłańską, powtórzonego prawa, Psalmy i Zachariasza jako autorytatywne źródła. Pochodzi do z Mateusza 4:1-10, Jana 8:17 i Marka 14:27. Więc Jezus Chrystus używał tych ksiąg, dlatego wiemy że te księgi w biblii są właściwe.

On nie tylko używał tych ksiąg, sam Jezus wyłożył dla nas dużą część kanonu, więc to jest najbardziej ważny punkt, wyłożył kanon starotestamentowy także jak i nowotestamentowy, zapytasz „jak to?”

Oto jak to działa; po pierwsze to co zrobił to wspomniał w Łukasza 24:44 – to są ważne wersety do wypisania, przyjrzymy im się szybko; Łukasza 24:44, są to dwa najsławniejsze wersety które powinniście zaznaczyć, będą ekstremalnie pomocne odnośnie kanonu biblijnego, drugim jest Mateusza 23.

Więc zobaczymy na Łukasza 24:44 i następnie na Mateusza rozdział 23, więc w Mateusza rozdziale 23 wyłożył On wszystkie księgi starego testamentu, będzie to Mateusza 23:35, nie macie tego w notatkach więc zapiszcie to i następnym jest Łukasza 24:44.

Dobrze, więc przeczytajmy te dwa fragmenty; Łukasza 24:44: Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie...dobrze, więc wymieni tutaj jakie są prawowite księgi biblii, jakie one są?

...w zakonie Mojżesza...To jedno, drugie: ... i u proroków, i w Psalmach. Trzy, to są trzy wyłożone, i jeżeli spojrzycie na Josephusa który nie jest chrześcijańskim historykiem, Josephus odnotował w I-wszym wieku że pięć ksiąg Mojżeszowych były znane jako prawo Mojżesza – Zakon.

I pisma od Jozuego aż do księgi Daniela i 12-stu pomniejszych proroków są znane jako „prorocy” a Psalmy znane są jako od Psalmów do Pieśni Salomona.

Więc widzimy tu wyłożone wszystkie księgi starego testamentu. Mateusza 23:35: Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi - od krwi sprawiedliwego Abla...Widzicie? Księga Rodzaju, ponieważ Jezus mówił faryzeuszom „ci ludzie ostrzegali was o tym co Bóg powiedział” a zatem pokazuje to nam jakie są prawowite pisma; krew Abla – to Rodzaju... aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego,...to II kronik

Powodem dla którego Jezus Chrystus mówił im o prorokach w tym porządku od początku do końca, od Abla do Zachariasza, jest to że hebrajski układ starego testamentu jest od Rodzaju do II Kronik.

W naszej biblii króla Jakuba mamy układ of Rodzaju to Malachiasza, tu jest rzecz; hebrajski stary testament miał te same księgi ale były ułożone w innej kolejności. Zamiast tego II kronik była wstawiona na koniec, ale były to te same księgi jak te w biblii króla Jakuba – Masoreckim tekście hebrajskim.

Więc widzimy tutaj w Mateusza 23:35 że mamy cały kanon starego testamentu, to są dwa najsławniejsze fragmenty odnośnie kanonu starego testamentu które powinniście zapamiętać, będą bardzo pomocne.

Następnym jest nowy testament, skąd wiemy że Jezus Chrystus zatwierdził nowy testament? Nowy Testament zostanie znaleziony w Jana 14:26 – Ewangelia Jana jest kluczem, a następnie w rozdziale 16:13 – jeżeli patrzysz na te dwa fragmenty to Jezus powiedział że Słowo Boże przejdzie na jego uczniów.

A zatem wiecie że księgi w waszym nowym testamencie które macie a które zostały napisane przez uczniów, są prawowite. Nie tylko to, apostoł Piotr – to jest ekstremalnie pomocne ponieważ wielu ludzi nienawidzi apostoła Pawła, w II Piotra 3:15-16 Piotr który jest głównym przywódcą chrześcijańskim, głównym przywódcą kościoła, odnosi się do pism Pawła jako pisma.

Więc to dowodzi że mamy pokryte wszystkie nowo testamentowe księgi biblii, więc skąd wiemy że te księgi są prawowitymi księgami biblii? Z powodu tego co powiedział nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, On jest autorytetem.

Następnymi są dowody, dowody które wspierają księgę. Więc widzimy tutaj, dajcie mi znać jeżeli wyszedłem poza kamerę, jeżeli wyszedłem to... dobra, więc przyjrzymy się dowodom; dowodom wspierającym biblie, więc dowodami wspierającymi księgę, jak zdacie sobie sprawę; będzie to kilka źródeł.

Jedna z nich to w rzeczywistości starożytne zwoje znad morza martwego, zawierają wszystkie księgi starego testamentu które macie w biblii króla Jakuba poza księgą Estery, mogą mieć pewne inne rzeczy których nie ma biblia króla Jakuba ale nie zmienia to faktu że jest to starożytne źródło które ma wszystkie księgi które macie w swoim starym testamencie.

Więc mamy prawowite starożytne źródło, pierwszym dowodem są zwoje znad morza martwego. Innym źródłem jakie mamy jest także; te wersety są bardzo istotne, więc pierwsze są zwoje znad morza martwego a drugim jest to że mamy biblie samą w sobie.

Zobaczcie na powtórzonego prawa 32, nie odwrócimy tam ze względu na czas ale wypisze te rzeczy, wersety 25-26 a także Nehemiasza 8:7-9. W tych dwóch księgach, dwóch fragmentach, jest ukazane że żydzi byli odpowiedzialni za pisma starego testamentu.

To począwszy od Mojżesza aż do końca niewoli babilońskiej, to cała era starego testamentu, więc te dwa fragmenty pokazują że żydzi byli tymi którzy zachowali właściwie księgi starego testamentu i nawet apostoł Paweł zgodził się z tym w Rzymian 3:2

Powiedział że „wyrocznie Boże”, widzicie? Boże słowa, zostały dane żydom, w Rzymian 3:2. Więc jeżeli patrzycie na hebrajski tekst masorecki to został on napisany przez żydów znanych jako masoretów i mieli wszystkie takie same księgi jakie mamy my w naszej bubli króla Jakuba.

Skąd wiemy że tekst Masorecki; więc biblia króla Jakuba została przetłumaczona z tekstu Masoreckiego, skąd wiemy że to właściwe? Ponieważ Bóg powiedział że żydzi mieli Słowo Boże, dlatego wiemy że jest to właściwe.

Następnym dowód jest od uczonego z Harvardu, polecam jego książkę, jego imię to doktor Edward F. Hills. W swojej książce nazwanej „beliving biblie study” - zanotujcie to, podał całą dokumentacje. Dla ludzi którzy nie mają internetu; „beliving biblie study” strona 5-9 autorstwa doktora Edwarda F. Hillsa.

To uczony z uniwersytetów Yale i Harvardu, daje wam historyczne wyjaśnienia tego jak wszystkie nasze księgi w bubli króla Jakuba, wszystkie; od starego do nowego testamentu, zostały dane z natchnienia Bożego podczas gdy nie-kanoniczne księgi takie jak apokryfy i inne psuedoepigraficzne pisma są wypaczone.

I jest to wsparte przez źródła scholastyczne, więc mamy dowody – nie jest to z powietrza. Nie tylko to, to jest bardzo ważne; ta książka została napisana przez doktora Lee. Martina McDonalda, nazywa się „kanon biblii”.

Większość wczesnych kościołów zgadzała się z Antazym, był przywódcą kościelnym wczesnego kościoła, większość wczesnych kościołów zgadzała się z Antazym że wszystkie księgi które macie w waszej biblii króla Jakuba w tym konkretnym porządku powinny być oficjalnie uznane jako Biblia.

Nie zaakceptowali apokryfów i pseudoepigrafów, jest to wsparte przez doktora Lee Martina McDonalds'a w jego książce „kanon biblii” na stronie 381, doktor Edward F. Hills, „beliving biblie study” strony 5-9

I pomyślcie o tym, jeżeli chcielibyście znaleźć właściwe księgi w waszej biblii, do kogo byście się udali? Do wczesnych chrześcijan. Więc takie było stanowisko wczesnych chrześcijan w tamtym czasie; większość z nich zgodziła się wraz z Antazym że te księgi są poprawnymi księgami.

I wcześni chrześcijanie mieli Słowo Boże, jest to udowodnione przez Dzieje Apostolskie 13:49, biblia mówi że mieli Słowo Boże, także Kolosan 3:16. Więc wcześni chrześcijanie mieli Słowo Boże.

Następny dowód, więc mamy numer 5-ty, lista pism nowego testamentu datowana na drugą połowę II-ego wieku została odkryta w bibliotece Ambrozjańskiej w Milan we Włoszech w 1740 roku. To II wiek, widzicie? Lista z II-ego wieku, to bardzo starożytne, zawiera wszystkie z 27-dmiu ksiąg kanonu nowego testamentu.

Jest to wsparte przez książkę Johna Hensona na stronie 60 w „historii luterańskiej wersji”, dobrze, więc pokryliśmy tutaj punkt pierwszy – Bóg aprobuje księgi, drugi – jest to wsparte przez dowody i podpunkty 1,2,3,4,5, to są dowody.

Następny dowód, ten jest bardzo ważny, 3 i 4 są ekstremalnie ważne, jest to trwałość dostępności do księgi, więc skąd wiemy że mamy właściwie księgi w naszej biblii? Z powodu Bożej obietnicy że Jego słowo będzie dostępne, pomyślcie o tym; księga Henocha, jest uznawana za „zaginioną księgę”, prawda?

Co z „zaginioną ewangelią Tomasza, zaginioną ewangelią”? Prawda? Te znane są jako zaginione – ewangelia Mari Magdaleny, zaginiona. List Barnaby i tym podobne, przez wieki, utracone księgi, więc jeżeli są znane jako utracone księgi to czy są Słowem Bożym?

Nie, ponieważ Bóg powiedział że Jego księgi; Jego nie zostanie utracone, przetrwa i będzie dostępne, więc jest to oparte o Izajasza rozdział 55-ty, obrócimy tam; Izajasza 55:11. Drugi fragment to Psalmy 12::6-7 ale nie odwrócimy tam z uwagi na czas.

Zobaczymy Izajasza 55:11, drugi fragment to Psalm 12:6-7. Te dwa fragmenty dowodzą na zasadzie punktu trzeciego dowodów tego dlaczego mamy właściwe księgi biblii jest długotrwałość dostępności księgi – dlatego wiemy że inne „księgi biblii” szczególnie w internecie; ludzie ciągle wspominają tę zaginioną ewangelie, tamtą zaginioną księgę biblii i tak dalej i dalej.

Ale rzeczą jest to że są to stracone księgi a Bóg powiedział że Jego słowo nie będzie stracone, będzie dostępne przez pokolenia, więc długotrwałość w dostępności dla ludzi do odczytania, to pochodzi z Izajasza 55:11 i Psalmów 12:6-7.

Więc Psalmy 12:6-7 mówią że Słowa Pana są czyste niczym srebro po trzykroć wypróbowane w ogniu, oczyszczone siedmiokrotnie, zachowaj JE – słowa, o Panie, zachowaj – zabezpieczyć, utrzymać bezpieczne, zachowaj je od tego pokolenia, widzicie? Od tamtego obecnego pokolenia, aż na wieki.

Więc Słowa nie są utracone, nie są ukrywane w jaskini lub w podziemiach i tak dalej, są dostępne przez pokolenia do czytania, dobrze, więc Izajasza 55:11, co mówi? „Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie...Jak? Puste,...Widzicie? Nie będzie zgubione, nie będzie zgubione i nie przepadnie... lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.”

Widzicie? Jest pomyślne. Nie ma to sensu dla księga Henocha i innych ewangelii które nie były pomyślne przez wieki, aż do czego? Az zupełnie nagle pojawił się youtube i wtedy te filmy wyszły? To nie ma sensu, to nie ma sensu.

Nie tylko to, co Jezus Chrystus powiedział w Mateusza 24:35? Sam Jezus nawet to powiedział; sam Jezus powiedział: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.” Więc wyrzućcie te inne ewangelie, te inne księgi – Bóg nie uznaje ich za będące Jego słowem.

Następną rzeczą jest błogosławieństwo Boga nad księgą, błogosławieństwo. Więc jest to czwarty powód tego skąd wiemy że mamy właściwe księgi w biblii; objawienie 21:18-19. Więc numery 3 i 4 są najpotężniejszymi powodami tego że macie właściwe księgi w swojej biblii, to te dwa przypadki.

Odwróćmy do objawienia 21:18-19, w tym fragmencie Bóg jasno powiedział że... w rzeczywistości powinien być to rozdział 22-gi, więc to błąd to „typograficzny błąd w waszej biblii króla Jakuba” - żartuję. Dobra, Objawienie 22:18-19:

Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;

Więc jeżeli macie teraz księgi w waszej biblii które są dodane, Bóg powiedział że w to uderzy.

A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.

Jeżeli księga Henocha rzeczywiście została zabrana z biblii, ewangelia Tomasza, list Barnaby, jeżeli rzeczywiście zostały ujęte z biblii jako prawowite źródła, to Bóg powiedział że za to przeklnie, nie pobłogosławi.

Nie ma sensu to że gdy patrzysz na mroczne wieki w których kościół katolicki palił biblie, dlaczego Bóg położył swoją rękę błogosławieństwa w zachowaniu tysięcy manuskryptów z biblią, dlaczego Bóg pobłogosławił Anglię wielkim dobrobytem za panowania królowej Wiktorii gdy trzymała ręce na księgach biblii króla Jakuba i powiedziała „to jest sekret wielkości Anglii”.

Dlaczego Ameryka zaczęła osiągnęła sukces w oparciu o biblie króla Jakuba? Wiem że w ciągu tego czasu mieliśmy elity i kościół katolicki ale musicie zdać sobie sprawę że ponad błogosławieństwem Boga, szatan zawsze będzie czołgał się za tym by to zniszczyć.

Więc dowody Bożego błogosławieństwa nad księgą nie mogą być zaprzeczone, i atak wypaczenia tego po błogosławieństwie dowodzi nawet bardziej że mamy właściwe księgi w naszych bibliach.

Dobrze, numer 5, ten numer jest moim ulubionym; to nie najsilniejszy dowód ale jest moim ulubionym, wiecie dlaczego? Bo jest to bardzo zabawne, niektóre z tych tak zwanych innych ksiąg biblii. Więc skąd wiemy że mamy właściwe księgi w biblii? Ponieważ nie zawierają błędów jak Apokryfy i inne pseudoepigraficzne księgi i księga Henocha, nie zawiera tych błędów.

Po pierwsze czarnoksięstwo, więc oczywiście wiemy że nasza biblia nie zawiera czarnoksięstwa ale widzimy je tutaj w księgach apokryficznych; Tobiasza 6:5-7: Wtedy powiedział mu znowu anioł: Rozpłataj tę rybę i wyjmij z niej żółć, serce i wątrobę, i zostaw je przy sobie, a wnętrzności odrzuć! Żółć bowiem, serce i wątroba jej są pożytecznym lekarstwem.

Młodzieniec rozpłatał rybę i położył razem żółć, serce i wątrobę. Część ryby upiekli i zjedli, a resztę z niej zachował zasoloną. Potem poszli obaj dalej, aż przyszli do Medii. A młodzieniec zapytał anioła i rzekł mu: Bracie Azariaszu, co za lekarstwo jest w sercu, w wątrobie i w żółci ryby?

A ten mu odpowiedział: Serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub kobietą, których opanował demon lub zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim.

Czy to nie brzmi jak czarnoksięstwo? Więc wiemy że apokryf jest dobry, oto następny; Tobiasz 12:9; „jałmużna oczyszcza ze wszystkich grzechów”. Co? Nic dziwnego że kościół katolicki chciał zatrzymać ten apokryf, prawda? To ma wiele sensu.

Nie będziecie chcieli podążać po tym za kościołem katolickim, więc nie chciejcie apokryfów, zaufajcie mi; Tobiasz 12:9 to kolejny błąd; „Jałmużna oczyszcza ze wszystkich grzechów”, cytuję: „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.”

To przeczy 1 Jana 1:7 – krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z każdego grzechu. Oto następny, Barucha 6:2, to sprzeczność pomiędzy tym a Jeremiaszem, jest tu powiedziane że niewola babilońska trwała przez 7-dem pokoleń, cytuję: Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat, na długi czas, aż do siedmiu pokoleń.

Podczas gdy biblia mówi że Jeremiasza 29:10 że 70 lat – to nie są nawet dwa pokolenia. Następny; to jest śmieszne, II Machabejska, jeżeli chcecie mieć apokryf w swojej bibliotece dla dobrego ubawu to zachęcam was do kupienia jednego, ale by utrzymywać je jako Słowo Boże i przynoszenie do kościoła w niedziele – tylko poniżasz się.

II Machabejska 9:5-6,9 i 18-ście. To brzmi jak wymieszanie Javy Hutta z krainą oz czy coś takiego; Ale wszystkowidzący Pan, Bóg Izraela, dotknął go nieuleczalnym i niewidocznym cierpieniem. Zaledwie bowiem wypowiedział te słowa, pochwycił go nieznośny ból wnętrzności i straszne męki wewnątrz ciała.

Było to całkowicie sprawiedliwe, gdyż on wielu różnorodnymi katuszami zadawał męki wnętrznościom innych ludzi. Doszło do tego, że nawet z oczu bezbożnika wydobywały się robaki, a ciało jego za życia w boleściach i mękach odpadało kawałkami, na skutek zaś przykrej woni, jak się od niego rozchodziła, całe wojsko cierpiało na mdłości.

Boleści nic nie ustępowały, bo przyszedł na niego sprawiedliwy sąd Boży. Widząc, że jest w beznadziejnym stanie,....zauważcie że jego ciało odpada, podczas gdy krzyczy i rozpada się piszę list w tym samym czasie...napisał do Żydów list, który niżej jest załączony, a który ma cechy pokornej prośby, następującej treści:

I cytują to wszystko w długim liście. Jak to możliwe że ciało Antiocha rozpadało się, dręczone w nieuleczalnej pladze, będące pożerane przez robactwo które wychodziły z jego ciała i pisał list do żydów?

Oto błędna kalkulacja lat – Tobiasza 1:3-5 a także 14:11, jest tu sprzeczność. Na czym polega sprzeczność? Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni mojego życia. Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom, uprowadzonym razem ze mną do kraju Asyrii do Niniwy.

Kiedy byłem jeszcze w mojej ojczyźnie, w ziemi Izraela - byłem wtedy jeszcze młodzieńcem - całe pokolenie Neftalego, mego przodka, odstąpiło od domu Dawida, mego praojca, i od miasta Jerozolimy,

Dobrze, zatrzymam się tutaj ze względu na czas, ale zasadniczo w tym fragmencie Tobiasz stwierdził że był żywy gdy Izrael się zbuntował co jest 931 rokiem przed Chrystusem i gdy Izrael gdy Asyria podbiła Izrael co jest rokiem 722 przed Chrystusem. Jeżeli spojrzycie na te dwie osie czasu, te dwa wydarzenia były oddzielał czas ponad 200-stu lat.

I całkowita żywotność Tobiasza według tych wersetów które widzicie, to tylko 185 lat, zostawmy to że miał on żyć aż ponad 200 lat? Przeczy to wersetowi według którego żył 185 lat, więc jest to całkowicie błędne.

Następne to samobójstwo, nie sądzę byście chcieli księgę która pochwala samobójstwo; II Machabejska, to jest śmieszne, to jest coś co muszę przeczytać – nie obchodzi mnie czy nie mamy czasu, muszę to przeczytać, to jest po prostu tak zabawne.

Gdy zaś żołnierze mieli już wieżę zdobyć i usiłowali wyważyć drzwi do atrium, gdy nadto był wydany rozkaz, aby ogień podłożyć i drzwi spalić, [Razis] osaczony ze wszystkich stron, przeciwko sobie samemu skierował miecz.

Wolał bowiem w szlachetny sposób umrzeć, aniżeli złoczyńcom wpaść w ręce i być przedmiotem zniewag wymierzonych przeciwko jego szlachetnemu pochodzeniu. W zapale walki chybił jednak ciosu, a wielu żołnierzy już wpadło przez drzwi. Wybiegł więc odważnie na mur... więc zdajcie sobie sprawę że dźgnął się mieczem i biegł tak dźgnięty na mur...

Wybiegł więc odważnie na mur... wbiegł na ten wysoki mur miasta i wiecie co werset mówi gdy wszedł na ten mur? ... i mężnie sam zeskoczył na żołnierzy... Co na świecie? Człowieku; on myśli że jest tarzanem lub coś takiego, prawdopodobnie krzyczy „wolność!” gdy z niego skacze. Ale w każdym razie, czytajmy dalej:

Kiedy zaś oni szybko... więc on spada... cofnęli się i powstała [wolna] przestrzeń, spadł na środek pustego miejsca. To jak kreskówka człowieku.

Żył jednak jeszcze... on wciąż żyje! To jest to co werset mówi... Żył jednak jeszcze i płonął gniewem. Podniósł się, choć krew z niego płynęła i rany były bolesne, a biegnąc minął żołnierzy. Stanął wreszcie na jakiejś urwistej skale.

Całkowicie pozbawiony już krwi wyrwał wnętrzności, a wziąwszy je obydwoma rękami, rzucił na żołnierzy. A prosił Władcę życia i ducha, aby mu je ponownie oddał. W ten sposób zakończył życie.

Kropka. Proszę, niech nikt z was nie umiera w ten sposób, to było by bardzo upokarzające. Dobrze, więc numer 6; nie ma żadnych niepodważalnych argumentów przeciwko księdze którą mamy. Więc przejdźmy prze to prędko, w waszych notatkach macie wszystko czego potrzebujecie.

Pierwszy argument od krytyków biblijnych; powiedzą że były różne wczesne kościoły i chrześcijanie którzy uznali pewne apokryfy i pseudoepigrafy za pismo. Gdy to zrobią to wszystko co musisz zrobić to prosto powiedzieć im „dobrze, podaj mi księgę, podaj mi przykład i dowód.”

Wtedy wymienią ci księgi, po tym gdy wymienią ci księgi powiedz im to; nawet jeżeli to zrobili to te pisma są sprzeczne z jednym z tych 6-ściu punktów na które patrzyliśmy. Widzicie? Więc nie ma to znaczenia, będą przeczyć jednemu lub więcej z tych punktów, więc te pisma nie mogą być pismem.

Oto drugi argument od nich; były pewne wczesne kościoły i chrześcijanie którzy nie zatwierdzili pewnych ksiąg które macie teraz w biblii króla Jakuba jako Słowo Boże. Na przykład zwoje znad morza martwego nie posiadają księgi Estery i mogą podać coś więcej.

Ponownie robicie to samo „dobrze, daj mi przykład”, wyzywacie ich by dali wam przykład, lub by wymienili nazwę księgi, gdy wymieni księgę powiedzcie im to: „nawet jeżeli to zrobili, to większość wczesnych kościołów – większość, patrzyliśmy na punkt numer 2, większość wczesnych kościołów a także większość chrześcijan i nawet dowodów potwierdzają wszystkie księgi w Biblii Króla Jakuba jako Słowo Boże.

Więc spójrzcie na punkt numer 2 w tym przypadku. Więc nie patrzymy tylko jedynie na zwoje znad morza martwego i mówimy „o, mamy dowód” - nie, ma patrzymy na WSZYSTKIE dowody, nie tylko jeden. Widzicie?

Pamiętaj że człowiek nie może być przedmiotem polegania na nim jako ostatecznym autorytecie i pamiętaj że punkty 1 do 5 jasno udowadniają że księgi w naszej biblii króla Jakuba są Słowem Bożym, przeszliśmy przez wszystkie 5 punktów.

Oto sławny argument – kościół katolicki jest tym który dał nam biblie. Słyszeliście to? Będą też mówić że kościół katolicki był odpowiedzialny za ukrywanie księgi Henocha i wszystkich tych innych ewangelii. Przywołają sobór Nicejski z 325 roku i katolicy używają tego argumentu mówiąc „więc ostatecznym autorytetem powinien być wówczas kościół katolicki, ponieważ my wybraliśmy księgi do biblii dla was a nie wy”.

Jest to prawdą że Katolicki Sobór dał nam księgi ale to w rzeczywistości dowodzi że chrześcijanie nie byli stronniczy i nie wybierali jakąkolwiek księgę chcą by pasowała ich wierzeniom – kościół katolicki nie jest ostatecznym autorytetem ponieważ oni przeczą księgą które oni sami wybrali dla waszych biblii.

Widzicie? Wykonali świetną pracę czyż nie? Nie tylko to, są dowody że księgi w biblii króla Jakuba, punkty 1-2; sam Jezus i inne dowody na które patrzyliśmy w punkcie 2-gim zostało pokazane które księgi biblii są właściwe. Więc to nic nie zmienia.

Dobrze, a zatem zamkniemy nasze studiom nad kanonem biblii. Ojcze Święty modlę się o błogosławieństwo dla słuchających by mogli wzrastać w poznaniu prawdy, modlę się w imieniu Jezusa, amen.

Advertisement